Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ar eich marciau, Barod... Dathlwch!

Ymunodd Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, â cherddwyr a rhedwyr eraill ar gyfer parkrun 5k ar y thema pen-blwydd yn Ynys y Barri i ddathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn 70 oed.
Dydd Mawrth 12 Mehefin 2018

Mae parkrun UK yn gweithio gyda’r GIG i’w helpu i ddathlu’r garreg filltir arbennig hon yn ei hanes drwy gynnal digwyddiadau arbennig ar draws y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn rhan o’u hymgyrch i annog pobl i gymryd rhan mewn ymarfer corff er mwyn gwneud y byd yn lle iachach a hapusach.

Mae cannoedd o ddigwyddiadau parkrun yn cael eu cynnal mewn parciau a mannau agored ar draws Cymru a gweddill y DU bob dydd Sadwrn. Mae’r digwyddiadau sy’n cael eu harwain gan y gymuned wedi’u cynllunio ar gyfer pobl o bob oed a gallu – gan gynnwys cerddwyr – ac nid oes rhaid talu i gymryd rhan.  

Mae ymarfer corff rheolaidd yn un o’r pethau pwysicaf y gall unrhyw un ei wneud ar gyfer ei iechyd. Mae’n gallu helpu i reoli pwysau, mae’n lleihau’r perygl o ddioddef o glefyd cardiofasgwlaidd, diabetes math 2 a rhai mathau o ganser. Felly, mae gwneud mwy o ymarfer corff yn ymrwymiad pwysig yn y strategaeth genedlaethol Ffyniant i Bawb.  

I gadw’n iach, mae canllawiau’r Prif Swyddog Meddygol yn dweud y dylai oedolion geisio gwneud ymarfer corff bob dydd a’r nod yw gwneud hynny am 150 o funudau yn ystod yr wythnos, a thrwy ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau. Ond, ar hyn o bryd, dim ond 54% o oedolion yng Nghymru sy’n gwneud digon o ymarfer corff.

Cyn cymryd ei le ar y llinell ddechrau, dywedodd Dr Atherton: “Mae cymryd rhan yn eich parkrun lleol yn ffordd wych o ddod yn ffit, a hynny yn rhad ac am ddim.

“Mae angen inni fel cenedl fod yn iachach a gwneud mwy o ymarfer corff. Bydd gwneud hyn yn ein helpu i leihau achosion o amrywiol gyflyrau iechyd fel gordewdra a chlefyd y galon, ac i wella ein hiechyd meddwl. Y rhain yw’r materion sy’n rhoi pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd, ond gallwn ni gymryd camau ein hunain i geisio gwella.”

Dywedodd y Farwnes Kelly Holmes, sydd wedi ennill dwy fedal aur yn y Gemau Olympaidd, ac sy’n cefnogi’r digwyddiadau parkrun i ddathlu pen-blwydd y GIG yn 70 oed eleni: “Nid oes amheuaeth bod lefelau uwch o weithgarwch corfforol yn gwella hwyliau unigolion sy’n cymryd rhan, mae’n rhoi mwy o hunan-barch iddyn nhw yn ogystal ag amrywiaeth eang o fanteision iechyd. Rwy’n gwybod o’m profiad i fy hunan fod parkrun yn ddigwyddiad cymdeithasol a chroesawgar. Mae’n wych gweld, felly, ei fod wedi ymuno â’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol i annog hyd yn oed mwy o bobl i wneud ymarfer corff yn ystod y flwyddyn arbennig hon.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 12 Mehefin 2018 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i