Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Addysg a sgiliau

Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
15 Rhagfyr 2017
Mae addysg yn hollbwysig er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
 
14 Rhagfyr 2017
Mae Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg, wedi croesawu'r ffigurau diweddaraf sy'n dangos bod lefelau absenoliaeth ysgolion cynradd yng Nghymru wedi gostwng yn ystod y degawd diwethaf.
 
13 Rhagfyr 2017
Ysgolion yn dweud bod y Grant Datblygu Disgyblion yn “amhrisiadwy”, yn ôl adroddiad newydd
 
13 Rhagfyr 2017
Cymru yn pasio'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)
 
12 Rhagfyr 2017
Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, fod rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn mynd i gael ei ehangu i gynnwys colegau addysg bellach a'r sectorau dysgu seiliedig ar waith.
 
11 Rhagfyr 2017
Mae’r manylion wedi’u cyhoeddi cyn y ddadl derfynol ar y Bil yn y Cyfarfod Llawn yfory [12/12/2017].
 
08 Rhagfyr 2017
Mae myfyriwr o Goleg Sir Benfro a gymerodd ran yn ddiweddar yn Sioe Sgiliau’r Deyrnas Unedig wedi bod yn dangos ei ddoniau coginio drwy baratoi te prynhawn i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes
 
07 Rhagfyr 2017
Bydd yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams, yn lansio’n swyddogol rwydwaith newydd ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg heddiw yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda.
 
06 Rhagfyr 2017
Mae’r newidiadau i gymwysterau a mesurau perfformiad yn golygu nad yw’n briodol cymharu canlyniadau TGAU eleni a’r llynedd na chwaith bod y cymariaethau’n gywir, rhybuddiodd yr Ysgrifennydd Addysg.
 
06 Rhagfyr 2017
Heddiw, nododd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ei blaenoriaethau ar gyfer yr agenda cyflogadwyedd a sgiliau.
 
05 Rhagfyr 2017
Heddiw, cyhoeddodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, fod cyfres o benodiadau newydd yn mynd i gael eu gwneud i Gyngor Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.
 
04 Rhagfyr 2017
Y meysydd y mae'n ceisio eu gwella yw Arweinyddiaeth, Atebolrwydd, Adnoddau, Strwythurau, Llesiant Dysgwyr a Deilliannau.
 
04 Rhagfyr 2017
Mae JoJo Maman Bébé, manwerthwr nwyddau plant o Gymru wedi ymrwymo i fuddsoddi yn sgiliau ei weithwyr hyn drwy gefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru
 
30 Tachwedd 2017
Mae adborth gan ysgolion arloesi sy’n cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu cwricwlwm newydd i Gymru yn dangos bod cynnydd da yn cael ei wneud.
 
30 Tachwedd 2017
Cafodd safonau proffesiynol newydd ar gyfer staff yn y sectorau addysg bellach a dysgu’n seiliedig ar waith eu lansio heddiw yng Nghynhadledd ColegauCymru ar Addysg Ôl-16.
 
27 Tachwedd 2017
Mae Kirsty Williams wedi cyhoeddi y bydd athrawon yn cael mwy o ddewis yn fuan o ran y cyfarpar digidol y maent yn eu defnyddio, o ganlyniad i gyflwyno Google for Education.
 
22 Tachwedd 2017
Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, wedi cyhoeddi bod Clare Jones wedi’i phenodi i Gyngor y Gweithlu Addysg (y Cyngor).
 
17 Tachwedd 2017
Cyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 17 Tachwedd) y bydd disgyblion ledled Cymru yn elwa ar grant newydd gwerth £2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ysgolion bach a gwledig.
 
10 Tachwedd 2017
Heddiw (10 Tachwedd 2017), cyhoeddodd Kirsty Williams yr Ysgrifennydd Addysg fod Llywodraeth Cymru wedi neilltuo £2.3 biliwn ychwanegol i foderneiddio'r seilwaith addysg.
 
Tudalen 1 o 6 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2019
Ll M M I G S S
<< Rha    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i