Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Galw unwaith eto i'r Doll Teithwyr Awyr gael ei datganoli i Gymru

Mae Prif Weinidog Cymru, gyda chefnogaeth arweinwyr blaenllaw ym maes busnes, wedi ysgrifennu unwaith eto at Brif Weinidog y DU i bwyso ar Lywodraeth y DU i ddatganoli'r Doll Teithwyr Awyr i Gymru.
Dydd Sul 19 Tachwedd 2017
Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones
Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones

Yn ôl dadansoddiad annibynnol newydd, byddai datganoli'r doll hon i Gymru, ac yna'i lleihau, yn arwain yn uniongyrchol at hwb sylweddol i economïau De Cymru a De-orllewin Lloegr.

Ac mewn cyfarfod gydag arweinwyr blaenllaw ym maes busnes yn gynharach y mis hwn, gwelwyd bod cefnogaeth unfrydol o blaid gwneud hynny ymhlith pobl amlwg yn y sectorau hedfan, twristiaeth a busnes.

Mae Llywodraeth y DU wedi dweud yn y gorffennol y byddai datganoli’r Doll Teithwyr Awyr i Gymru yn arwain at anfanteision amhosibl eu cyfiawnhau i [faes awyr] Bryste ac na fyddai o fudd i deithwyr yn ardaloedd hynny.

Fodd bynnag, mae'r Doll Teithwyr Awyr wedi'i datganoli i Ogledd Iwerddon eisoes ac mae Gweinidogion y DU wedi rhoi'r un ymrwymiad i'r Alban hefyd.

Dadl Llywodraeth Cymru yw bod amharodrwydd Llywodraeth y DU i ddatganoli'r Doll yn parhau i gyfyngu, mewn ffordd na ellir ei chyfiawnhau, ar allu Cymru i'w hyrwyddo'i hun dramor a’i fod hefyd yn llesteirio twf yn y sector hedfan a'r economi ehangach. 

Dywedodd Carwyn Jones, y Prif Weinidog:"

Ar ôl i'r Doll Teithwyr Awyr gael ei datganoli i Ogledd Iwerddon yn barod ac o gofio'r ymrwymiad i ddatganoli'r Doll i'r Alban, mae'r ffaith bod Llywodraeth y DU yn gwrthod ildio ar y mater hwn yn tanseilio'n sefyllfa economaidd ni o gymharu â'n cyfeillion yn y gweinyddiaethau datganoledig eraill.

"Ar ôl i ddadansoddiad annibynnol gael ei gyhoeddi ar ddatganoli'r Doll Teithwyr Awyr i Gymru, cawsom gyfarfod yn ddiweddar â phobl flaenllaw yn y sectorau hedfan, twristiaeth a busnes yng Nghymru i drafod y dystiolaeth newydd hon. Dangosodd y cyfarfod hwnnw fod cefnogaeth unfrydol dros ddatganoli'r Doll a'i fod, yn gyffredinol, yn cael ei ystyried yn ddatblygiad a fydd yn sicrhau bod Cymru yn agored ar gyfer busnes ar draws ffiniau rhyngwladol.

"Dangosodd y cyfarfod hwnnw hefyd fod barn gyffredin bod y Doll Teithwyr Awyr yn cael effaith negyddol ar fusnesau yn ein heconomi ac y byddai ei lleihau, neu gael gwared arni, yn sbarduno cystadleuaeth a thwf.

"Dw i wedi dweud yn glir y byddwn yn lleihau'r Doll yng Nghymru pe bai'n cael ei datganoli. Dw i'n ffyddiog y byddai gwneud hynny'n fodd i gysylltu Cymru yn well â chanolfannau trafnidiaeth a busnes ac y byddai hefyd yn sbardun o bwys a fyddai'n ysgogi busnes a buddsoddiad.

“Gwnaeth Llywodraeth y DU ymrwymiad clir i edrych ar unrhyw dystiolaeth newydd − dw i'n galw arni unwaith eto i weithredu er budd Cymru yn y mater pwysig hwn.”

Datganoli toll teithwyr awyr i Gymru.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 19 Tachwedd 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i