Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr Ysgrifennydd Cyllid yn trafod Brexit a chysylltiadau masnach Cymru/Iwerddon yng Nghynhadledd Economaidd Killarney

Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford yn cynrychioli Cymru fory (13 Ionawr) yng Nghynhadledd Economaidd Killarney, digwyddiad blynyddol sy'n canolbwyntio ar faterion gwleidyddol ac economaidd a'u heffaith ar Iwerddon, y DU a'r Undeb Ewropeaidd.
Dydd Gwener 12 Ionawr 2018

Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid yn ymuno â phanel o ffigurau gwleidyddol, academyddion amlwg ac arweinwyr busnes Iwerddon, gan gynnwys Arlene Foster, Arweinydd Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd a Micheál Martin, Arweinydd Fianna Fáil i drafod Brexit a'r heriau sy'n codi yn ei sgil i fusnesau, y materion cyfreithiol fydd yn codi, sut fydd yn effeithio ar wleidyddiaeth yn y dyfodol a'r effaith y bydd yn ei chael ar fywyd bob dydd.

Bydd y gynhadledd hefyd yn rhoi cyfle i drafod cysylltiadau masnach rhwng Cymru a'r Iwerddon ar ôl Brexit, a'r cynnydd sy'n digwydd gyda'r rhaglen Iwerddon Cymru 2014-2020 sy'n darparu €100m o fuddsoddiad i'n busnesau a'n cymunedau.

Dywedodd Mark Drakeford:

"Rydyn ni'n gwerthfawrogi'n perthynas ag Iwerddon ac wedi ymrwymo i gadarnhau'r cysylltiad hwnnw y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, yn sgil y cysylltiad agos, gwerthoedd cyffredin a chysylltiadau masnach a diwylliannol rhwng ein dwy genedl.

"Fel cenedl agored, rydyn ni am gynnal ac adeiladu ar ein rhwydweithiau rhyngwladol drwy barhau i gymryd rhan mewn rhaglenni cydweithredol.

"Rydyn ni'n ystyried rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd yn rhai gwerthfawr iawn, gan gynnwys ein rhaglen drawsffiniol gyda'n cymdogion agosaf. Dyma ffordd dda o ddod o hyd i atebion gwirioneddol i heriau cyffredin sy'n croesi ffiniau.

“Rhaid i ni hefyd sicrhau ein bod yn cynnal, ac nid yn colli'r partneriaethau ardderchog, creadigol a adeiladwyd dros y môr gydag Iwerddon.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cyllid 12 Ionawr 2018 Brexit Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i