Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£5 miliwn i helpu i gael gwared ar y clafr

Mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi cyhoeddi heddiw y bydd £5 miliwn sydd ar gael drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn cael ei ddefnyddio i gael gwared ar y clafr.
Dydd Llun 07 Ionawr 2019

Mae'r clafr yn un o'r clefydau mwyaf heintus i ddefaid yng Nghymru, ac mae wedi ei nodi fel blaenoriaeth gan Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid yng Nghymru.

Mae'r cyllid ar gael i ddarparu prosiect o dan arweiniad y diwydiant i fynd i'r afael â'r clefyd yng Nghymru.  Mae'r cyhoeddiad yn dilyn cynnig gan y diwydiant i ddileu y clafr o Gymru.

Bydd manylion pellach am y prosiect yn cael eu cyhoeddi yn y misoedd a ddaw yn dilyn trafodaethau parhaus gyda chynrychiolwyr y diwydiant.

Wrth gyhoeddi’r cyllid, dywedodd y Gweinidog: “Mae'r clafr yn cael effaith economaidd sylweddol ar gynhyrchwyr defaid, ac mae'n fater lles anifeiliaid o bwys yn achos defaid. Mae'n un o'r clefydau mwyaf heintus i ddefaid yng Nghymru ac mae ei ddileu yn flaenoriaeth i ni ac i'r diwydiant.  

"Dwi'n falch o gyhoeddi y bydd £5 miliwn o gyllid y Rhaglen Datblygu Gwledig yn cael ei ddefnyddio i helpu'r diwydiant fynd i'r afael â'r clefyd.  

Bydd dileu y clefyd yn golygu y bydd posibilrwydd o sicrhau manteision economaidd hirdymor sylweddol i'r sector yn ystod cyfnod heriol iawn wrth inni baratoi i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 07 Ionawr 2019 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i