Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Medi 2018
Mae nyrsys a  staff y GIG, sydd ar delerau ac amodau Agenda ar gyfer Newid, yng Nghymru wedi cytuno cytundeb cyflog newydd dros dair blynedd.
 
17 Medi 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi buddsoddiad o £4m fel rhan o fesurau i drawsnewid gwasanaethau gofal llygaid ar draws Cymru.
 
12 Medi 2018
Trafododd y Gweinidog raddfa'r her drwy ddatgelu i awdurdodau lleol ddarparu gofal a chymorth i tua 10,000 yn fwy o bobl dros 65 oed yn 2016-17 na'r flwyddyn flaenorol.
 
12 Medi 2018
Mae cronfa newydd wedi cael ei lansio yng Nghymru i helpu grwpiau cymunedau i chwalu rhai o'r mythau o ran rhoi organau mewn cymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.
 
06 Medi 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi croesawu'r ymateb calonogol i gyffur newydd sy'n atal HIV, ar ôl blwyddyn o’i ddarparu drwy’r GIG yng Nghymru.
 
06 Medi 2018
Heddiw, cyhoeddodd Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol fod Caroline Phipps wedi cael ei hail-benodi'n Gadeirydd y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau.
 
03 Medi 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ail gyfnod ymgyrch fawr sy'n canolbwyntio ar rôl teuluoedd yn y broses rhoi organau.
 
22 Awst 2018
Heddiw (24 Awst) mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cadarnhau y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi bron £1.7miliwn o gyllid i ailddatblygu Canolfan Iechyd Tonypandy.
 
17 Awst 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd pobl sydd angen triniaeth hunaniaeth rhywedd yn gallu ei chael yng Nghymru am y tro cyntaf o'r hydref hwn ymlaen
 
09 Awst 2018
Mae cyfraith newydd a fydd yn cyflwyno isafbris am alcohol yng Nghymru wedi cael Cydsyniad Brenhinol gan Ei Mawrhydi y Frenhines.
 
02 Awst 2018
Bydd y £6.8miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i gryfhau darpariaeth y Bwrdd Iechyd o ofal wedi'i gynllunio a gofal heb ei drefnu ar draws pob un o'r tri ysbyty.
 
31 Gorffennaf 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi dros £10m i gael cerbydau newydd, mwy gwyrdd yn lle 100 o hen ambiwlansiau a cherbydau eraill i gludo teithwyr.
 
30 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi prosiect newydd i helpu'r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru i gynllunio ei ofynion o ran y gweithlu ar ôl Brexit.
 
18 Gorffennaf 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi £1.2m ar gyfer gwella'r uned dialysis arennol yn Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd.
 
12 Gorffennaf 2018
Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gryfhau gwasanaethau gofal critigol er mwyn gallu parhau i ddarparu'r gofal gorau posibl i'r bobl fydd ei angen yn y dyfodol.
 
09 Gorffennaf 2018
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynlluniau i ehangu addysg feddygol ledled Cymru 
 
05 Gorffennaf 2018
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cynnig o godiad cyflog hael i staff GIG Cymru
 
Tudalen 1 o 31 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2018
Ll M M I G S S
<< Aws    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i