Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Tystiolaeth newydd yn cynnig achos cryf dros ddatganoli trethi hedfan

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn galw ar Lywodraeth y DU i roi rheolaeth i Gymru dros drethi hedfan, wrth i dystiolaeth newydd fynd i groes i ddadleuon presennol dros beidio â datganoli Toll Teithwyr Awyr.
Dydd Iau 02 Tachwedd 2017
Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones
Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones

Ar hyn o bryd, Llywodraeth y DU sy'n pennu faint o dreth a delir ar hediadau i gwsmeriaid o Gymru, tra bod yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gallu torri cost hediadau pellter hir drwy leihau'r Doll Teithwyr Awyr.

Mae Llywodraeth Cymru wedi galw ers amser ar i'r Doll Teithwyr Awyr gael ei datganoli, ac mae canfyddiadau Comisiynau Holtham a Silk yn cefnogi hynny. Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod y galwadau, gan ddweud y byddai unrhyw ostyngiad mewn Toll Teithwyr Awyr yng Nghymru yn cael effaith negyddol ar Faes Awyr Bryste.

Mae'r dystiolaeth annibynnol a adolygwyd gan gymheiriaid a gyhoeddwyd heddiw yn datgelu, er gwaethaf sylwadau amlwg yn awgrymu y byddai cam o'r fath yn ddifrifol o niweidiol i Faes Awyr Bryste, ni fyddai'r effaith yn fawr iawn mewn gwirionedd.

Yn bwysicach fyth, byddai datganoli ac yna gostwng y Doll Teithwyr Awyr yng Nghymru yn arwain yn uniongyrchol at fanteision sylweddol i economïau De Cymru a De-orllewin Lloegr, ac yn cynnig mwy o ddewis i deithwyr y ddau ranbarth. Mae'r manteision hyn ar gyfer de-orllewin y DU yn rhoi cyfle pwysig i Lywodraeth San Steffan ddechrau rhannu economi'r DU yn decach.

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru:

"Mae'r dystiolaeth newydd hon yn chwalu unrhyw gamsyniadau ac yn cyflwyno achos economaidd cryf iawn dros roi rheolaeth i Gymru dros Doll Teithwyr Awyr.

"Wrth inni baratoi ar gyfer dyfodol y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, mae'n hanfodol ein bod yn gallu hyrwyddo Cymru ar lwyfan byd-eang a chefnogi twf yn ein sector hedfan a'r economi yn ehangach. Ar ôl i'r doll gael ei datganoli, byddai Llywodraeth Cymru yn gostwng neu hyd yn oed yn dileu'r dreth a delir ar hediadau - gan nid yn unig fod yn fanteisiol i deithwyr, ond hefyd roi hwb mawr i Faes Awyr Caerdydd a'r diwydiant hedfan yng Nghymru, yn dda i Faes Awyr Bryste ac yn darparu gwasanaeth mwy cystadleuol. Byddai datganoli'r Doll Teithwyr Awyr hefyd yn gwella lefelau cysylltedd ar draws Cymru, yn hybu lefelau buddsoddi ac yn helpu busnesau.

"Edrychaf ymlaen at gael gweithio gyda Llywodraeth y DU i wireddu hyn. Byddai parhau i wrthod datganoli'r Doll Teithwyr Awyr yn wyneb tystiolaeth mor gryf yn dangos diystyrwch enbyd a fyddai'n gwahaniaethu Cymru, yn cyfyngu ar ein gallu i hyrwyddo Cymru dramor ac yn tanseilio ein buddion economaidd."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 02 Tachwedd 2017 Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i