Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Yr amgylchedd a chefn gwlad

Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Chwefror 2019
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi enwi cwch patrolio pysgodfeydd newydd yn swyddogol, ac wedi trosglwyddo hen gwch i Lywodraeth Liberia.
 
20 Chwefror 2019
Mae cosbau penodedig newydd i helpu i atal gwastraff cartref rhag cael ei dipio'n anghyfreithlon wedi cael eu pasio yn y Cynulliad ac yn dod i rym yfory.
 
19 Chwefror 2019
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dyfarnu statws enw bwyd gwarchodedig i Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd, sy'n golygu eu bod yn ymuno â chynhyrchion fel Caws Caerffili, Halen Môn a Chig Oen Cymru.
 
19 Chwefror 2019
Mae ymgynghoriad ar wahardd gwerthu cŵn a chathod bach gan drydydd parti wedi ei lansio heddiw gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.
 
18 Chwefror 2019
Heddiw mae'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi annog pobl Cymru i gyfrannu at ddau ymgynghoriad y DU gyfan ar fesurau i leihau gwastraff plastig.  
 
01 Chwefror 2019
Mae cyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru yn helpu’n sector bwyd a ffermio i baratoi ar gyfer “Brexit heb gytundeb” drwy helpu i dalu am yr hyfforddiant.
 
28 Ionawr 2019
Mae prosiectau, fel gwelliannau i fannau gwyrdd lleol, ardal addysgol awyr agored i blant a rhaglenni cadwraeth i ddiogelu anifeiliaid a phlanhigion prin, ar fin elwa.
 
23 Ionawr 2019
Mae Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi heddiw, y bydd rhyddhad ardrethi busnes o 100% yn parhau yn 2019-20 ar gyfer prosiectau ynni dŵr cymunedol sydd â gwerth ardrethol o hyd at £50,000.
 
14 Ionawr 2019
Gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ddifetha ffermio a'r diwydiannau pysgota yng Nghymru - Lesley Griffiths.
 
14 Ionawr 2019
Gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb ddifetha ffermio a'r diwydiannau pysgota yng Nghymru - Lesley Griffiths.
 
11 Ionawr 2019
Rhaid i’r diwydiant pysgota ddechrau paratoi ar gyfer Brexit heb gytundeb unwaith y bydd y DU yn gadael yr UE – dyna’r neges gan Lesley Griffiths.
 
07 Ionawr 2019
Daeth Rheoliadau ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy, neu SDCau, ar gyfer datblygiadau eiddo newydd yng Nghymru i rym heddiw (7 Ionawr).
 
07 Ionawr 2019
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi heddiw y bydd £5 miliwn sydd ar gael drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn cael ei ddefnyddio i gael gwared ar y clafr.
 
19 Rhagfyr 2018
Mae bargen gref wedi'i tharo ar gyfer diwydiant pysgota Cymru fydd yn diogelu stociau pysgod Cymru ac yn amddiffyn cymunedau arfordirol, yn ôl Lesley Griffiths
 
11 Rhagfyr 2018
Mae dros 95% o fusnesau fferm wedi derbyn yr hyn y maent wedi ei hawlio o'r Cynllun Taliad Sylfaenol neu geisiadau am fenthyciadau Cynllun y Taliad Sylfaenol yn ystod wythnos gyntaf cyfnod talu 2018.
 
10 Rhagfyr 2018
Mae Lesley Griffiths wedi cyhoeddi heddiw [Llun, 10 Rhagfyr] argymhellion adolygiad o'r Cynllun Unedau Cwarantîn, flwyddyn ar ôl ei gychwyn.
 
10 Rhagfyr 2018
Cyhoeddwyd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, £80m i estyn llawer o gytundebau grant gan gynnwys Glastir, Cynhyrchu Cynaliadwy a’r grant Busnes Ffermau.
 
05 Rhagfyr 2018
Mae Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig wedi enwi cwch diogelu pysgodfeydd newydd yn swyddogol heddiw ar ôl y cyn Brif Weinidog, Rhodri Morgan.
 
05 Rhagfyr 2018
Mae datblygu lleoedd a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl wrth wraidd polisi cynllunio newydd Cymru sy'n cael ei lansio heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig.
 
04 Rhagfyr 2018
Mae Hannah Blythyn, y Gweinidog Amgylchedd, wedi cadarnhau pum apwyntiad newydd i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Eryri a Bannau Brycheiniog.
 
Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i