Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cais am safbwyntiau ar gyflog ac amodau athrawon gan Grŵp Adolygu

Mae grŵp sy'n adolygu cyflog ac amodau athrawon yng Nghymru yn ceisio barn y cyhoedd. Mae'r grŵp yn gwneud hynny gan fod Llywodraeth Cymru wrthi'n paratoi i roi system newydd ar waith o fis Medi 2019 a fydd yn ateb gofynion penodol Cymru.
Dydd Gwener 19 Ionawr 2018

Y llynedd, roedd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi cyhoeddi y byddai Grŵp Gorchwyl a Gorffen Annibynnol yn cael ei sefydlu.  Bydd y Grŵp yn adolygu'r trefniadau presennol ar gyfer cyflog ac amodau athrawon, er mwyn ystyried sut y gallai'r system gael ei gwella.

Nod cyffredinol y Grŵp yw deall sut y mae’r strwythur cyflog ac amodau yn cyfrannu at broffesiwn addysgu sy'n gryf ei gymhelliad, ac sydd yn ei dro yn sail i gyflenwi system addysg o ansawdd uchel.

Caiff y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ei gadeirio gan yr Athro Mick Waters, a fydd yn cael ei gynorthwyo gan yr Athro Melanie Jones a Syr Alasdair Macdonald.

Bydd y Grŵp yn adrodd yn ôl ei argymhellion erbyn yr hydref.

Dywedodd Kirsty Williams:

“Mae ysgwyddo cyfrifoldeb am gyflog ac amodau athrawon yn gam ymlaen hynod bwysig i Gymru ac i'n system addysg.  Dyw'r system yn Lloegr ddim yn briodol, yn berthnasol nac o fantais i'r proffesiwn yma bellach.

“O'r cychwyn cyntaf, rydyn ni am wneud yn siŵr bod gyda ni system sy'n seiliedig ar werthoedd tegwch a rhagoriaeth. Mae'n bwysig ei bod yn system sydd hefyd yn seiliedig ar ymrwymiad i addysg gynhwysol sy’n wasanaeth cyhoeddus. Mae hynny'n hollbwysig er mwyn cefnogi a chryfhau'r proffesiwn addysgu.

“Rwy'n gwbl hyderus y bydd ein Panel Annibynnol o arbenigwyr yn cynnig yr arbenigedd a'r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gyflwyno system a fydd yn gallu cefnogi ein hathrawon a chodi safonau er budd pawb. 

“Fodd bynnag, mae'n hanfodol ein bod ni'n cynnwys athrawon fel rhan o'r broses hon, a gwrando ar eu safbwyntiau ynglŷn â sut y gallwn ni sicrhau bod y system newydd yn llwyddo.

“Dyna pam rydyn ni'n galw ar bawb sydd â diddordeb, gan gynnwys y rheini sy'n rhan o'r proffesiwn a'r tu allan iddo. Rydyn ni am iddyn nhw leisio'u barn am beth y maen nhw'n meddwl am y system bresennol, sut y gallwn ni ei gwella, a sut y gallwn ni greu system sydd wedi'i thargedu'n benodol ar gyfer anghenion Cymru a'r proffesiwn yma.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 19 Ionawr 2018 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i