Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Penodi Mick Antoniw yn Gwnsler Cyffredinol

Mae Ei Mawrhydi y Frenhines wedi cymeradwyo penodi Mick Antoniw AC yn brif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru.
Dydd Llun 27 Mehefin 2016
Mick Antoniw
Mick Antoniw AC

Mae hyn yn dilyn argymhelliad Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones a chymeradwyaeth y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Mawrth 21 Mehefin.

Mae’r Cwnsler Cyffredinol yn darparu cyngor cyfreithiol i Lywodraeth Cymru a’i chynrychioli mewn achosion cyfreithiol

Mae'r cyfrifoldebau eraill yn cynnwys:

  • ymateb i gynigion neu ymgynghoriadau sy’n effeithio ar faterion cyfreithiol yng Nghymru
  • darparu cyngor ar ddatblygu polisi Llywodraeth Cymru ar faterion cyfreithiol
  • cyflwyno, amddiffyn neu ymddangos mewn achosion cyfreithiol
  • cyfeirio darpariaeth mewn Bil Cynulliad, gan gynnwys Bil Llywodraeth Cymru, i’r Goruchaf Lys.

Dywedodd y Prif Weinidog:

"Fel prif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru, mae'r Cwnsler Cyffredinol yn gweithio i gynnal trefn y gyfraith yng Nghymru.

"Rwy’n falch iawn o groesawu Mick i dîm y Llywodraeth. Mae hon yn swydd hanfodol bwysig, yn enwedig wrth inni ddechrau ar dymor pum mlynedd newydd gyda chorff cynyddol o gyfreithiau yng Nghymru sy'n ategu ein huchelgais i gyflawni ein hymrwymiadau i bobl Cymru."

Wrth siarad am ei benodiad, dywedodd Mick Antoniw AC:

“Mae’n fraint cael fy mhenodi’n Gwnsler Cyffredinol Cymru yn ystod y cyfnod cyffrous hwn o newid.

“Mae hwn yn gyfnod allweddol yn hanes Cymru wrth inni barhau i deithio ar hyd llwybr datganoli a cheisio sicrhau Bil Cymru sy’n addas i’n dibenion er mwyn cyflawni ar gyfer pobl Cymru.

“Mae llawer o waith pwysig i’w wneud mewn amser byr ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at gychwyn ar fy rôl newydd.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Prif Weinidog Cymru 27 Mehefin 2016 Cyfansoddiad Cwnsler Cyffredinol Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i