Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
17 Gorffennaf 2018
Tim Peake yn ymuno â Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gyhoeddi £7.2m i annog merched i astudio pynciau STEM
 
16 Gorffennaf 2018
Ymunodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams â phlant yn Llyfrgell Merthyr Tudful heddiw i lansio Sialens Ddarllen yr Haf eleni.
 
12 Gorffennaf 2018
Kirsty Williams wedi nodi'r hyn a gyflawnwyd drwy genhadaeth genedlaethol Cymru ar gyfer addysg a beth mae'r newidiadau hyn yn ei olygu i ddisgyblion, athrawon a rhieni.
 
12 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3.5 miliwn mewn rhaglen fydd yn cael ei chynnal gan brifysgolion Cymru i ysgogi partneriaethau cenedlaethol a hybu Cymru fel lle i ddod i astudio ar ôl Brexit.
 
05 Gorffennaf 2018
Cyllid o £5m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Pantycelyn
 
02 Gorffennaf 2018
Mae hyn yn parhau â pholisi presennol Llywodraeth Cymru ac yn golygu y bydd myfyrwyr yn gymwys i dderbyn cymorth hyd nes y byddant yn cwblhau eu cwrs.
 
26 Mehefin 2018
Gallai TAR newydd rhan-amser sy'n cyfuno astudio ar-lein â dosbarthiadau tiwtorial a seminarau olygu bod Cymru'n arwain y ffordd cyn hir o ran Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA).
 
22 Mehefin 2018
Cyflogaeth gynaliadwy yw'r ffordd orau allan o dlodi.
 
21 Mehefin 2018
Llwyddwyd i sicrhau'r cyfle hwn i fyfyrwyr o Gymru gyda diolch i ysgoloriaeth sy'n cael ei hariannu ar y cyd gan Yale Young Global Scholars (YYGS) a Llywodraeth Cymru.
 
19 Mehefin 2018
Mae dysgwyr ac athrawon ym mhob rhan o Gymru bellach yn mwynhau adeiladau ysgol a choleg newydd a modern, diolch i Raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21fed ganrif Llywodraeth Cymru.
 
18 Mehefin 2018
Heddiw dywedodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, mai addysg oedolion yw'r cam cyntaf ac, yn aml, y cam pwysicaf i helpu pobl i gael gwaith.
 
13 Mehefin 2018
Mae adroddiad newydd wedi nodi sut y gellir cryfhau’r system Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) yng Nghymru er mwyn iddi fod ar flaen y gad o ran arloesi rhyngwladol ac arfer gorau.
 
07 Mehefin 2018
Cyn hir bydd rhieni yng Nghymru yn gallu manteisio ar gronfa newydd gwerth £1.7 miliwn i helpu i dalu am wisgoedd ysgol.
 
06 Mehefin 2018
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wrth gynulleidfa o arweinwyr ym maes addysg bellach, ei bod yn bwysig nad yw Sefydliadau Addysg Bellach yng Nghymru'n colli ceiniog o gyllid oherwydd Brexit.
 
24 Mai 2018
Mae busnesau yng Nghymru yn colli'r cyfle i fanteisio ar sgiliau pobl fedrus drwy beidio â chynnig digon o gyfleoedd gwaith i bobl anabl.
 
24 Mai 2018
Heddiw bydd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, yn dadorchuddio pum prawf i helpu i fesur llwyddiant y llywodraeth o ran sicrhau symudedd cymdeithasol dros y blynyddoedd nesaf.
 
22 Mai 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi newidiadau mawr i Addysg Rhyw a Chydberthynas yng Nghymru a’i lle yn y cwricwlwm.
 
16 Mai 2018
Lansio’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
 
16 Mai 2018
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, â Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful yr wythnos hon i weld y gwaith y maent yn ei wneud i ddarparu cyfleoedd gwaith i bobl anabl.
 
13 Mai 2018
Gwobrwyo naw o weithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o Gymru yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018.
 
Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i