Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Mehefin 2018
Bydd pleidlais yn cael ei chynnal yn y Senedd heddiw ar gynigion Llywodraeth Cymru i wahardd microbelenni yng Nghymru.
 
19 Mehefin 2018
Heddiw, mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi amlinellu cyfres o gamau er mwyn gwella mwy ar safonau lles anifeiliaid anwes yng Nghymru.
 
18 Mehefin 2018
Heddiw, bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn cyhoeddi bod pecyn cymorth gwerth miliynau o bunnoedd ar gael i helpu'r diwydiant bwyd yng Nghymru baratoi ar gyfer Brexit.
 
15 Mehefin 2018
O 18 Mehefin bydd cyfyngiadau cyflymder 50 milltir yr awr ynghyd â mesurau eraill yn cael eu cyflwyno mewn pum lleoliad ar ffyrdd Cymru er mwyn gwella ansawdd aer ac achub bywydau.  
 
11 Mehefin 2018
Mae teithwyr yn Paddington yn mynd i gael cyfle i flasu ac i brynu rhai o'r cynhyrchion bwyd a diod gorau o Gymru mewn sioe a fydd yn cael ei chynnal yn yr orsaf ddydd Iau, 14 Mehefin.
 
07 Mehefin 2018
Heddiw bydd Lesley Griffiths a Alun Cairns, yn cynnal cyfarfod Brexit allweddol gyda ffermwyr, y diwydiant pysgota a busnesau.
 
05 Mehefin 2018
Bydd dŵr yfed am ddim ar gael ar hyd Llwybr Arfordir Cymru, yn unol â chynlluniau Llywodraeth Cymru i sicrhau bod mwy o gyfleoedd ar gael i yfed dŵr er mwyn lleihau’r defnydd o boteli untro
 
04 Mehefin 2018
A Brexit lai na blwyddyn i ffwrdd, mae Lesley Griffiths, yn ymweld â Chatalonia a Gwlad y Basg i hyrwyddo diwydiant bwyd a diod Cymru ac i ddysgu o lwyddiant sectorau’r gwledydd hynny.
 
25 Mai 2018
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cadarnhau heddiw bod Parth Atal Ffliw Adar Cymru Gyfan i ddod i ben ar unwaith
 
10 Mai 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi cadarnhau y bydd cynllun gwerth £6 miliwn ar gyfer meithrin y genhedlaeth nesaf o ffermwyr yn dechrau derbyn ceisiadau o heddiw ymlaen
 
08 Mai 2018
Mae Lesley Griffiths, yr Ysgrifennydd Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi pennu amserlen heddiw ar gyfer dyfodol Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru wedi Brexit
 
08 Mai 2018
Heddiw, bydd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, yn cyhoeddi cynlluniau a fydd yn atgyfnerthu enw da Cymru fel y genedl orau yn y DU am ailgylchu a lleihau gwastraff
 
02 Mai 2018
Bydd cynllun sy’n cael gwerth £9.2 miliwn o gymorth gan yr UE idatblygu technolegau ar gyfer leihau allyriadau carbon o ddiwydiannau Cymru yn cael ei gyhoeddi gan Lesley Griffiths.
 
27 Ebrill 2018
Cyn i dymor y sioeau ddechrau, mae mesurau newydd wedi eu cyflwyno ar gyfer Unedau Cwarantîn er mwyn diogelu ardaloedd TB isel ac i roi mwy o ryddid i geidwaid gwartheg ddangos eu hanifeiliaid.
 
24 Ebrill 2018
Heddiw cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, becyn o fesurau ar gyfer gwella ansawdd aer yng Nghymru.
 
10 Ebrill 2018
Mae Lesley Griffiths wedi diolch i’r asiantaethau niferus sy’n gyfrifol am y broses o lanhau Marina Caergybi.
 
10 Ebrill 2018
Mae cais am dystiolaeth ar waharddiad ledled y DU ar allforio anifeiliaid byw i'w lladd dramor wedi'i lansio heddiw.
 
09 Ebrill 2018
Gyda phrin flwyddyn i fynd tan Brexit, bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig Lesley Griffiths yn mynd i Seland Newydd yr wythnos hon
 
04 Ebrill 2018
Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn cael £152,575 i helpu gyda gwaith i atgyweirio asedau rheoli perygl llifogydd ar draws y sir a ddifrodwyd gan lifogydd fis Tachwedd diwethaf.
 
31 Mawrth 2018
Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, ei bod yn neilltuo £3.4m i gynnal gwelliannau yn nhri Pharc Cenedlaethol a phum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Cymru.
 
Tudalen 1 o 19 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i