Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

£500,000 ar gyfer Adnoddau Addysg Cymraeg

Mae Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, ac Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi bod £500,000 wedi'i ddyfarnu i 22 o brosiectau newydd i ddarparu adnoddau addysgol Cymraeg newydd.
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2017

Bydd yr adnoddau i blant a phobl ifanc 3 i 19 oed yn helpu i addysgu a dysgu Cymraeg fel pwnc ynddo'i hun a phynciau eraill a astudir drwy'r Gymraeg, a bydd yn helpu i fynd i'r afael â'r prinder adnoddau presennol y mae athrawon yn sôn amdano.

Ariannir y prosiectau fel rhan o’r cyllid blynyddol ar gyfer comisiynu adnoddau yn yr iaith Gymraeg. Ychwanegir £500,000 at yr arian hwn yn 2018/19 fel rhan o’r cytundeb ar y cyllid rhwng Plaid Cymru a Llafur.

Mae saith cyflenwr o wahanol rannau o Gymru wedi'u comisiynu i ddatblygu'r adnoddau newydd ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol a chymwysterau Celf a Dylunio; Cerddoriaeth; Cymraeg; Daearyddiaeth; Drama; Dylunio a Thechnoleg; Hanes; Llywodraeth a Gwleidyddiaeth; Mathemateg; ac Ieithoedd Tramor Modern.

Wrth gyhoeddi'r cyllid, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg:

“Rydyn ni am wneud yn siwr bod yr un adnoddau addysgol perthnasol, diddorol a modern ar gael i bob un o'n disgyblion, ym mha iaith bynnag maen nhw'n astudio. Bydd y prosiectau hyn yn sicrhau bod y bylchau yn y ddarpariaeth Gymraeg sydd wedi'u nodi gan athrawon yn cael eu llenwi, ac na fydd dysgwyr dan anfantais am eu bod yn dewis dysgu drwy'r Gymraeg.”

Ychwanegodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes:

“Mae addysg yn hollbwysig er mwyn cyrraedd ein targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Plant a phobl ifanc sy'n mynd i ysgolion Cymraeg yw siaradwyr Cymraeg yfory. Mae'n hollbwysig, felly, rhoi'r adnoddau angenrheidiol iddyn nhw i sicrhau eu bod nhw'n cael yr addysg orau a bod yr adnoddau sydd ar gael iddyn nhw yn yr iaith maen nhw'n ei defnyddio bob dydd.”

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Addysg a sgiliau 15 Rhagfyr 2017 Ysgolion Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i