Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cadeirydd Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru yn rhoi'r gorau i'w swydd

Mae Mutale Merrill, OBE, Cadeirydd Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru wedi cyhoeddi ei bod yn rhoi'r gorau i'w swydd er mwyn rhoi amser i'w holynydd reoli'r cyfnod pontio i gorff Llais y Dinesydd newydd ar gyfer Cymru.  
Dydd Mawrth 16 Hydref 2018

Cafodd ei phenodi ym mis Tachwedd 2015, ac mae'n bwriadu gadael ei swydd erbyn 30 Tachwedd oherwydd cyfuniad o ymrwymiadau gwaith eraill a rhesymau personol. 

Dywedodd Mutale Merrill: 

“Ar adeg pan fydd deddfwriaeth yn cael ei chyflwyno i sefydlu corff Llais y Dinesydd newydd ar gyfer Cymru, dylai rôl y Cadeirydd gael ei chyflawni gan rywun sy'n gallu arwain Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru drwy'r cyfnod pontio, sy'n ymestyn y tu hwnt i fy nhymor presennol yn y swydd. 

Hoffwn ddymuno'n dda i fy olynydd yn ystod yr amser pwysig hwn, a byddwn yn hapus i siarad ag unrhyw ddarpar ymgeiswyr ynghylch y rôl.” 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: 

“Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i Mutale am y cyfraniad enfawr mae hi wedi'i wneud yn ystod y tair blynedd diwethaf o ran amddiffyn a chryfhau Cynghorau Iechyd Cymuned ar draws Cymru a sicrhau eu bod mewn sefyllfa i allu manteisio ar y newidiadau a'r gwelliannau sydd o'n blaenau. Dw i'n gwybod bod Mutale wedi mwynhau ei hamser yn y swydd, a hoffwn ddymuno'n dda iddi yn y dyfodol.”

Mae Llywodraeth Cymru yn recriwtio Cadeirydd newydd drwy'r broses Penodiadau Cyhoeddus. Mae taliadau cydnabyddiaeth ar gyfer cyflawni'r swydd hon, a'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Tachwedd 2018.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 16 Hydref 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i