Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Kirsty Williams yn pennu dull gweithredu newydd yng Nghymru ar gyfer cyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ysgol

Mae'r Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams wedi nodi manylion model cenedlaethol newydd ar gyfer cytuno ar gyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ysgol.
Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018

Bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am y maes hwn ddiwedd mis Medi, a bydd cyflog ac amodau gwasanaeth athrawon ysgol yn cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru o fis Medi 2019 ymlaen.

Wedi cyfnod ymgynghori o 8 wythnos, cadarnhaodd yr Ysgrifennydd Addysg heddiw y bydd undebau athrawon, cyflogwyr a Llywodraeth Cymru yn dod ynghyd mewn Fforwm Partneriaeth yn flynyddol o dan y model hwn.

Bydd y Fforwm Partneriaeth newydd hwn yn gallu cynnig newidiadau i fersiwn ddrafft o gyflogau ac amodau athrawon ac yn gallu gosod yr agenda ar gyfer unrhyw faterion eraill y bydd angen eu hystyried.

Ar ôl ystyried barn y Fforwm, cyn iddynt wneud unrhyw benderfyniad terfynol bydd Gweinidogion Cymru'n cyflwyno fersiwn ‘derfynol’ i gorff arbenigol annibynnol - Corff Adolygu Cyflogau Cymru - at ddibenion craffu arni a'i dadansoddi.

Wedi gwrando ar bryderon a restrwyd mewn ymatebion i'r ymgynghoriad, cadarnhaodd Kirsty Williams hefyd  na fydd ymgynghori â'r cyhoedd yn gam yn y broses flynyddol o gyrraedd penderfyniad. Yn hytrach, bydd ymgynghoriad ysgrifenedig yn cael ei gynnal â rhanddeiliaid allweddol yn unig.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Addysg:

"Dyma gyfle i ddatblygu model cenedlaethol yng ngwir ystyr y gair, ac un sy’n corffori dull cenedlaethol o gefnogi a chodi statws y proffesiwn addysgu yng Nghymru.

"Yr hyn rydym ei eisiau yw model sy'n dod ag undebau, cyflogwyr a Llywodraeth Cymru ynghyd i gytuno ar ffordd ymlaen sy’n deg, yn synhwyrol ac yn gynaliadwy - gan fanteisio ar gyngor oddi wrth gorff arbenigol annibynnol.

"Byddwn yn dechrau trafod glo mân y model newydd hwn nawr ac rydym yn cychwyn y trafodaethau hyn mewn ysbryd o gydweithredu."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 18 Gorffennaf 2018 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i