Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Kirsty Williams i gwrdd â Gweinidogion Prifysgolion i drafod dyfodol addysg uwch

Bydd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn galw am eglurder ynghylch mynediad sefydliadau Cymru i rwydweithiau ymchwil Ewropeaidd yn y dyfodol pan fydd yn cyfarfod â Gweinidogion Addysg o ar draws y DU yfory.
Dydd Iau 17 Ionawr 2019

Bydd y Gweinidog yn cadeirio’r cyfarfod â Gweinidog yr Alban dros Addysg Bellach, Addysg Uwch a Gwyddoniaeth, Richard Lochhead, a Chris Skidmore AS, Gweinidog Gwladol dros Brifysgolion, Gwyddoniaeth, Ymchwil ac Arloesi Llywodraeth y DU.

Bydd swyddogion o Ogledd Iwerddon hefyd yn bresennol yn y cyfarfod yng Nghaerdydd.

Yn ogystal â'r paratoadau ar gyfer Brexit a'i oblygiadau i’r sector Addysg Uwch, disgwylir hefyd i'r Gweinidogion drafod yr adolygiad arfaethedig gan Lywodraeth y DU o Addysg a Chyllid Ôl-18, sydd dan arweiniad Philip Augar.

Meddai Kirsty Williams:

"Daw'r cyfarfod hwn ar adeg gwbl dyngedfennol i'n sector Addysg Uwch, yn ogystal â'r llu o staff a myfyrwyr yr UE sy'n hollbwysig i'n prifysgolion. Mae ein prifysgolion a'n colegau yn gwneud cyfraniad sylweddol i'n heconomi yng Nghymru, gan gyflogi tua 29,000 o bobl, ac maent yn elwa'n fawr ar ein haelodaeth o'r UE.

"Rydw i wedi bod yn eglur bod angen i'n sefydliadau Addysg Uwch gael eglurder ar frys ar nifer o faterion pwysig, gan gynnwys eu hymwneud mewn cynlluniau ymchwil a arweinir gan yr UE, eu cyfranogiad yn Erasmus+ a hawl gwladolion yr UE sy'n gweithio yn ein prifysgolion i barhau i wneud hynny.

"Rwyf eisoes wedi cyhoeddi £3.5m ar gyfer rhaglen sy'n cael ei rhedeg gan brifysgolion Cymru i ddatblygu partneriaethau rhyngwladol a hyrwyddo Cymru fel cyrchfan astudio yn y byd ar ôl Brexit.

"Rwy'n croesawu'r cyfle i weithio gyda'm cymheiriaid i sicrhau nad yw ein colegau a'n prifysgolion dan anfantais ac nad ydynt yn colli'r un geiniog o ganlyniad i Brexit." 

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 17 Ionawr 2019 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i