Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Mai 2018
Mai anrheg priodas Cymru i'r Tywysog Harry a Meghan Markle yw cyfraniad i'r elusen Gymreig, Life for African Mothers.
 
10 Mai 2018
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â Marina Caergybi i gyhoeddi cyllid cymorth a diolch i bawb a gymerodd ran yn y gwaith o adfer trefn ers i Storm Emma daro.
 
09 Mai 2018
Bydd y Prif Weinidog yn dweud wrth wleidyddion am roi'r gorau i chwarae gêm wleidyddol â Brexit ac yn eu herio i gydweithio er mwyn sicrhau bargen
 
03 Mai 2018
Y Prif Weinidog yn cyfarfod beicwyr i drafod £60m o fuddsoddiad mewn Teithio Llesol
 
19 Ebrill 2018
Agorwyd ysgol newydd o’r radd flaenaf yng Nghwm Rhymni heddiw gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.
 
03 Ebrill 2018
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl yn Llanelli i sesiwn holi ac ateb ddydd Iau, 19 Ebrill 2018.
 
29 Mawrth 2018
Gyda blwyddyn i fynd tan i'r DU ymadael â'r UE, mae'r Prif Weinidog, yn rhybuddio bod pobl Cymru yn parhau i fod yn y niwl ynghylch y math o fargen Brexit mae Prif Weinidog y DU, am ei chael.
 
22 Mawrth 2018
Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi eu datgelu mewn seremoni arbennig yn y Senedd ym Mae Caerdydd. 
 
21 Mawrth 2018
Mae Aelodau'r Cynulliad wedi pleidleisio drwy fwyafrif mawr i gefnogi Bil Llywodraeth Cymru i ddiogelu datganoli.
 
16 Mawrth 2018
Ar ôl ymweld â Mona Lifting, dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones fod y cwmni yn esiampl o ragoriaeth mewn peirianneg ac mewn lle da i fanteisio i'r eithaf ar ddatblygiadau fel yr Wylfa Newydd.
 
15 Mawrth 2018
Bydd atyniadau i dwristiaid ar Ynys Gybi yn cael hwb ariannol, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cyhoeddi yn ystod ymweliad â Chaergybi heddiw.
 
14 Mawrth 2018
Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cwrdd â Phrif Weinidog y DU yn Stryd Downing heddiw i drafod y Bil i Ymadael â’r UE.
 
13 Mawrth 2018
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi cyhoeddi buddsoddiad gwerth £4 miliwn ar gyfer Tata Steel yn dilyn ymweliad â safle'r cwmni ym Mhort Talbot.
 
02 Mawrth 2018
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi agor swyddfa newydd Llywodraeth Cymru ym Montréal yn swyddogol.
 
27 Chwefror 2018
Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi amlinellu cynlluniau i gyflwyno Bil Brys i amddiffyn datganoli.
 
26 Chwefror 2018
Mae'r Prif Weinidog, yn cyfarfod gwleidyddion ac arweinwyr busnes yn Efrog Newydd, Washington, Philadelphia a Montreal yr wythnos hon i gyflwyno Cymru fel man ardderchog i gynnal busnes.
 
15 Chwefror 2018
Heddiw, mae dros 120 o berchnogion busnes a chynrychiolwyr y diwydiant yng Nghymru yn bresennol mewn cynhadledd fawr ar allforio yng Nghaerdydd.
 
15 Chwefror 2018
Heddiw, mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi cyhoeddi pwy sydd wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau Dewi Sant 2018.
 
12 Chwefror 2018
Rhaid i Gymru ac Iwerddon gydweithio i oresgyn heriau masnach ar ôl Brexit.
 
Tudalen 1 o 14 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i