Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Tachwedd 2018
Mae data newydd yn dangos, am y tro cyntaf, fod cynnydd mawr wedi bod yn y cyfraddau cydsynio i roi organau yn dilyn marwolaeth coesyn yr ymennydd yng Nghymru (88.2%) o'i gymharu â Lloegr (73.3%).
 
15 Tachwedd 2018
Heddiw, roedd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Bobl Hŷn, yn Abertawe i gymryd rhan mewn digwyddiadau wedi’u cynllunio i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd ymhlith pobl hŷn yn yr ardal.
 
15 Tachwedd 2018
Yn ôl arolwg mawr newydd a gyhoeddwyd heddiw mae plant sydd mewn gofal yng Nghymru yn sefydlog yn eu lleoliadau ac yn hapus gyda'u bywydau yn gyffredinol.
 
14 Tachwedd 2018
Prif nod y fframwaith newydd ar gyfer gwasanaeth nyrsio mewn ysgolion arbennig yw ymdrin â phlant mewn ysgolion arbennig mewn ffordd fwy cyson.
 
09 Tachwedd 2018
Mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi cyhoeddi y bydd byrddau iechyd Cymru, o heddiw ymlaen, yn gallu darparu gwasanaethau terfynu beichiogrwydd i fenywod o Ogledd Iwerddon.
 
09 Tachwedd 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi bron i £6.6 miliwn o gyllid refeniw o'r Gronfa Gofal Integredig i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol y Gorllewin yn 2018-19
 
07 Tachwedd 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi £3m i wella mynediad at dechnoleg i staff y gwasanaeth iechyd a chleifion.
 
05 Tachwedd 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, yn lansio Dewis Dda, Dewis Fferylliaeth yr ymgyrch Gaeaf hwn gyda galwad i'r cynllun ymlaen llaw.
 
31 Hydref 2018
Heddiw, mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd dros Iechyd, wedi cyhoeddi bod mwy na £36 miliwn yn cael ei roi i barhau â’r gwaith o ailwampio Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Merthyr.
 
30 Hydref 2018
Mae prosiect yn y Gogledd yn mynd ati i ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol di-dor i bobl ag anableddau dysgu.
 
30 Hydref 2018
Mae dogfen wedi’i chyhoeddi heddiw sy’n bwrw golwg ar y gwaith da sy’n cael ei wneud drwy Gymru i roi gofal ardderchog ar bob lefel a chael effaith gadarnhaol ar gleifion.
 
27 Hydref 2018
Mae Ysgrifennydd Iechyd Cymru, Vaughan Gething, ac Ysgrifennydd Cabinet yr Alban dros Iechyd a Chwaraeon, Jeane Freeman ASA, wedi anfon llythyr ar y cyd at Weinidog Gwladol Llywodraeth y DU
 
26 Hydref 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi £210,000 o gyllid i helpu'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru i baratoi ar gyfer Brexit.
 
25 Hydref 2018
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd pecyn ariannol o £20 miliwn ar gael i gefnogi’r GIG a’i bartneriaid yng Nghymru yn ystod cyfnod prysur y gaeaf.
 
25 Hydref 2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi cyllid i dalu am sganwyr MRI newydd yn Ysbyty Singleton, Abertawe; Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan; ac Ysbyty Bronglais, Aberystwyth.
 
24 Hydref 2018
Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cyllid o £1.7m ar gyfer prosiect yng Nghwm Tawe a fydd yn datblygu modelau newydd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.
 
Tudalen 1 o 33 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2018
Ll M M I G S S
<< Hyd    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i