Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Prif Weinidog Cymru

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
31 Rhagfyr 2017
Wrth i’r flwyddyn ddirwyn i ben, mae’n gyfle da i edrych yn ôl ar ddigwyddiadau’r deuddeg mis diwethaf ac edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod.
 
18 Rhagfyr 2017
Mae Syr Wyn Williams wedi cael ei benodi i rôl Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.
 
17 Rhagfyr 2017
£10 miliwn yn ychwanegol i gefnogi cenhadaeth Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc yng Nghymru erbyn 2027.
 
15 Rhagfyr 2017
Ar 23 Tachwedd, fe wnaeth y Prif Weinidog gyfeirio ei hunan am gyngor o dan God y Gweinidogion ynglŷn â’r atebion a roddwyd i Aelodau’r Cynulliad yn 2014 a 2017.
 
14 Rhagfyr 2017
Mae Brexit yn gyfle i hybu datblygu economaidd, lleihau biwrocratiaeth a chefnogi'n cymunedau tlotaf yn wyneb cyni Llywodraeth y DU.
 
07 Rhagfyr 2017
Bu’r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn ymweld ag Ysgol Gynradd Llanyrafon yng Nghwmbrân i gyhoeddi enw enillydd ei gystadleuaeth Cerdyn Nadolig.
 
30 Tachwedd 2017
Datganiad yn dilyn cyfarfod rhwng Prif Weinidog a Prif Ysgrifennydd Gwladol.
 
27 Tachwedd 2017
Heddiw, mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn ehangu ei gwaith dramor er mwyn rhoi hwb i fasnach a mewnfuddsoddiad yn dilyn Brexit.
 
23 Tachwedd 2017
Mae cytundeb wedi’i lunio i ddileu ffioedd claddu ac amlosgi ar gyfer plant drwy Gymru gyfan. Bydd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn cyhoeddi hynny yn Seminar Hydref Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.
 
19 Tachwedd 2017
Mae Prif Weinidog Cymru, gyda chefnogaeth arweinwyr blaenllaw ym maes busnes, wedi ysgrifennu unwaith eto at Brif Weinidog y DU i bwyso ar Lywodraeth y DU i ddatganoli'r Doll Teithwyr Awyr i Gymru.
 
16 Tachwedd 2017
Brexit a pherthynas Cymru gydag Ewrop fydd ar frig yr agenda pan fydd gwleidyddion o bob cwr o'r cyfandir yn cyfarfod y Prif Weinidog, Carwyn Jones yng Nghaerdydd heddiw
 
09 Tachwedd 2017
Datganiad gan y Prif Weinidog yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant.
 
07 Tachwedd 2017
Datganiad gan y Prif Weinidog yn dilyn marwolaeth Carl Sargeant.
 
03 Tachwedd 2017
Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wedi cyhoeddi tîm Gweinidogol newydd heddiw gan gydbwyso profiad a sefydlogrwydd gydag egni a brwdfrydedd ffres.
 
02 Tachwedd 2017
Galw o'r newydd ar i Gymru reoli faint o dreth a delir ar hediadau wrth i arbenigwyr annibynnol ganfod y bydd datganoli o fudd i Dde Cymru a De-orllewin Lloegr
 
01 Tachwedd 2017
Mae cwmni o Gaerffili yn creu 80 o swyddi newydd i ymladd yn erbyn masnach nwyddau ffug
 
24 Hydref 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones yn galw ar Lywodraeth y DU i roi'r gorau i sylwadau diofal ynghylch methu â dod i gytundeb gyda'r Undeb Ewropeaidd, a throi yn ôl at drafodaethau difrifol.
 
05 Hydref 2017
Heddiw, bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn agor campws newydd £22 miliwn Coleg y Cymoedd yn Aberdâr yn swyddogol.
 
27 Medi 2017
Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd pobl ym Mhowys i sesiwn holi ac ateb ddydd Iau 12 Hydref.
 
25 Medi 2017
Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn gwahodd plant ysgolion cynradd i fynd ati i ddylunio ei gerdyn Nadolig swyddogol ar gyfer 2017.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i