Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Llywydd cyntaf Tribiwnlysoedd Cymru yn cael ei dyngu i mewn

Mae Syr Wyn Williams wedi cael ei benodi i rôl Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, uwch swydd farnwrol newydd sydd wedi'i chreu gan Ddeddf Cymru 2017 a'r uwch rôl farnwrol gyntaf sy'n ymwneud â Chymru yn unig.
Dydd Llun 18 Rhagfyr 2017

Cafodd y seremoni tyngu i mewn ei pherfformio gan yr Arglwydd Brif Ustus ac fe'i cynhaliwyd heddiw (dydd Gwener 15 Rhagfyr) yn Llys y Goron Caerdydd. 

Bydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru'n darparu arweinyddiaeth farnwrol i gefnogi annibyniaeth ac effeithiolrwydd Tribiwnlysoedd Cymru. 

Cafodd Syr Wyn Williams ei enwi a'i fagu yng Nglynrhedynog yn Rhondda. Cafodd ei alw i'r Bar ym 1974 ac fe'i penodwyd yn Gwnsler y Frenhines yn 1992. Fe'i penodwyd yn farnwr yn yr Uchel Lys yn 2007. 

Rhwng Ionawr 2012 a Rhagfyr 2015 ef oedd barnwr gweinyddol Cymru gan ddod yn Uwch Farnwr Gweinyddol yn 2014. 

Dywedodd Syr Wyn Williams,

“Rwyf yn falch iawn o gael fy mhenodi'n Brif Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru. Mae gan y Tribiwnlysoedd hyn rôl bwysig iawn yn narlun cyfreithiol Cymru ac edrychaf ymlaen at chwarae rhan wrth sicrhau eu bod yn darparu mynediad i gyfiawnder mewn ffordd fodern ac effeithlon.”

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, AC, 

"Mae Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yn rôl o bwys wrth ddarparu arweinyddiaeth farnwrol ar gyfer gweinyddu cyfiawnder yn ein tribiwnlysoedd ac wrth gynnal annibyniaeth a statws barnwriaeth Tribiwnlysoedd Cymru.

“Ac yntau wedi'i eni a'i fagu yma yng Nghymru, mae Syr Wyn Williams yn farnwr profiadol iawn yn yr Uchel Lys, ac mae ganddo hanes blaenorol o arweinyddiaeth farnwrol yng Nghymru ers llawer o flynyddoedd. Rwy'n croesawu ei benodiad yn fawr a hoffwn ddymuno'n dda iddo yn y rôl bwysig hon.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 18 Rhagfyr 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i