Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£15 miliwn i wasanaethau gofal critigol Cymru

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi cronfa blynyddol ychanwegol o £15 miliwn ar gyfer gwasanaethau gofal critigol.
Dydd Iau 12 Gorffennaf 2018

Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gryfhau gwasanaethau gofal critigol er mwyn gallu parhau i ddarparu'r gofal gorau posibl i'r bobl fydd ei angen yn y dyfodol. 

Bydd hefyd yn helpu ail gynllunio’r ffordd mae gwasanaethau gofal critigol yn cael eu darparu a datblygu model genedlaethol o ofal ar gyfer rheini sydd mewn gofal critigol.

Yn ogystal, Bydd y model hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu ac ehangu'r gweithlu, gwella'r system o drosglwyddo cleifion sy'n ddifrifol wael a chynyddu nifer y gwelyau gofal critigol. 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething:

"Mae gofal critigol yn un o'r meysydd hynny yn y GIG sydd wedi profi'r straen a'r heriau sy'n wynebu'r system gyfan. Er hynny, mae'r bobl hynny sydd angen gofal critigol yn parhau i gael gofal o safon uchel o ganlyniad i ymroddiad a thrugaredd y staff. 

"Y mis diwethaf, cyhoeddais ein cynllun tymor hir ar gyfer dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol, a oedd yn nodi sut y bydd gwasanaethau yn cael eu haddasu i wynebu heriau'r dyfodol. Bydd cyllid heddiw yn ein helpu i wneud hyn o fewn gwasanaethau gofal critigol gyda gafael canolog mwy cadarn er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau cywir yn cael eu darparu yn y lle cywir ac ar yr adeg gywir er mwyn sicrhau gwasanaethau mwy cynaliadwy ar gyfer y dyfodol."

Bydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen, fydd yn cael ei gadeirio gan y Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, yr Athro Chris Jones, yn cael ei sefydlu i ddatblygu'r model cenedlaethol ac i oruchwylio sut y mae'r cyllid yn cael ei ddyrannu.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 12 Gorffennaf 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i