Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Rhagfyr 2018
Mae rhwydwaith o Gydgysylltwyr Iechyd a Llesiant Pelfig yn cael ei greu ar draws Cymru fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i'r adolygiad ar dâp a rhwyll y wain.
 
19 Rhagfyr 2018
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, heddiw wedi cyhoeddi £2.4m o arian ychwanegol i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau yng Nghymru.
 
11 Rhagfyr 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething wedi croesawu cynnydd ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau deintyddol y GIG yng Nghymru.
 
01 Rhagfyr 2018
Yn 2015, cyflwynodd Cymru system feddal o optio allan ar gyfer cydsynio i roi organau, a hi oedd y wlad gyntaf yn y DU i wneud penderfyniad o'r fath.
 
01 Rhagfyr 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am Gadeirydd newydd ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru
 
30 Tachwedd 2018
Bydd gwasanaethau seibiant i ofalwyr a gwasanaethau i helpu oedolion sydd ag anghenion gofal i barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain yn cael hwb ariannol gwerth £15m y flwyddyn nesaf
 
30 Tachwedd 2018
Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi lansio ymgynghoriad ar y ddarpariaeth o wasanaethau awtistig yng Nghymru.
 
29 Tachwedd 2018
Bydd £114m yn cael ei fuddsoddi yn 2019/20 i gefnogi amrywiol raglenni addysg a hyfforddiant i weithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru
 
23 Tachwedd 2018
Mae rhaglen Plant Iach Cymru Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod plant hyd at 7 oed yn cael cyswllt rheolaidd gyda gweithwyr iechyd proffesiynol.
 
22 Tachwedd 2018
Bydd cyflwyno un llwybr canser ar gyfer pobl yr amheuir bod canser arnynt yn gwella ansawdd a chanlyniadau ar gyfer cleifion canser yng Nghymru
 
19 Tachwedd 2018
Mae pobl Cymru’n dal i yfed gormod o alcohol – ac un o bob pump o oedolion yn yfed mwy na’r hyn sy’n cael ei argymell mewn canllawiau.
 
16 Tachwedd 2018
Mae data newydd yn dangos, am y tro cyntaf, fod cynnydd mawr wedi bod yn y cyfraddau cydsynio i roi organau yn dilyn marwolaeth coesyn yr ymennydd yng Nghymru (88.2%) o'i gymharu â Lloegr (73.3%).
 
15 Tachwedd 2018
Heddiw, roedd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Bobl Hŷn, yn Abertawe i gymryd rhan mewn digwyddiadau wedi’u cynllunio i fynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd ymhlith pobl hŷn yn yr ardal.
 
15 Tachwedd 2018
Yn ôl arolwg mawr newydd a gyhoeddwyd heddiw mae plant sydd mewn gofal yng Nghymru yn sefydlog yn eu lleoliadau ac yn hapus gyda'u bywydau yn gyffredinol.
 
14 Tachwedd 2018
Prif nod y fframwaith newydd ar gyfer gwasanaeth nyrsio mewn ysgolion arbennig yw ymdrin â phlant mewn ysgolion arbennig mewn ffordd fwy cyson.
 
09 Tachwedd 2018
Mae Vaughan Gething, yr Ysgrifennydd Iechyd, wedi cyhoeddi y bydd byrddau iechyd Cymru, o heddiw ymlaen, yn gallu darparu gwasanaethau terfynu beichiogrwydd i fenywod o Ogledd Iwerddon.
 
Tudalen 1 o 8 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i