Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Dweud eich dweud am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - Vaughan Gething

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething heddiw wedi galw ar y cyhoedd i ddweud eu dweud am ddyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
Dydd Llun 20 Mawrth 2017

Llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adolygiad sylweddol i nodi materion pwysig sy'n wynebu gwasanaethau iechyd a gofal. Bydd yr adolygiad yn ystyried ffyrdd o ateb y galw cynyddol am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn ogystal â disgwyliadau'r cyhoedd am y gwasanaethau.

Heddiw, mae'r grŵp adolygu wedi lansio gwefan newydd sy'n rhoi cyfle i'r cyhoedd roi sylwadau gonest a diffuant am wasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru.

Mae deg o gwestiynau'n cael eu holi i'r cyhoedd, yn amrywio o:

  • Beth sydd bwysicaf i chi o ran gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ac ar beth y dylid canolbwyntio i wella’r sefyllfa?

 i:

  • • Pa broblemau sydd yn y system bresennol, a sut maent yn effeithio ar y gwasanaethau y mae pobl yn eu derbyn?

Dywedodd Cadeirydd yr Adolygiad, Dr Ruth Hussey CB, OBE:

"Rydyn ni am i'r adolygiad gael ei seilio ar dystiolaeth ac ar brofiadau a dealltwriaeth y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, yn ogystal â'r rhai sy'n darparu gwasanaethau.

"Mae cynnwys y cyhoedd yn rhan hanfodol o'r broses ac rydw i, ynghyd â gweddill aelodau'r panel, yn edrych ymlaen at gael clywed eu sylwadau."

Dywedodd yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething: "Mae iechyd a gofal cymdeithasol yn destun trafodaeth enfawr i bawb o hyd. Mae'n cyffwrdd bywydau pob un ohonom ni ar ryw adeg neu'i gilydd, ac mae gan y rhan fwyaf o bobl farn am y gofal maen nhw'n ei dderbyn - beth oedd yn dda a lle gellid gwella.

"Anaml y gwelwch chi adolygiad mor eang o iechyd a gofal cymdeithasol, felly os ydych chi am gael dweud eich dweud am sut i ddatblygu'r gwasanaethau ar gyfer y dyfodol, mae'n bwysig iawn i chi fynd ar-lein a gadael i'r grŵp adolygu glywed eich sylwadau."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Iechyd a gwasanaethau cymdeithasol 20 Mawrth 2017 Programme for Government - Healthcare Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i