Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Ionawr 2019
Mae Gweinidog Brexit Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi'r gorau i chwarae â dyfodol y wlad.
 
11 Ionawr 2019
Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi canmol tîm sy’n helpu pobl ddigartref yn Wrecsam yn ystod ymweliad â’r dref.
 
11 Ionawr 2019
Brexit heb gytundeb yw’r sefyllfa waethaf un ac mae’n gwbl annerbyniol – dyma fydd neges y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw.
 
07 Ionawr 2019
Ar ddechrau blwyddyn newydd, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi ailadrodd ei rybuddion ynglŷn ag ‘argyfwng diamheuol’ Brexit heb gytundeb.
 
21 Rhagfyr 2018
Wrth inni agosáu at y Nadolig a’r Calan, dyma gyfle i fwrw golwg yn ôl ar flwyddyn brysur iawn ac i edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod.
 
19 Rhagfyr 2018
Bydd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford yn rhybuddio Prif Weinidog y DU heddiw y byddai Brexit heb gytundeb yn drychinebus i Gymru.
 
13 Rhagfyr 2018
Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, heddiw wedi cyhoeddi enwau aelodau ei Gabinet newydd i arwain Cymru.
 
07 Rhagfyr 2018
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru wedi bod yn lledaenu cyfarchion y tymor yn ystod ei ymweliad â chanolbarth Cymru i gyhoeddi enillydd y gystadleuaeth cerdyn Nadolig.
 
12 Tachwedd 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi adolygiad o dan arweiniad arbenigwyr i’r ddarpariaeth lloches a gwasanaethau trais rhywiol yng Nghymru.
 
11 Tachwedd 2018
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn nodi heddiw ganmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf mewn Gwasanaeth Cenedlaethol o Ddiolchgarwch yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.
 
11 Hydref 2018
Aeth Carwyn Jones y Prif Weinidog i Ynys Môn heddiw i gyhoeddi'r opsiwn Porffor fel y llwybr a ffefrir ar gyfer y drydedd bont ar draws y Fenai.
 
09 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i sicrhau gwelliannau ar ran pobl ein gwlad.
 
04 Hydref 2018
Mae £19 miliwn o gyllid yr UE wedi'i sicrhau i ddatblygu gwaith ar Metro De Cymru, a gaiff ei gadarnhau yn hwyrach heddiw gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.
 
01 Hydref 2018
Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn annog pobl Cymru i enwebu eu 'saint pob dydd' ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2019.
 
29 Medi 2018
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn rhoi rhybudd llym i Theresa May wrth i ddyddiad Brexit agosáu.
 
24 Medi 2018
Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi rhagor o gymorth busnes i Airbus a chwmnïau sy’n cynhyrchu rhannau ar gyfer moduron o Gronfa Bontio'r UE.
 
14 Medi 2018
Heddiw agorodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ysgol gynradd newydd o'r radd flaenaf ym Mhen-y-Bont ar Ogwr.
 
12 Medi 2018
Cynhaliwyd agoriad swyddogol uned gofal dwys i’r newydd-anedig gwerth £18m yn Ysbyty Glan Clwyd yng nghwmni'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
11 Medi 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi croesawu penderfyniad Aston Martin i wneud Sain Tathan yn "Gartref Trydaneiddio".
 
05 Medi 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld â Berlin heddiw i agor yn swyddogol y gyntaf o ddwy swyddfa newydd Llywodraeth Cymru yn yr Almaen.
 
Tudalen 1 o 15 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i