Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn rhannu ei farn ynghylch Brexit a'r pwerau newydd ar gyfer codi trethi yng nghinio blynyddol CBI Cymru

Heno bydd yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, yn tynnu sylw at rai o'r prif faterion y mae Cymru'n eu hwynebu, gan gynnwys Brexit a phwerau newydd ar gyfer codi trethi, yng nghinio blynyddol CBI Cymru.
Dydd Iau 07 Rhagfyr 2017

Bydd yn amlinellu ei flaenoriaethau ar gyfer cynnal economi Gymreig gadarn ar ôl i'r DU adael Ewrop, gan gynnwys mynediad at y Farchnad Sengl; a darparu cyllid yn lle'r cyllid gan yr UE er mwyn cefnogi busnesau, cymunedau, gwaith ymchwil a buddsoddi ynghyd â'r angen i gynnal cysylltiadau rhyngwladol.

Bydd yr Athro Drakeford yn pwysleisio:

"Ers dechrau proses Brexit rydym wedi dadlau y dylai anghenion yr economi fod yn ystyriaeth graidd wrth i'r DU wynebu'r heriau sydd ynghlwm wrth adael yr UE.

"Rydym wedi pwysleisio'n benodol yr angen i gynnal y mynediad llawn at Farchnad Sengl yr UE; trefniadau pontio cadarn; cynnal y model cymdeithasol Ewropeaidd a hefyd yr angen i barhau i fod yn rhan o wahanol raglenni'r UE ar ôl Brexit gan gynnwys Horizon 2020 ac Erasmus+."

Bydd yr Ysgrifennydd Cyllid hefyd yn tynnu sylw at y trethi Cymreig cyntaf i gael eu cyflwyno ers bron i 800 o flynyddoedd - y dreth trafodiadau tir a'r dreth gwarediadau tirlenwi, a fydd yn cymryd lle treth dir y dreth stamp a'r dreth dirlenwi ym mis Ebrill.

"Bydd y trethi newydd hyn yn cynnwys y trothwy cychwynnol uchaf ar gyfer cyfraddau preswyl yn y DU, a'r gyfradd gychwynnol isaf o dreth ar gyfer prynu safleoedd busnes yn y DU. Byddant yn sicr yn helpu aelwydydd incwm is a busnesau llai."

Bydd hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd datblygu seilwaith Cymru,

"Mae Llywodraeth Cymru'n parhau i flaenoriaethu'i buddsoddiad mewn seilwaith ac mae'n polisïau sydd o blaid busnesau'n creu'r amodau cywir ar gyfer cefnogi'r economi a denu buddsoddiadau newydd i Gymru.

"Rydym wedi cefnogi 85 o brosiectau mewnfuddsoddi newydd yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf a gallai hyn helpu i greu neu ddiogelu mwy nag 11,000 o swyddi. Llwyddodd Cymru i sicrhau 11% o gyfanswm y swyddi sy'n gysylltiedig â phrosiectau mewnfuddsoddi ar draws y DU.

"Mae Cymru'n wynebu cyfnod o newid economaidd sylweddol ac rwy'n falch iawn fod Llywodraeth Cymru'n gallu cefnogi busnesau drwy gyfnod o'r fath."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Cyllid 07 Rhagfyr 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i