Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
19 Rhagfyr 2018
Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi cadarnhau y bydd £3m yn cael eu buddsoddi mewn gwella gwasanaethau cerddoriaeth mewn ysgolion ledled Cymru dros y ddwy flynedd nesaf.
 
03 Rhagfyr 2018
Cael gwared ar rwystrau sy’n atal pobl anabl rhag gwneud prentisiaethau – dyna sydd wrth galon y Cynllun Gweithredu ar Brentisiaethau Cynhwysol.
 
29 Tachwedd 2018
Gwisgoedd ysgol rhatach ar eu ffordd o bosibl, diolch i ganllawiau statudol newydd
 
26 Tachwedd 2018
Heddiw mae Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cadarnhau bod Llywodraeth Cymru'n buddsoddi dros £300,000 mewn cynllun peilot prentisiaethau coedwigaeth newydd.
 
23 Tachwedd 2018
Mae gan bobl Cymru hyd at ddydd Gwener, 30ain o Dachwedd i enwebu athrawon a gweithwyr ieuenctid arbennig sy’n gweithio mewn ysgolion ar draws Cymru ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2019
 
21 Tachwedd 2018
Gallai'r newid i raniad cyllido’r rhaglen adeiladu ysgolion arbed miliynau i awdurdodau lleol - Kirsty Williams
 
20 Tachwedd 2018
£8 miliwn ychwanegol i gefnogi cyflogau Addysg Bellach
 
20 Tachwedd 2018
Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, wedi datgelu manylion cynllun peilot newydd a fydd yn helpu llawer mwy o fyfyrwyr o Gymru, waeth beth yw eu cefndir, i astudio dramor.
 
19 Tachwedd 2018
Mae'n hollbwysig ein bod yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen i'n plant a’n pobl ifanc i'w cadw'n ddiogel mewn byd ar-lein sy'n newid yn barhaus – Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.
 
16 Tachwedd 2018
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, yn galw ar bobl ifanc, rhieni, athrawon ac eraill i helpu i lywio canllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar fynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion.
 
13 Tachwedd 2018
Kirsty Williams yn ymateb i adroddiad i gyfraniad dinesig Prifysgolion
 
12 Tachwedd 2018
Kirsty Williams yn cyhoeddi’r buddsoddiad unigol mwyaf mewn cymorth i athrawon
 
09 Tachwedd 2018
Mae’r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams wedi lansio adnoddau dwyieithog newydd i ysgolion yn seiliedig ar ffilm hirddisgwyliedig Peter Jackson am y Rhyfel Byd Cyntaf, ‘They Shall Not Grow Old’.
 
09 Tachwedd 2018
Bydd hyd yn oed mwy o ddisgyblion yn gallu elwa ar wisg ysgol a chit a chyfarpar newydd ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau eraill o ganlyniad i hwb o £3.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru.
 
01 Tachwedd 2018
Heddiw, daw cod newydd cryfach i rym sy'n sefydlu rhagdybiaeth yn erbyn cau ysgolion gwledig.
 
29 Hydref 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, yn ymweld â Fietnam yr wythnos hon fel rhan o ddirprwyaeth Cymru Fyd-eang i gryfhau cysylltiadau addysg rhwng y ddwy wlad.
 
22 Hydref 2018
Cyn cyfarfod Gweinidogion y Deyrnas Unedig am Brexit, aeth Rebecca Evans i ymweld â Phrifysgol Caerdydd i drafod pwysigrwydd parhau i gydweithio â’r Undeb Ewropeaidd o ran ymchwil ac arloesi i Gymru.
 
22 Hydref 2018
Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos bod cyflogaeth yn cynyddu’n gynt yng Nghymru nag yn y Deyrnas Unedig yn ei chyfanrwydd, gan gyrraedd 75.1% ar ei uchaf.
 
12 Hydref 2018
Heddiw ymunodd Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, â disgyblion Ysgol Bro Pedr yn Llambed wrth iddynt gymryd rhan yn y wers ‘E-sgol’ gyntaf erioed yng Nghymru.
 
11 Hydref 2018
£5.5miliwn o fuddsoddiad i ddatblygu gwersylloedd yr Urdd
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i