Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
25 Mai 2018
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi cadarnhau heddiw bod Parth Atal Ffliw Adar Cymru Gyfan i ddod i ben ar unwaith
 
10 Mai 2018
Mae Lesley Griffiths, wedi cadarnhau y bydd cynllun gwerth £6 miliwn ar gyfer meithrin y genhedlaeth nesaf o ffermwyr yn dechrau derbyn ceisiadau o heddiw ymlaen
 
08 Mai 2018
Mae Lesley Griffiths, yr Ysgrifennydd Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi pennu amserlen heddiw ar gyfer dyfodol Cynllun y Taliad Sylfaenol yng Nghymru wedi Brexit
 
08 Mai 2018
Heddiw, bydd Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, yn cyhoeddi cynlluniau a fydd yn atgyfnerthu enw da Cymru fel y genedl orau yn y DU am ailgylchu a lleihau gwastraff
 
02 Mai 2018
Bydd cynllun sy’n cael gwerth £9.2 miliwn o gymorth gan yr UE idatblygu technolegau ar gyfer leihau allyriadau carbon o ddiwydiannau Cymru yn cael ei gyhoeddi gan Lesley Griffiths.
 
27 Ebrill 2018
Cyn i dymor y sioeau ddechrau, mae mesurau newydd wedi eu cyflwyno ar gyfer Unedau Cwarantîn er mwyn diogelu ardaloedd TB isel ac i roi mwy o ryddid i geidwaid gwartheg ddangos eu hanifeiliaid.
 
24 Ebrill 2018
Heddiw cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, becyn o fesurau ar gyfer gwella ansawdd aer yng Nghymru.
 
10 Ebrill 2018
Mae Lesley Griffiths wedi diolch i’r asiantaethau niferus sy’n gyfrifol am y broses o lanhau Marina Caergybi.
 
10 Ebrill 2018
Mae cais am dystiolaeth ar waharddiad ledled y DU ar allforio anifeiliaid byw i'w lladd dramor wedi'i lansio heddiw.
 
09 Ebrill 2018
Gyda phrin flwyddyn i fynd tan Brexit, bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig Lesley Griffiths yn mynd i Seland Newydd yr wythnos hon
 
04 Ebrill 2018
Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn cael £152,575 i helpu gyda gwaith i atgyweirio asedau rheoli perygl llifogydd ar draws y sir a ddifrodwyd gan lifogydd fis Tachwedd diwethaf.
 
31 Mawrth 2018
Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd, Hannah Blythyn, ei bod yn neilltuo £3.4m i gynnal gwelliannau yn nhri Pharc Cenedlaethol a phum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Cymru.
 
26 Mawrth 2018
Rhaglen gwerth £56 miliwn i wella amddiffynfeydd llifogydd ac erydu arfordirol a chefnogi gweithgarwch rheoli perygl llifogydd ar draws Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.
 
22 Mawrth 2018
Heddiw cyhoeddodd Lesley Griffiths gymorth grant ar gyfer Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd gwerth £1.1 miliwn ar gyfer lladd-dai bach a chanolig yng Nghymru.
 
22 Mawrth 2018
Cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd Hannah Blythyn heddiw fod £600,000 wedi'i neilltuo ar gyfer creu canolfan newydd genedlaethol i fonitro'r arfordir.
 
13 Mawrth 2018
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol Cymru yn cael eu cadw ac na fydd eu swyddogaeth bresennol i gadw a gwella harddwch naturiol yn cael ei gwanhau.
 
08 Mawrth 2018
Ysgrifennydd y Cabinet yn ymweld â Marina Caergybi i weld drosti hi ei hunan y difrod a achoswyd gan dywydd mawr diweddar a Storm Emma.
 
07 Mawrth 2018
Mae pwerau newydd wedi'u cyflwyno i helpu Cyfoeth Naturiol Cymru awdurdodau lleol i fynd i'r afael â gweithgarwch anghyfreithlon yn sector gwastraff, gydag amcangyfrif o gost o £32 miliwn y flwyddyn
 
05 Mawrth 2018
Bydd adroddiad a gyhoeddwyd heddiw ar gyflwr y diwydiant llaeth yng Nghymru yn helpu ffermwyr i wella perfformiad a pha mor gadarn yw eu busnesau, a pharatoi am ddyfodol wedi Brexit
 
01 Mawrth 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod bod aderyn gwyllt marw wedi'i ddarganfod yn y Barri, Bro Morgannwg â'r Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N6 arno.
 
Tudalen 1 o 18 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i