Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Chwefror 2019
Mae Llywodraeth y DU unwaith eto wedi methu darparu unrhyw eglurder na sicrwydd pellach ynghylch sut bydd ymadael â'r UE yn effeithio, yn ôl gweinidogion Cyllid Cymru a'r Alban.
 
15 Chwefror 2019
Mae Gweinidog Cyllid Cymru ac Ysgrifennydd Cyllid yr Alban wedi galw am fwy o eglurder gan Lywodraeth y DU ynglŷn â chyllid, cyllidebau’r dyfodol a phensiynau’r sector cyhoeddus ar ôl Brexit.
 
13 Chwefror 2019
Heddiw, mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans AC, wedi cyhoeddi y bydd deddfwriaeth newydd i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor yn dod i rym ar 1 Ebrill 2019.
 
09 Ionawr 2019
Mae'r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans yn annog pobl i wirio a oes ganddynt hawl i gael cymorth i dalu eu bil treth gyngor wrth i gynllun blaengar gael ei ymestyn.
 
18 Rhagfyr 2018
Bydd rhaglenni i helpu i fynd i'r afael â thlodi plant a hybu sgiliau yn derbyn cyllid ychwanegol yn y Gyllideb derfynol sy’n cael ei gosod heddiw, dywedodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans.
 
10 Rhagfyr 2018
Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi y bydd busnesau’r stryd fawr a manwerthwyr eraill yng Nghymru yn cael gostyngiad o £2,500 yn eu hardrethi busnes y flwyddyn nesaf.
 
10 Rhagfyr 2018
Heddiw mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi £3.7m o gyllid yr UE i greu rhwydwaith ymchwil o'r radd flaenaf i helpu diwydiannau  i fanteisio ar dechnoleg flaengar.  
 
07 Rhagfyr 2018
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford gyllid UE gwerth £0.9miliwn i ailwampio rhan o un o adeiladau eiconig y Brifysgol yn Aberystwyth, sef yr Hen Goleg.
 
05 Rhagfyr 2018
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi y bydd dau brosiect ynni adnewyddadwy yn elwa ar £9.5m o gyllid yr Undeb Ewopeaidd.
 
30 Tachwedd 2018
Heddiw, cafodd Llywodraeth Cymru bwerau newydd i gyhoeddi bondiau ar gyfer helpu i ariannu buddsoddiadau mewn seilwaith.
 
27 Tachwedd 2018
Heddiw bydd y Gweinidog Cyllid Mark Drakeford yn cyhoeddi £2.9m i ariannu gwasanaethau cyflogaeth a hyfforddiant arbenigol i bobl â nam ar eu synhwyrau.
 
26 Tachwedd 2018
Mae dwy filiwn o lythyrau a thaflenni yn cael eu hanfon i gartrefi ar hyd a lled Cymru i ddweud wrth drethdalwyr am gyfraddau treth incwm newydd Cymru.
 
25 Tachwedd 2018
Bydd £1.5m o gyllid yr UE a Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i helpu menywod mewn gwaith sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig neu drais rhywiol i adeiladu dyfodol gwell.
 
22 Tachwedd 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw yn amlinellu sut mae Llywodraeth Cymru yn diogelu gwasanaethau cyhoeddus rhag effeithiau gwaethaf y cyni.
 
20 Tachwedd 2018
Heddiw, croesawodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford ffigurau swyddogol sy'n dangos bod Cymru'n parhau i fuddsoddi mwy mewn gwasanaethau cyhoeddus allweddol na rhannau eraill o’r DU.
 
12 Tachwedd 2018
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, fod Cymru wedi sicrhau dros €100m o un o gronfeydd blaenllaw yr Undeb Ewropeaidd, i gefnogi prosiectau ymchwil a datblygu o bwys.
 
09 Tachwedd 2018
Heddiw mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi £14.7m o gyllid yr UE ar gyfer tri chynllun gwaith yng Nghymoedd y De.
 
08 Tachwedd 2018
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford yn cyfarfod â chyflogwyr y Cyflog Byw yng Nghastell Caerdydd i gefnogi ymgyrch y brifddinas i fod yn Ddinas Cyflog Byw gyntaf y DU.
 
08 Tachwedd 2018
Heddiw yng nghynhadledd Procurex Cymru bydd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd dros Gyllid, yn sôn am bŵer caffael i lywio economi Cymru.
 
07 Tachwedd 2018
Heddiw bydd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd dros Gyllid, yn lansio cynigion i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor.
 
Tudalen 1 o 13 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i