Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Byth rhy hen i fynd amdani: y Gemau OlympAGE yn helpu pobl hŷn i aros yn iach ac egnïol

Mae dros 100 o bobl hŷn a phobl anabl yn barod i fynd amdani a phrofi nad ydyn nhw'n rhy hen i gystadlu wrth i'r Gemau OlympAGE gael eu cynnal yn Mhen-y-bont ar Ogwr.
Dydd Iau 07 Rhagfyr 2017

Bydd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies yn bresennol i lansio'r gemau gan ddweud ei fod yn bwysig i bobl hŷn gadw'n iach a bod yn egnïol fel rhan o'r ymdrech i gynnal eu hannibyniaeth a lleihau arwahanrwydd cymdeithasol.

Yn y Gemau OlympAGE bydd pobl hŷn a phobl anabl yn cystadlu mewn gweithgareddau tîm cystadleuol wedi'u hysbrydoli gan y Gemau Olympaidd yn Rio.

Mae pobl hŷn a phobl anabl yn llai tebygol o gyrraedd y lefelau gweithgarwch corfforol sy'n cael eu hargymell o gymharu â'r boblogaeth yn gyffredinol.

Mae cysylltiad clir rhwng ymarfer corff a gwell iechyd a llesiant meddwl; a gall lefelau uwch o weithgarwch corfforol wella ansawdd a hyd bywyd.

Wrth siarad cyn y gemau, dywedodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies:

"Mae'n wych gweld digwyddiadau fel y gemau OlympAGE yn cael eu cynnal. Mae’n ffordd hwyl i hybu pobl hyn a phobl anabl i gadw’n actif. 

"Yn ogystal â hyrwyddo iechyd corfforol gwell, mae'n helpu i wella lles meddyliol y rhai sy'n cystadlu â'u cefnogi i fod yn fwy gweithgar yn gymdeithasol. Mae hefyd yn dda gweld myfyrwyr o Goleg Pen-y-bont ar Ogwr yn helpu’r sawl sy’n cymryd rhan yn y gemau, gan ddod a chenhedloedd ynghyd. 

"Felly fy neges i bobl hŷn ar draws Cymru yw hon - mentrwch gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol sy'n apelio atoch chi, a dangoswch i bobl nad ydych chi byth rhy hen i fynd amdani!"

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 07 Rhagfyr 2017 Programme for Government - Healthcare Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i