Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cwmnïau bwyd o Gymru i ddatblygu cynnyrch arloesol newydd i helpu i fynd i’r afael â gordewdra plant  

Mae prosiect i fynd i’r afael â gordewdra plant wedi dyfarnu cyllid i bedwar o gwmnïau o Gymru i ddatblygu cynnyrch Bwyd a Diod arloesol, iach a fforddiadwy.
Dydd Iau 12 Hydref 2017

Mae Llywodraeth Cymru ac Innovate UK wedi dyfarnu cyfran o £250,000 o gyllid ymchwil a datblygu i bedwar cwmni o Gymru i ganiatáu iddynt asesu ymarferoldeb eu cynnyrch newydd.  

Cafodd y cwmnïau eu gwahodd i gyflwyno cynnyrch sy’n canolbwyntio ar leihau lefelau halen, siwgr a braster dirlawn yn ogystal â chynyddu lefelau y fitaminau, y mwynau a’r ffibr sydd i’w gael mewn bwyd a diod ar gyfer plant.  

Meddai Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, 

“Mae gennym eisoes enw da am fwyd a diod o safon, ac mae ein cwmnïau yn ystyried arloesi o ddifrif fel rhan o’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig.   Rydym yn falch o hyrwyddo ein diwydiant yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac rwy’n llongyfarch y pedwar cwmni o Gymru sydd wedi dangos eu harloesedd i ennill y cyllid hwn.   Mae mynd i’r afael a gordewdra yng Nghymru yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, a thrwy wella deiet ein plant heddiw, rydym yn sicrhau y byddant yn oedolion iach yfory.”  

Darparwyd y cyllid drwy’r Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI), rhaglen genedlaethol sy’n galluogi cyrff y sector cyhoeddus i gysylltu gyda busnesau sydd â’r potensial i ddarparu atebion arloesol i heriau’r sector cyhoeddus.  

Mae gordewdra yn cael effaith sylweddol ar yr economi.  Yn 2011, ystyriwyd bod gordewdra yn unig yn arwain at gost o oddeutu £73 miliwn i’r GIG yng Nghymru, gyda rhwng £1.4miliwn ac £1.65 miliwn yn cael ei wario pob wythnos yn trin clefydau sy’n deillio o ordewdra.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Bwyd a diod

Tagiau

Yr amgylchedd a chefn gwlad 12 Hydref 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i