Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y rhwyd yn cau ar bysgota anghyfreithlon yn ôl y Cwnsler Cyffredinol

Mae'r Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, wedi dweud bod Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i ddiogelu adnoddau naturiol y môr a chymunedau arfordirol rhag pysgota anghyfreithlon yn nyfroedd Cymru.
Dydd Llun 19 Chwefror 2018

Mae nifer o erlyniadau am bysgota anghyfreithlon wedi'u gwneud ers mis Ionawr, a hynny yn sgil achosion o bysgota mewn ardaloedd caeedig, peidio â chyflwyno gwybodaeth statudol, a physgota cocos a chregyn moch yn anghyfreithlon.

Mae'r moroedd o amgylch Cymru yn llawn cyfoeth o rywogaethau a chynefinoedd o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol sydd wedi'u diogelu o dan gyfraith Cymru, y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Mae'r adnoddau naturiol hyn a'r gwasanaethau maen nhw'n eu darparu yn hanfodol i helpu ein cymunedau arfordirol i ffynnu drwy bysgota a thwristiaeth, ac maen nhw hefyd o arwyddocâd diwylliannol pwysig.

Mae mynd ati i ddefnyddio’r adnoddau'n ddirwystr yn gallu arwain at arferion anghynaliadwy sy'n gallu achosi difrod a dirywiad. Dyna pam y mae Llywodraeth Cymru yn rheoleiddio pysgota a gweithgareddau eraill yn nyfroedd morol Cymru yn agos. Drwy ddefnyddio nifer o asedau, gan gynnwys llongau patrôl pysgodfeydd, mae swyddogion gorfodi morol Llywodraeth Cymru yn gorfodi ac yn ceisio sicrhau cydymffurfiaeth ag ystod eang o reoliadau ar y môr ac ar y tir.

Caiff erlyniadau o dan ddeddfwriaeth pysgodfeydd yng Nghymru eu cyflwyno yn enw'r Cwnsler Cyffredinol.

Dywedodd Jeremy Miles,

"Mae pysgota anghyfreithlon yn niweidio'r diwydiant pysgota, sy’n werth dros £150 miliwn i economi Cymru. Mae mynd ati i ddefnyddio’r adnoddau'n ddirwystr yn gallu arwain at arferion anghynaliadwy sy'n gallu lleihau’r stociau pysgota ac achosi difrod i economïau lleol.

"Os oes digon o dystiolaeth yn erbyn y rheini sy'n diystyru'r gyfraith, mae'n rhaid inni weithredu er mwyn diogelu ein moroedd a'n diwydiant pysgota yn ehangach. Mae'r euogfarnau diweddaraf hyn yn dangos y dylai unrhyw un sy'n torri'r gyfraith ar y môr neu yn yr ardaloedd rhynglanwol ddisgwyl cael ei erlyn a wynebu dirwyon difrifol.

"Mae'n bwysig ein bod yn parhau i fynd i'r afael â gweithgarwch anghyfreithlon er mwyn i'r diwydiant barhau'n gynaliadwy i bysgotwyr trwyddedig."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 19 Chwefror 2018 Amddiffyn rhag llifogydd Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i