Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
12 Hydref 2018
Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford yn siarad am sut y bydd cyllid yr UE yn cael ei ddisodli yn dilyn ymadawiad y DU o'r UE.
 
11 Hydref 2018
Heddiw, bydd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd dros Gyllid, yn mynd i'r cyfarfod diweddaraf o Gyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau Ewropeaidd) a fydd yn cael ei gadeirio gan David Lidington.
 
10 Hydref 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi llongyfarch dau brosiect o Gymru, sydd wedi elwa ar gyllid gan yr UE, ac sydd wedi llwyddo yng ngwobrau RegioStars ym Mrwsel eleni.
 
02 Hydref 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw wedi cyhoeddi Cyllideb ddrafft i gynnal gwead cymdeithas Cymru a chreu Cymru well.
 
26 Medi 2018
Heddiw, Mark Drakeford yn cadarnhau ei ymrwymiad i sicrhau bod mwy o bobl ledled Cymru yn manteisio ar y cymorth sydd ar gael iddynt gyda'u treth gyngor.
 
24 Medi 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw yn cyhoeddi £5.7m o gyllid yr UE i annog pobl ifanc i astudio pynciau STEM at lefel TGAU.
 
17 Medi 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw yn cyhoeddi €4.3m o gyllid yr UE i ddatblygu systemau monitro morol uwch ym Môr Iwerddon.
 
12 Medi 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi penodiad is-gadeirydd cyntaf bwrdd Awdurdod Cyllid Cymru heddiw.
 
11 Medi 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw yn cyhoeddi gwerth £10.3m o gyllid yr UE i'r sector technoleg y môr wrth iddo ymweld â Doc Penfro.
 
04 Medi 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn galw ar bobl Cymru i ystyried o ddifrif pwysigrwydd yr economi sylfaenol – a’r degau o filoedd o bobl sy’n cael eu cyflogi ynddi.
 
02 Medi 2018
Heddiw, bydd Tour of Britain OVO Energy 2018 yn dechrau yn Ne Cymru am y tro cyntaf wrth i gymal agoriadol y ras gael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin a Chasnewydd.
 
28 Awst 2018
Bydd £17m ychwanegol o gyllid yr UE yn cael ei fuddsoddi i helpu dros 7,000 o bobl ifanc ledled y De-ddwyrain i wella eu cyfleoedd o ran gyrfa
 
21 Awst 2018
Bydd dros £2m o gyllid yr UE yn cael ei fuddsoddi i wella cyfleusterau a chreu safle newydd i fodloni'r galw gan fusnesau bach a chanolig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.
 
13 Awst 2018
Bydd Prifysgol Bangor yn manteisio ar £2.8m arall o gyllid yr UE ar gyfer canolfan wyddoniaeth ac arloesi newydd i roi hwb i ddiwydiant pysgod cregyn Cymru.
 
08 Awst 2018
Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, yn ymweld â’r Eisteddfod Genedlaethol i siarad am ddau fater pwysig sy’n effeithio ar Gymru, sef Brexit a’r her ariannol sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus.
 
06 Awst 2018
Bydd cyllid yr UE yn helpu i lansio prosiect gwerth £3.5m i brofi technolegau a chynnyrch storio ynni carbon isel newydd, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid.
 
17 Gorffennaf 2018
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn dweud ei bod yn amser inni newid yn sylweddol y ffordd y caiff gwledydd y DU eu hariannu oherwydd Brexit.
 
16 Gorffennaf 2018
Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn croesawu Olivier Cadic, y Seneddwr â chyfrifoldeb dros ddinasyddion Ffrainc sy'n byw dramor, i Gymru.
 
12 Gorffennaf 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi cynllun newydd gwerth £3m a ariennir gan yr UE i helpu cwmnïau i fanteisio ar y farchnad gwybodaeth ddaearyddol sy'n tyfu’n hynod o gyflym.
 
12 Gorffennaf 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi enwau saith aelod newydd o'r Grŵp Cynghori ar Ewrop heddiw.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2018
Ll M M I G S S
<< Med    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i