Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Awst 2018
Ar ddechrau Sioe Sir Benfro mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bydd cyfnod newydd Grant Cynhyrchu Cynaliadwy, werth £6 miliwn, yn dechrau ym mis Medi i fynd i’r afael â storio maethynnau ar y fferm.
 
01 Awst 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw ei mesurau a'i hopsiynau diweddaraf ar gyfer ffermwyr i'w helpu â'u busnesau yn ystod y cyfnod hir hwn o dywydd sych.
 
27 Gorffennaf 2018
Er mwyn nodi'r ffaith ei bod yn wythnos Parciau Cenedlaethol, mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi cyhoeddi y bydd tri Pharc Cenedlaethol Cymru yn cael yr un faint o gyllid â'r llynedd.  
 
26 Gorffennaf 2018
Heddiw, cyhoeddwyd mai dau ffermwr ifanc, Annie James o Sir Gaerfyrddin a Teleri Fielden o Wrecsam, yw cyd-enillwyr Gwobr Goffa Brynle Williams.
 
25 Gorffennaf 2018
Bydd Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru yn derbyn £46,000 i hyrwyddo Iechyd a Diogelwch o fewn y sector amaethyddol a choedwigaeth, meddai Lesley Griffiths heddiw.
 
23 Gorffennaf 2018
Mae Lesley Griffiths wedi datgan y bydd Sioe eleni yn chwarae rhan allweddol yn y sgwrs genedlaethol ar ddyfodol cymorth i ffermwyr yng Nghymru.
 
19 Gorffennaf 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd pecyn cymorth gwerth £7.3 miliwn gan yr Undeb Ewropeaidd i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau yn y sector bwyd-amaeth ac i helpu busnesau.
 
18 Gorffennaf 2018
Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths fod Llywodraeth Cymru eisoes yn cydweithio â Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru i lunio cynllun gweithredu newydd i’r Diwydiant.
 
13 Gorffennaf 2018
ae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd yn llacio rhagor o reolau Glastir dros dro, er mwyn helpu ffermwyr a pherchenogion tir sy'n rhan o'r cynllun ar ôl i'r cyfnod hir o dywydd sych.
 
13 Gorffennaf 2018
Heddiw, lansiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, ymgynghoriad ar leihau allyriadau carbon a newid i economi carbon isel yng Nghymru.
 
10 Gorffennaf 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad heddiw ar Raglen Rheoli Tir newydd i gefnogi ffermwyr ar ôl Brexit, i gymryd lle'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC).
 
06 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 'rhanddirymiadau', llacio rhwymedigaethau dros dro, er mwyn cynorthwyo ffermwyr a thirfeddianwyr Glastir yn ystod yr cyfnod hir yma o dywydd sych.
 
06 Gorffennaf 2018
Mae Hannah Blythyn wedi rhoi hwb mawr i drigolion a busnesau Llanelwy ar ôl cyflwyno'n swyddogol gynllun, sydd werth £6 miliwn, i atal llifogydd yn y ddinas.
 
05 Gorffennaf 2018
Heddiw, mae uwchgynhadledd wedi'i chynnal yn Llundain rhwng pedair cenedl y DU i drafod cynlluniau ar gyfer cyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd ledled y DU.
 
03 Gorffennaf 2018
Bydd prosiect newydd gwerth £1 miliwn i farchnata Bwyd Môr yng Nghymru ac yn rhyngwladol yn helpu i roi sail gadarn er mwyn i'r diwydiant ffynnu mewn byd ar ôl Brexit.
 
02 Gorffennaf 2018
Heddiw, agorodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru i beidio a chefnogi  rhoi trwyddedau newydd ar gyfer codi petrolewm yng Nghymru.
 
30 Mehefin 2018
Bydd gwaharddiad ar ficrobelenni plastig mewn cynhyrchion i'w rinsio i ffwrdd yn dod i rym yng Nghymru heddiw.
 
28 Mehefin 2018
Mae astudiaeth o hynt gwaith cenedlaethau'r DU i fabwysiadu polisïau i ddod yn 'economïau cylchol' wedi dod i'r casgliad bod Cymru yn sgorio'n uwch na gweddill y DU.
 
26 Mehefin 2018
Heddiw, bydd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, yn lansio ‘Coetiroedd i Gymru’, y strategaeth ddiwygiedig ar gyfer coetiroedd a choed i Gymru.
 
19 Mehefin 2018
Bydd pleidlais yn cael ei chynnal yn y Senedd heddiw ar gynigion Llywodraeth Cymru i wahardd microbelenni yng Nghymru.
 
Tudalen 1 o 20 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Awst 2018
Ll M M I G S S
<< Gor    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i