Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
22 Mai 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi newidiadau mawr i Addysg Rhyw a Chydberthynas yng Nghymru a’i lle yn y cwricwlwm.
 
16 Mai 2018
Lansio’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol
 
16 Mai 2018
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, â Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful yr wythnos hon i weld y gwaith y maent yn ei wneud i ddarparu cyfleoedd gwaith i bobl anabl.
 
13 Mai 2018
Gwobrwyo naw o weithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o Gymru yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018.
 
09 Mai 2018
Mae helpu rhieni i fod yn economaidd weithgar yn rhan allweddol o Gynllun Cyflogadwyedd newydd Llywodraeth Cymru
 
01 Mai 2018
Prifysgolion yng Nghymru’n cael £1.2miliwn i gracio’r cod
 
28 Ebrill 2018
Kirsty Williams yn neilltuo £200,000 i gefnogi plant lluoedd arfog
 
23 Ebrill 2018
Dylai tegwch, rhagoriaeth a mwy o annibyniaeth i ysgolion fod yn nodweddion sy'n cael eu dathlu o fewn system addysg fodern.
 
20 Ebrill 2018
Prentisiaid ar Ffordd Osgoi’r Drenewydd yn dangos eu sgiliau i’r Gweinidog
 
20 Ebrill 2018
Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd wyth deg o athrawon newydd ar gael i helpu ysgolion ledled Cymru i leihau maint dosbarthiadau babanod, diolch i gronfa gwerth £36 miliwn.
 
17 Ebrill 2018
Mae’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi fod ysgolion drwy Gymru i rannu dros £90 miliwn yn 2018-19 er mwyn helpu eu disgyblion mwyaf difreintiedig.
 
12 Ebrill 2018
Mae modd i Gymru arwain y ffordd a denu menywod i swyddi mewn diwydiant, yn ôl Eluned Morgan
 
12 Ebrill 2018
Cyhoeddwyd bod 24 o weithwyr addysg proffesiynol o Gymru wedi cyrraedd rownd derfynol y gwobrau cenedlaethol
 
28 Mawrth 2018
Bydd yr Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn lansio rhwydwaith newydd yn ystod ei hymweliad ag Ysgol Gynradd Llanrhidian yn Abertawe heddiw.
 
22 Mawrth 2018
Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi diolch rheolwyr busnes ysgolion ledled Cymru am eu rôl yn lleihau llwyth gwaith penaethiaid
 
20 Mawrth 2018
Mae'r cynllun sy'n ategu'r Cynllun Gweithredu Economaidd a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn amlinellu'r pedwar cam gweithredu i wella cyflogadwyedd...
 
19 Mawrth 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi y bydd OECD ac Estyn yn gweithio ar fframwaith hunanwerthuso newydd i athrawon.
 
13 Mawrth 2018
Ni all Cymru gyflawni ei photensial economaidd hyd nes y bydd y rhai mwyaf agored i niwed yn cyflawni eu potensial hwy – y Gweinidog
 
12 Mawrth 2018
Bu’r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams yn Aberhonddu heddiw [12/03/18] ar gyfer seremoni swyddogol i dorri tywarchen a chychwyn ar y gwaith o adeiladu safle newydd i Ysgol Uwchradd Aberhonddu.
 
09 Mawrth 2018
Mae datganoli pwerau i bennu cyflog ac amodau athrawon ysgol yn gyfle i ni godi statws y proffesiwn yng Nghymru, yn ôl yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams.
 
Tudalen 1 o 16 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i