Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Mehefin 2018
Yn ôl canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol Cymru, mae pobl Cymru yn fodlon â gwasanaethau cyhoeddus ac â'u bywydau bob dydd.
 
15 Mehefin 2018
Mark Drakeford a  Fiona Hyslop, wedi ysgrifennu llythyr ar y cyd at yr Sajid Javid, yn mynegi eu pryderon ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog yn dilyn Ymadawiad y DU â'r UE.
 
11 Mehefin 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi cynigion heddiw i gael gwared ar ddedfryd o garchar fel cosb am beidio â thalu’r dreth gyngor.
 
30 Mai 2018
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi cynllun gwerth £3.2m i helpu busnesau yng Nghymru i ddatblygu nano a microdechnolegau gwbl arloesol.
 
24 Mai 2018
Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn trafod Brexit mewn digwyddiad gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yng Nghaerdydd.
 
15 Mai 2018
Neithiwr (nos Lun, 14 Mai), gosododd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford flaenoriaethau Cymru ar gyfer y dyfodol wrth i'r DU baratoi i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.
 
14 Mai 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn pwysleisio pwysigrwydd parhau i gydweithio â'r UE i ymchwilio a datblygu ar ôl Brexit.
 
09 Mai 2018
Heddiw, bydd yr Mark Drakeford, yn cyhoeddi cyllid gan yr UE gwerth ar gyfer cynlluniau i helpu pobl ifanc a menywod i wella eu sgiliau a'u rhagolygon cyflogaeth.
 
01 Mai 2018
Mae dau brosiect adeilad yng Nghaergybi wedi elwa ar hwb ariannol gwerth £4.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru a thrwy fuddsoddiad gan yr UE.
 
30 Ebrill 2018
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi dros £260m o gyllid cyfalaf newydd i gefnogi prif ymrwymiadau Llywodraeth Cymru.
 
27 Ebrill 2018
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford £1.4m o gyllid ychwanegol gan yr UE i helpu mwy o weithwyr yn y sector gweithgynhyrchu uwch i ennill sgiliau
 
26 Ebrill 2018
Heddiw, mae Uwch Aelod o Senedd Ewrop, Elmar Brok yng Nghymru i drafod Brexit â'r Prif Weinidog a'r Ysgrifennydd Cyllid.
 
24 Ebrill 2018
Mae newidiadau sylweddol sy’n diogelu datganoli wedi’u sicrhau i Fil Brexit Llywodraeth y DU.
 
16 Ebrill 2018
Wrth i filiau'r dreth gyngor gyrraedd tai ledled Cymru, gallai miloedd o aelwydydd fod yn colli cyfleoedd i fanteisio ar ostyngiadau y maen nhw'n gymwys i'w cael.
 
13 Ebrill 2018
Bydd Mark Drakeford yn ymweld â Noord-Holland heddiw er mwyn llofnodi Datganiad o Gyfeillgarwch a Chydsafiad gyda’r rhanbarth pwysicaf yn economaidd yn yr Iseldiroedd.
 
11 Ebrill 2018
Dywedodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw ei fod yn croesawu'r €4.3m o gyllid yr UE ar gyfer 10 o brosiectau newydd lle bydd Cymru'n gweithio gyda sefydliadau ar draws Ewrop.
 
06 Ebrill 2018
Heddiw cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, fenter sy'n cael cymorth gwerth €5.4m gan yr UE i fynd ati i ddatblygu cynlluniau ynni cymunedol lleol.
 
04 Ebrill 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn lansio ymgynghoriad 12 wythnos heddiw ynghylch mesurau i wella'r dull o gasglu ardrethi annomestig yng Nghymru.
 
28 Mawrth 2018
Heddiw mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi.
 
Tudalen 1 o 10 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i