Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cwymp yn lefelau absenoliaeth ysgolion cynradd yn ystod y degawd diwethaf

Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu'r ffigurau diweddaraf sy'n dangos bod lefelau absenoliaeth ysgolion cynradd yng Nghymru wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf.
Dydd Iau 14 Rhagfyr 2017

Mae ystadegau swyddogol a ryddhawyd heddiw yn dangos bod y lefelau absenoldeb cyffredinol yn 2016/17 wedi aros ar 5.1% a'u bod yn gostwng ers 2006/07.

Dywedodd Kirsty Williams:

“Mae'r ffigurau hyn i'w croesawu gan eu bod nhw'n dangos  bod lefelau absenoliaeth yn ein hysgolion cynradd wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf.

“Unwaith eto, rwy' am ddiolch i ddisgyblion, rhieni ac athrawon am eu gwaith caled er mwyn cyflawni hyn. Y gwir amdani yw bod mynd i'r ysgol yn rheolaidd ac yn gyson yn hollbwysig  os yw ein pobl ifanc yn mynd i gyflawni eu potensial.  

“Er gwaethaf  y cynnydd rydyn ni wedi'i weld, allwn ni ddim fforddio llaesu dwylo, ac fe fyddwn ni'n parhau i gymryd camau i wella lefelau presenoldeb yn ein hysgolion.

“Gall deall anghenion dysgwyr unigol a chynnig y gefnogaeth iawn ar yr adeg iawn wneud y gwahaniaeth i gyd. Yn wir, mae'r gwerthusiad o'r Grant Datblygu Disgyblion a gyhoeddwyd ddoe yn tynnu sylw at fanteision gwell lefelau presenoldeb i'n dysgwyr sydd dan anfantais.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 14 Rhagfyr 2017 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i