Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Adroddiad newydd yn nodi camau i sicrhau system addysg ôl-16 gryfach

Mae adroddiad newydd wedi nodi sut y gellir cryfhau’r system Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO) yng Nghymru er mwyn iddi fod ar flaen y gad o ran arloesi rhyngwladol ac arfer gorau.
Dydd Mercher 13 Mehefin 2018

Y llynedd, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, benodi’r Athro Harvey Weingarten, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Cyngor Ansawdd Addysg Uwch Ontario, i gynnal Adolygiad o’r Systemau ar gyfer Monitro a Gwella Effeithiolrwydd Addysg Ôl-orfodol yng Nghymru.

Mae’r Adolygiad, sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, yn cydnabod bod y system sydd ohoni ar gyfer monitro perfformiad yn anghyson ac yn rhoi 10 argymhelliad i wella’r system hon.

Mae’r argymhellion yn seiliedig ar asesiad mwy cynhwysfawr a chyfannol o gyfraniad sefydliadau unigol Cymru a’i system AHO gyffredinol.

Dywedodd yr Athro Weingarten:

“Wrth gynnal fy adolygiad, roedd yn eglur bod pobl o safon uchel yn system AHO Cymru. Mae hyn yn wir yn y sefydliadau, y llywodraeth a’r asiantaethau ac mae pob un yn frwdfrydig ac yn ymroddedig i addysg a myfyrwyr Cymru. Roedden nhw’n awyddus i ystyried ffyrdd o wella system AHO Cymru ac i helpu myfyrwyr a Chymru i gyflawni eu hamcanion yn fwy nag erioed.

“Byddai fy argymhellion i’n rhoi’r sail dystiolaeth i’r llywodraeth ac i sefydliadau iddynt allu penderfynu pa mor effeithiol yw’r system AHO, llywio penderfyniadau sydd eu hangen i wneud y system yn fwy effeithiol a gwneud y gorau o gyfraniad pob sefydliad a’r system gyffredinol i gyflawni amcanion pwysicaf Cymru.

“I’r perwyl hwnnw dw i’n darparu’r adroddiad terfynol hwn – gan gynnig dadansoddiad a chyfres o argymhellion i fonitro system AHO Cymru yn y ffordd orau bosibl ac i’w gwneud yn fwy effeithiol.”

Gan groesawu’r adroddiad, dywedodd Kirsty Williams:

“Mae adolygiad yr Athro Weingarten wedi bod yn werthfawr iawn wrth inni helpu i ddiwygio addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yng Nghymru yn y tymor hirach. Mae hyn yn cynnwys yr ymgynghoriad technegol sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd ynghylch creu Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd i Gymru.

“Mae’n waith ardderchog sydd wedi cael llawer o fudd o gyfraniad yr Athro Weingarten ar draws y sector yng Nghymru.

“Nawr byddwn ni’n cymryd yr amser i ystyried y 10 argymhelliad yn yr adroddiad yn ofalus, ac mae rhaid gweld y rhain yng nghyd-destun ein gwaith parhaus o ddatblygu’r systemau ar gyfer monitro a chefnogi’r system addysg ôl-orfodol yng Nghymru.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Dolenni

Adolygiad o systemau monitro a gwella effeithiolrwydd addysg ôl-orfodol yng Nghymru

Tagiau

Addysg a sgiliau 13 Mehefin 2018 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i