Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cymru i ddarparu gwasanaethau terfynu beichiogrwydd i fenywod o Ogledd Iwerddon

Mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi cyhoeddi y bydd byrddau iechyd Cymru, o heddiw ymlaen, yn gallu darparu gwasanaethau terfynu beichiogrwydd i fenywod o Ogledd Iwerddon. Daw'r penderfyniad ar ôl ymgynghori â rhanddeiliaid allweddol ar ddechrau 2018.
Dydd Gwener 09 Tachwedd 2018

Mae Deddf Erthylu 1967 yn llywodraethu gwasanaethau Terfynu Beichiogrwydd. Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau terfynu beichiogrwydd ar gael i unrhyw fenyw sy'n preswylio'n arferol yng Nghymru, neu unrhyw fenyw y mae angen triniaeth frys arni tra bo'n aros yng Nghymru. Dim ond mewn un o ysbytai'r GIG neu mewn clinig sydd wedi ei drwyddedu y mae modd cael y driniaeth. 

Yng Ngogledd Iwerddon, nid yw Deddf 1967 yn gymwys ac nid yw terfynu beichiogrwydd yn cael ei ganiatáu ond o dan rai amgylchiadau cyfyng iawn; er enghraifft os bydd bywyd menyw mewn perygl neu fod perygl parhaol neu ddifrifol i'w hiechyd corfforol neu feddyliol.  Nid yw trais rhywiol, cam-drin rhywiol o fewn y teulu (llosgach), nac abnormaledd yn y ffetws, yn amgylchiadau sy'n caniatáu i feichiogrwydd gael ei derfynu'n gyfreithlon yng Ngogledd Iwerddon.

Dywedodd Vaughan Gething: 

“Rydym ni o'r farn y dylai menywod o Ogledd Iwerddon allu cael mynediad, yng Nghymru, at wasanaethau terfynu beichiogrwydd yn yr un modd â menywod sy'n byw yng Nghymru.

"Rydym yn rhagweld mai nifer fach o fenywod o Ogledd Iwerddon fydd yn defnyddio'r gwasanaethau hyn ac mae'r byrddau iechyd wedi ein sicrhau y byddant yn gallu ymdopi â'r ddarpariaeth hon o fewn yr adnoddau presennol. 

"Rwyf wedi gofyn i swyddogion edrych ar y sefyllfa eto ar ôl chwe mis."


Er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth hon yn cael ei darparu'n effeithlon i fenywod o Ogledd Iwerddon a sicrhau bod gwasanaeth teg yn cael ei ddarparu ar gyfer menywod yng Nghymru, bydd canllawiau ar y ddarpariaeth o wasanaethau terfynu beichiogrwydd yng Nghymru yn cael eu cyhoeddi ar wefan Galw Iechyd Cymru.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 09 Tachwedd 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i