Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£5 miliwn i helpu i leddfu'r pwysau ar ofal critigol y gaeaf hwn

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd £5 miliwn yn cael ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol hon i helpu i leddfu'r pwysau ar unedau gofal critigol ar draws Cymru y gaeaf hwn.
Dydd Mercher 17 Hydref 2018

Mae'r £5m yn rhan o'r £15m o gyllid blynyddol newydd ar gyfer gofal critigol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2018. Bwriad y gronfa o £15m yw cryfhau pob agwedd ar ofal critigol a helpu i ail-lunio'r ffordd y mae gwasanaethau gofal critigol Cymru yn cael eu darparu.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, yr Athro Chris Jones sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch sut y dylai'r arian gael ei ddyrannu. Dyma benderfyniad ariannu cyntaf y grŵp.

Bydd Byrddau Iechyd ag unedau gofal critigol yn cael cyfran o'r cyllid a fydd yn cael ei ddefnyddio i helpu i gynyddu gallu gofal critigol yn ystod cyfnod prysur y gaeaf.

Dywedodd Vaughan Gething: 

"Rydyn ni'n gwybod bod y gaeaf yn arwain at bwysau o sawl cyfeiriad ar draws y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru. Does dim modd i’r unedau gofal critigol osgoi hynny, a dyma lle mae'r pwysau mwyaf yn aml iawn.

“Pan gyhoeddais y £15m o gyllid a'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ym mis Gorffennaf, roeddwn am i ni gael gafael canolog mwy cadarn er mwyn gwneud yn siŵr bod y gwasanaethau cywir yn cael eu darparu yn y lle cywir ac ar yr adeg gywir er mwyn sicrhau gwasanaethau mwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

"Mae'r arian rwy' wedi ei gyhoeddi heddiw yn dangos yr uchelgais hwnnw ar waith, ac rwy'n gobeithio y bydd yr arian sydd wedi'i ddyrannu i helpu i wella gallu gofal critigol yn gwneud gwahaniaeth go iawn y gaeaf hwn."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 17 Hydref 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i