Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Tachwedd 2018
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn galw ar bobl ifanc, rhieni, athrawon ac eraill i helpu i lywio canllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar fynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion.
 
13 Tachwedd 2018
Kirsty Williams yn ymateb i adroddiad i gyfraniad dinesig Prifysgolion
 
12 Tachwedd 2018
Kirsty Williams yn cyhoeddi’r buddsoddiad unigol mwyaf mewn cymorth i athrawon
 
09 Tachwedd 2018
Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi lansio adnoddau dwyieithog newydd i ysgolion yn seiliedig ar ffilm hirddisgwyliedig Peter Jackson am y Rhyfel Byd Cyntaf, ‘They Shall Not Grow Old’.
 
09 Tachwedd 2018
Bydd hyd yn oed mwy o ddisgyblion yn gallu elwa ar wisg ysgol a chit a chyfarpar newydd ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau eraill o ganlyniad i hwb o £3.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru.
 
01 Tachwedd 2018
Heddiw, daw cod newydd cryfach i rym sy'n sefydlu rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig.
 
29 Hydref 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, yn ymweld â Fietnam yr wythnos hon fel rhan o ddirprwyaeth Cymru Fyd-eang i gryfhau cysylltiadau addysg rhwng y ddwy wlad.
 
22 Hydref 2018
Cyn cyfarfod Gweinidogion y Deyrnas Unedig am Brexit, aeth Rebecca Evans i ymweld â Phrifysgol Caerdydd i drafod pwysigrwydd parhau i gydweithio â’r Undeb Ewropeaidd o ran ymchwil ac arloesi i Gymru.
 
22 Hydref 2018
Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod cyflogaeth yn cynyddu’n gynt yng Nghymru nag yn y Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd, gan gyrraedd 75.1% ar ei uchaf.
 
12 Hydref 2018
Heddiw ymunodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, â disgyblion Ysgol Bro Pedr yn Llambed wrth iddynt gymryd rhan yn y wers ‘E-sgol’ gyntaf erioed yng Nghymru.
 
11 Hydref 2018
£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu gwersylloedd yr Urdd
 
10 Hydref 2018
Cwricwlwm newydd yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi dros gyfnod y Pasg 2019, ac y bydd yn canolbwyntio ar sicrhau bod pobl ifanc yn datblygu’n unigolion egwyddorol, gwybodus a gwerthfawr i’r gymuned.
 
08 Hydref 2018
Heddiw, diolchodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan, i bawb, yn staff ac yn rhieni, a fu’n rhan o gyrraedd y garreg filltir hon.
 
05 Hydref 2018
Kirsty Williams i ymweld â swyddfeydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yng Nghyffordd Llandudno heddiw i ddiolch iddynt am eu gwaith caled yn gweithredu ac yn gweinyddu’r pecyn newydd o gymorth gan.
 
04 Hydref 2018
Mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn ôl am flwyddyn arall i ddathlu’r gorau ym myd addysg Cymru.
 
30 Medi 2018
Datganoli Pwerau i Benderfynu ar Gyflog ac Amodau Athrawon i Gymru
 
19 Medi 2018
Bydd y grant yn cael ei ddefnyddio i gefnogi tua 41 o brosiectau mewn 16 awdurdod lleol ac yn creu 2818 o lefydd ysgol a gofal plant ychwanegol i ddysgwyr Cymraeg.
 
18 Medi 2018
Mae hefyd yn rhoi sylw i’r gwaith sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd a’r hyn sy’n cael ei baratoi ar gyfer y dyfodol.
 
07 Medi 2018
Gwaith ar droed i gyflwyno'r newid mawr sydd ei angen o ran cefnogaeth ym maes iechyd emosiynol ac iechyd meddwl mewn ysgolion
 
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2018
Ll M M I G S S
<< Hyd    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i