Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
23 Hydref 2018
Gydag ond wythnos i fynd tan y daw'r ymgynghoriad Brexit a'n Tir i ben, mae Lesley Griffiths, yn pwyso ar ffermwyr ledled Cymru i fanteisio ar y cyfle i ddweud eu dweud.
 
23 Hydref 2018
Heddiw, bydd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, yn cyhoeddi mesurau newydd i ychwanegu at lwyddiant Cymru ac i wella’r cyfraddau ailgylchu ymhellach.
 
22 Hydref 2018
Bydd busnesau bwyd a diod o Gymru, sy'n amrywio o gaws o wahanol flas i rawnfwydydd, yn chwarae rhan flaenllaw yn un o ddigwyddiadau masnach mwyaf y byd ym Mharis yr wythnos hon. 
 
19 Hydref 2018
Mae Dr Beynon's Bug Farm, atyniad i ymwelwyr a chanolfan ymchwil, wedi sefydlu a chydlynu y prosiect arweiniodd at roi statws Caru Gwenyn i Dyddewi.
 
19 Hydref 2018
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru'n cefnogi prosiect ymchwil newydd ynghylch sbwriel y môr.
 
16 Hydref 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi heddiw bod Syr David Henshaw wedi'i benodi fel Cadeirydd Dros-dro Cyfoeth Naturiol Cymru am 12 mis, gan ddechrau ar 1 Tachwedd.
 
15 Hydref 2018
Heddiw cyhoeddodd Lesley Griffiths y bydd profion ychwanegol yn cael eu cynnal ar fuchesi cyffiniol yn Ardal TB Canolradd y Gogledd yn dilyn cynnydd sydyn yn nifer yr achosion o TB.
 
15 Hydref 2018
Mae Llywodraethau Cymru a’r Alban wedi mynegi gofid mawr ynghylch cynlluniau Llywodraeth y DU i gyfnewid ETS yr UE am dreth garbon os na cheir cytundeb Brexit.
 
08 Hydref 2018
Mae prosiect newydd gwerth £2.15m i helpu ffermwyr eidion a defaid i weld sut y gallen nhw wella'u busnesau a pharatoi ar gyfer Brexit yn dechrau heddiw.
 
04 Hydref 2018
Mae gwaith wedi dechrau ar gynllun atal llifogydd fydd yn diogelu pobl a busnesau yn Llanberis, Gwynedd ar ôl i Lywodraeth Cymru gymeradwyo grant o £1.3miliwn ar ei gyfer.
 
03 Hydref 2018
Bydd Canolfan Ragoriaeth newydd mewn TB Gwartheg yn agor ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ddiweddarach eleni, gan ddod ag arbenigwyr y byd ynghyd i drechu'r clefyd gwartheg.
 
01 Hydref 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi heddiw ei bod yn estyn pumed cyfnod ymgeisio'r Grant Busnes i Ffermydd a bydd yn awr yn cau ar 26 Hydref.
 
01 Hydref 2018
Mae ymgynghoriad ar y ddeddfwriaeth i wahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru wedi'i lansio heddiw gan Lesley Griffiths.
 
01 Hydref 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, wedi croesawu’r ffaith bod trwyddedu gwaith i chwilio am betrolewm ar dir wedi cael ei ddatganoli i Gymru o heddiw ymlaen.
 
27 Medi 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd pum prosiect newydd arall yn cael £3.2 miliwn drwy Gronfa Bontio’r UE er mwyn helpu i baratoi ar gyfer yr heriau a ddaw i ganlyn Brexit. 
 
25 Medi 2018
Heddiw, mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, wedi cyhoeddi newidiadau i'r broses brisio ar gyfer iawndal TB am wartheg cyflo.
 
25 Medi 2018
Bydd ap i gefnogi busnesau bwyd a diod o Gymru ar ôl Brexit, drwy ddarparu gwybodaeth amser real am eu diwydiant, yn cael ei lansio’n ddiweddarach heddiw  gan Lesley Griffiths.
 
24 Medi 2018
Mae Christianne Glossop yn atgoffa ffermwyr moch ei bod yn anghyfreithlon rhoi sbarion cegin, gwastraff arlwyo a chig a chynnyrch cig yn fwyd i foch rhag dod â chlwy Affricanaidd y moch i'r DU.
 
20 Medi 2018
Mynd i'r afael â newid hinsawdd oedd ar ben yr agenda wrth i  Lesley Griffiths, gwrdd ag arweinwyr cenedlaethol ac is-genedlaethol yn yr Uwchgynhadledd Newid Hinsawdd yng Nghaliffornia.
 
Tudalen 1 o 21 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2018
Ll M M I G S S
<< Med    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I'n dilyn ni trowch i