Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Medi 2018
Bydd y grant yn cael ei ddefnyddio i gefnogi tua 41 o brosiectau mewn 16 awdurdod lleol ac yn creu 2818 o lefydd ysgol a gofal plant ychwanegol i ddysgwyr Cymraeg.
 
18 Medi 2018
Mae hefyd yn rhoi sylw i’r gwaith sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd a’r hyn sy’n cael ei baratoi ar gyfer y dyfodol.
 
07 Medi 2018
Gwaith ar droed i gyflwyno'r newid mawr sydd ei angen o ran cefnogaeth ym maes iechyd emosiynol ac iechyd meddwl mewn ysgolion
 
 
23 Awst 2018
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi llongyfarch disgyblion ar draws Cymru.
 
16 Awst 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg wedi llongyfarch myfyrwyr sy'n cael eu canlyniadau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru heddiw.
 
07 Awst 2018
Gwnewch gais nawr am gyllid i helpu gyda costau gwisg ysgol ac offer chwaraeon
 
01 Awst 2018
David Hanson AS i arwain adolygiad o addysg mewn carchardai yng Nghymru
 
30 Gorffennaf 2018
Eisiau gyrfa lwyddiannus yn gwneud rhywbeth rydych chi’n frwd amdano? Yr ateb yw prentisiaethau
 
19 Gorffennaf 2018
Mae'r cyllid o £500,000 yn rhan o drefniant cyllid cyfatebol sy'n cynnwys yr awdurdodau lleol a'r ysgolion sy'n cymryd rhan.
 
18 Gorffennaf 2018
Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi nodi manylion model cenedlaethol newydd ar gyfer cytuno ar gyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ysgol.
 
17 Gorffennaf 2018
Tim Peake yn ymuno â Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i gyhoeddi £7.2m i annog merched i astudio pynciau STEM
 
16 Gorffennaf 2018
Ymunodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams â phlant yn Llyfrgell Merthyr Tudful heddiw i lansio Sialens Ddarllen yr Haf eleni.
 
12 Gorffennaf 2018
Kirsty Williams wedi nodi'r hyn a gyflawnwyd drwy genhadaeth genedlaethol Cymru ar gyfer addysg a beth mae'r newidiadau hyn yn ei olygu i ddisgyblion, athrawon a rhieni.
 
12 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £3.5 miliwn mewn rhaglen fydd yn cael ei chynnal gan brifysgolion Cymru i ysgogi partneriaethau cenedlaethol a hybu Cymru fel lle i ddod i astudio ar ôl Brexit.
 
05 Gorffennaf 2018
Cyllid o £5m gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Pantycelyn
 
02 Gorffennaf 2018
Mae hyn yn parhau â pholisi presennol Llywodraeth Cymru ac yn golygu y bydd myfyrwyr yn gymwys i dderbyn cymorth hyd nes y byddant yn cwblhau eu cwrs.
 
26 Mehefin 2018
Gallai TAR newydd rhan-amser sy'n cyfuno astudio ar-lein â dosbarthiadau tiwtorial a seminarau olygu bod Cymru'n arwain y ffordd cyn hir o ran Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA).
 
22 Mehefin 2018
Cyflogaeth gynaliadwy yw'r ffordd orau allan o dlodi.
 
21 Mehefin 2018
Llwyddwyd i sicrhau'r cyfle hwn i fyfyrwyr o Gymru gyda diolch i ysgoloriaeth sy'n cael ei hariannu ar y cyd gan Yale Young Global Scholars (YYGS) a Llywodraeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 17 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2018
Ll M M I G S S
<< Aws    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i