Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyllid

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
18 Rhagfyr 2018
Bydd rhaglenni i helpu i fynd i'r afael â thlodi plant a hybu sgiliau yn derbyn cyllid ychwanegol yn y Gyllideb derfynol sy’n cael ei gosod heddiw, dywedodd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans.
 
10 Rhagfyr 2018
Heddiw bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn cyhoeddi y bydd busnesau’r stryd fawr a manwerthwyr eraill yng Nghymru yn cael gostyngiad o £2,500 yn eu hardrethi busnes y flwyddyn nesaf.
 
10 Rhagfyr 2018
Heddiw mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi cyhoeddi £3.7m o gyllid yr UE i greu rhwydwaith ymchwil o'r radd flaenaf i helpu diwydiannau  i fanteisio ar dechnoleg flaengar.  
 
07 Rhagfyr 2018
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford gyllid UE gwerth £0.9miliwn i ailwampio rhan o un o adeiladau eiconig y Brifysgol yn Aberystwyth, sef yr Hen Goleg.
 
05 Rhagfyr 2018
Mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi y bydd dau brosiect ynni adnewyddadwy yn elwa ar £9.5m o gyllid yr Undeb Ewopeaidd.
 
30 Tachwedd 2018
Heddiw, cafodd Llywodraeth Cymru bwerau newydd i gyhoeddi bondiau ar gyfer helpu i ariannu buddsoddiadau mewn seilwaith.
 
27 Tachwedd 2018
Heddiw bydd y Gweinidog Cyllid Mark Drakeford yn cyhoeddi £2.9m i ariannu gwasanaethau cyflogaeth a hyfforddiant arbenigol i bobl â nam ar eu synhwyrau.
 
26 Tachwedd 2018
Mae dwy filiwn o lythyrau a thaflenni yn cael eu hanfon i gartrefi ar hyd a lled Cymru i ddweud wrth drethdalwyr am gyfraddau treth incwm newydd Cymru.
 
25 Tachwedd 2018
Bydd £1.5m o gyllid yr UE a Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i helpu menywod mewn gwaith sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig neu drais rhywiol i adeiladu dyfodol gwell.
 
22 Tachwedd 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw yn amlinellu sut mae Llywodraeth Cymru yn diogelu gwasanaethau cyhoeddus rhag effeithiau gwaethaf y cyni.
 
20 Tachwedd 2018
Heddiw, croesawodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford ffigurau swyddogol sy'n dangos bod Cymru'n parhau i fuddsoddi mwy mewn gwasanaethau cyhoeddus allweddol na rhannau eraill o’r DU.
 
12 Tachwedd 2018
Heddiw, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, fod Cymru wedi sicrhau dros €100m o un o gronfeydd blaenllaw yr Undeb Ewropeaidd, i gefnogi prosiectau ymchwil a datblygu o bwys.
 
09 Tachwedd 2018
Heddiw mae’r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi £14.7m o gyllid yr UE ar gyfer tri chynllun gwaith yng Nghymoedd y De.
 
08 Tachwedd 2018
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford yn cyfarfod â chyflogwyr y Cyflog Byw yng Nghastell Caerdydd i gefnogi ymgyrch y brifddinas i fod yn Ddinas Cyflog Byw gyntaf y DU.
 
08 Tachwedd 2018
Heddiw yng nghynhadledd Procurex Cymru bydd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd dros Gyllid, yn sôn am bŵer caffael i lywio economi Cymru.
 
07 Tachwedd 2018
Heddiw bydd Mark Drakeford, yr Ysgrifennydd dros Gyllid, yn lansio cynigion i eithrio pobl ifanc sy'n gadael gofal rhag talu'r dreth gyngor.
 
31 Hydref 2018
Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn disgrifio uchelgais i weld Cymru yn un o'r arweinwyr ym maes datblygu ynni'r môr.
 
29 Hydref 2018
Fe wnaeth yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, ymateb i Gyllideb Hydref Llywodraeth y DU heddiw drwy ddweud nad oes unrhyw dystiolaeth ynddi bod y cyfnod o gyni wedi dod i ben.
 
28 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn ei hannog i weithredu ar sail hynny a chynyddu gwariant cyhoeddus i fodloni’r galw cynyddol am wasanaethau cyhoeddus.
 
26 Hydref 2018
Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford heddiw wedi cyhoeddi £1.7m o gyllid yr UE i roi hwb i sector gweithgynhyrchu Cymru.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i