Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

"Nid yw clefydau'n ystyried ffiniau" yn ôl yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford

Heddiw, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn pwysleisio pwysigrwydd parhau i gydweithio â'r UE i ymchwilio a datblygu ar ôl Brexit wrth annerch cynulleidfa o weithwyr proffesiynol ym maes cymorth ymchwil iechyd.
Dydd Llun 14 Mai 2018

Wrth siarad mewn cynhadledd ymchwil a datblygu yng Nghasnewydd, bydd yr Ysgrifennydd Cyllid yn trafod nod Llywodraeth Cymru o barhau i sicrhau mynediad at raglenni ymchwil ac arloesi hanfodol yr UE, gan gynnwys Horizon 2020.

Dro ar ôl tro, mae Gweinidogion Cymru wedi nodi'n glir na ddylai cymuned wyddonol ac ymchwil Cymru gael ei hynysu oddi wrth ein partneriaid Ewropeaidd, ac maent wedi pwysleisio pa mor bwysig ydyw i Gymru barhau i fod yn rhan o raglenni dan arweiniad yr UE.

Bydd Mark Drakeford yn dweud:

"Yn ogystal â chydnabod heriau cyni a galw cynyddol, rhaid inni hefyd gydnabod her Brexit a'r cyfnod ansicr sy'n ein hwynebu.

"Rydyn ni'n gwybod bod gwledydd a rhanbarthau ledled y byd yn wynebu yr un heriau iechyd a gofal sylweddol. Nid yw clefydau'n ystyried ffiniau cenedlaethol, ac nid oes modd inni fynd i'r afael â'r heriau wrth ein hunain. Mae parhau i gydweithio ar draws ffiniau wrth ymchwilio, datblygu ac arloesi (yn benodol drwy raglen Horizon 2020 ar hyn o bryd), yn bwysig iawn a dylai hyn barhau ar ôl i'r Deyrnas Unedig ymadael â'r Undeb Ewropeaidd."

Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn pwysleisio pwysigrwydd parhau i gydweithio â'r UE i ymchwilio a datblygu ar ôl Brexit.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cyllid 14 Mai 2018 Brexit Y De-orllewin Y Canolbarth Y De-ddwyrain Y Gogledd
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2018
Ll M M I G S S
<< Med    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i