Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Rhagfyr 2018
Wrth inni agosáu at y Nadolig a’r Calan, dyma gyfle i fwrw golwg yn ôl ar flwyddyn brysur iawn ac i edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod.
 
19 Rhagfyr 2018
Bydd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford yn rhybuddio Prif Weinidog y DU heddiw y byddai Brexit heb gytundeb yn drychinebus i Gymru.
 
13 Rhagfyr 2018
Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, heddiw wedi cyhoeddi enwau aelodau ei Gabinet newydd i arwain Cymru.
 
07 Rhagfyr 2018
Mae Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru wedi bod yn lledaenu cyfarchion y tymor yn ystod ei ymweliad â chanolbarth Cymru i gyhoeddi enillydd y gystadleuaeth cerdyn Nadolig.
 
12 Tachwedd 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi adolygiad o dan arweiniad arbenigwyr i’r ddarpariaeth lloches a gwasanaethau trais rhywiol yng Nghymru.
 
11 Tachwedd 2018
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn nodi heddiw ganmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf mewn Gwasanaeth Cenedlaethol o Ddiolchgarwch yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.
 
11 Hydref 2018
Aeth Carwyn Jones y Prif Weinidog i Ynys Môn heddiw i gyhoeddi'r opsiwn Porffor fel y llwybr a ffefrir ar gyfer y drydedd bont ar draws y Fenai.
 
09 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i sicrhau gwelliannau ar ran pobl ein gwlad.
 
04 Hydref 2018
Mae £19 miliwn o gyllid yr UE wedi'i sicrhau i ddatblygu gwaith ar Metro De Cymru, a gaiff ei gadarnhau yn hwyrach heddiw gan y Prif Weinidog, Carwyn Jones.
 
01 Hydref 2018
Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn annog pobl Cymru i enwebu eu 'saint pob dydd' ar gyfer Gwobrau Dewi Sant 2019.
 
29 Medi 2018
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn rhoi rhybudd llym i Theresa May wrth i ddyddiad Brexit agosáu.
 
24 Medi 2018
Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi rhagor o gymorth busnes i Airbus a chwmnïau sy’n cynhyrchu rhannau ar gyfer moduron o Gronfa Bontio'r UE.
 
14 Medi 2018
Heddiw agorodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ysgol gynradd newydd o'r radd flaenaf ym Mhen-y-Bont ar Ogwr.
 
12 Medi 2018
Cynhaliwyd agoriad swyddogol uned gofal dwys i’r newydd-anedig gwerth £18m yn Ysbyty Glan Clwyd yng nghwmni'r Prif Weinidog, Carwyn Jones heddiw.
 
11 Medi 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi croesawu penderfyniad Aston Martin i wneud Sain Tathan yn "Gartref Trydaneiddio".
 
05 Medi 2018
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld â Berlin heddiw i agor yn swyddogol y gyntaf o ddwy swyddfa newydd Llywodraeth Cymru yn yr Almaen.
 
23 Awst 2018
Nid yw ymadael heb gytundeb yn opsiwn ac nid yw ymgais Llywodraeth y DU i daflu llwch i’n llygaid yn llwyddo – Prif Weinidog Cymru
 
17 Gorffennaf 2018
Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn amlinellu rhaglen ddeddfwriaethol newydd heddiw.
 
16 Gorffennaf 2018
Mae'r Prif Weinidog yn cwrdd â Michel Barnier ym Mrwsel lle bydd yn galw am fwy o hyblygrwydd gan 27 gwlad yr UE i ddod i gytundeb Brexit ymarferol yn seiliedig ar werthoedd cyffredin.
 
30 Mehefin 2018
Cyn y digwyddiad heddiw, dywedodd Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones fod Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yn gyfle i Gymru gofio ei hanes milwrol balch ac i ddweud diolch.
 
Tudalen 1 o 3 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i