Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Datganiad gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: Carl Sargeant

"Rwyf am siarad am Carl a’i deulu heddiw."
Dydd Iau 09 Tachwedd 2017

Dyma eiriau Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones : 

“Mae hon yn sefyllfa ofnadwy i bawb. Rwyf am siarad am Carl a’i deulu heddiw. 

"Mae digwyddiadau’r wythnos hon wedi dychryn pob un ohonom ac wedi peri cryn boen, dicter a phenbleth. 

"Roedd Carl yn ffrind i mi. Ni fu erioed yr un gair croes rhyngom. Fe weithion ni gyda’n gilydd am 14 blynedd. Roedd yn Brif Chwip rhagorol ac yn Weinidog a roddodd wasanaeth eithriadol i’w wlad.  

"Alla i ddim amgyffred yr hyn y mae Bernie a’r teulu’n ei ddioddef. 

"Nid yw popeth a welir yn y wasg yn gywir, ac mae gan lawer ohonoch gwestiynau am yr wythnos diwethaf. Mae pawb yn galaru, ac ni fyddai’n briodol i mi drafod y manylion ar hyn o bryd. Materion i’r dyfodol yw’r rhain – pethau i Gwest y Crwner eu datgelu trwy’r drefn briodol. 

"Mae’n debygol iawn y bydd yna Gwest; wrth gwrs, fe fyddaf i a’m tîm yn cydweithredu’n llwyr i ateb unrhyw gwestiynau a ofynnir bryd hynny. 

"Mae’r teulu’n haeddu cael atebion i’w cwestiynau. Os nad yw’r Cwest yn canfod yr holl atebion, fe wnaf i fy ngorau i geisio dulliau eraill. 

"Mae proses gyfreithiol i’w dilyn, ac yn amlwg rwy’n gweithredu o fewn y broses honno. Rwy’n croesawu unrhyw graffu ar fy ngweithredoedd yn y dyfodol ac mae’n briodol i hynny ddigwydd yn annibynnol. 

"Fel yr oedd yn briodol, fe wnes i bopeth yn fy ngallu i sicrhau bod popeth yn cael ei wneud yn ôl y rheolau. Doedd dim dewis gen i ond cymryd y camau a gymerais, ac rwy’n gobeithio y bydd pobl yn deall hynny. 

"Roedd Carl yn meddu ar anian ac egni arbennig. Bu’n gyfrifol am lywio mwy o ddeddfau drwy’r Cynulliad nag unrhyw Weinidog arall - nid trwy ddadlau yn unig, ond drwy gryfder ei bersonoliaeth. 

"Mae Cymru wedi colli un â chalon fawr, un llawn gallu a charisma. Dyma ddyddiau tywyllaf y sefydliad hwn. Ond i’r teulu y mae’r tywyllwch mwyaf, a rhaid inni barchu eu hawl nhw i gael llonydd i alaru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 09 Tachwedd 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i