Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
14 Tachwedd 2018
Mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi cael y cyfle yn ddiweddar i ymweld â Rock UK yn Nhrelewis, Merthyr Tudful - a agorodd yn ystod yr haf yn dilyn trawsnewidiad gwerth £4 miliwn.
 
10 Tachwedd 2018
Mae gwella mynediad a darparu profiadau o'r radd flaenaf y gall ymwelwyr ymgolli eu hunain ynddynt yn rhan o gynigion cyffrous ar gyfer Porth y Brenin yng Nghastell Caernarfon.
 
09 Tachwedd 2018
Mae Gwn y Garth, sy'n un o'r gynnau troffi Almaenig olaf o'r Rhyfel Byd Cyntaf sydd wedi goroesi ym Mhrydain, wedi'i restru gan CADW erbyn canmlwyddiant diwedd y rhyfel hwnnw.
 
03 Tachwedd 2018
Mae cerddoriaeth Gymraeg wedi cael hwb drwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru i wasanaeth dosbarthu a hyrwyddo digidol newydd.
 
01 Tachwedd 2018
Bydd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, mwyn cyhoeddi bod gwerth £4 miliwn o Gyllid Ewropeaidd wedi'i gymeradwyo ar gyfer Canolfan Arfordirol Rhyngwladol newydd Cymru.
 
01 Tachwedd 2018
Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis Thomas ar ymweliad yn ddiweddar ag Amgueddfa Criced Cymru CC4 i gyflwyno tystysgrif.
 
26 Hydref 2018
Yn ddiweddar, mae cyllid Ewropeaidd wedi'i gymeradwyo ar gyfer Rheilffordd Cwm Rheidol sy'n golygu y bydd gwaith yn gallu cychwyn ar orsaf a chyfleuster arddangos amlddefnydd newydd.
 
26 Hydref 2018
Gwahoddiad i'r diwydiant twristiaeth gynnig am arian i fuddsoddi mewn twristiaeth flwyddyn nesaf a chefnogi blynyddoedd thematig Cymru.
 
19 Hydref 2018
Mae'r gwaith o ddatblygu Porthcawl a Rest Bay wedi mynd gam ymhellach yn sgil sicrhau cyllid gan yr UE i ddatblygu lleoliad heb ei ail ar lannau'r dŵr.
 
18 Hydref 2018
Yn ddiweddar bu’r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn ymweld â Chaffi’r Sea Shanty yn Nhrearddur, Ynys Môn i weld sut mae’r busnes yn dod yn ei flaen.
 
10 Hydref 2018
Mae Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, wedi cyhoeddi cyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru o £120,000 ar gyfer Llyfrgell Neyland, fel cyfraniad at brosiect i adnewyddu'r Llyfrgell.
 
02 Hydref 2018
Heddiw, bu’r Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yn ymweld â Llys-y-frân yn Sir Benfro.
 
25 Medi 2018
Diogelu amgylchedd hanesyddol sy'n cynnal economi a llesiant Cymru sydd wrth wraidd gweledigaeth newydd a ddatgelwyd gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas.
 
03 Awst 2018
Heddiw, croesawodd Caergybi un o’r llongau mordeithio mwyaf i ymweld â’r porthladd, llong cwmni’r Royal Caribbean ‘Brilliance of the Seas’.
 
31 Gorffennaf 2018
Mae twf o atyniadau, lletyau, bwytai a chynhyrchion o ansawdd wedi helpu Aberteifi i ffynnu fel cyrchfan poblogaidd.
 
31 Gorffennaf 2018
Dylen ni ddathlu’n fwy eang ein cestyll a hanes eu harglwyddi a’u tywysogion, meddai’r Arglwydd Elis-Thomas heddiw wrth lansio llyfryn newydd gan Cadw ar gyfer ymwelwyr.
 
25 Gorffennaf 2018
Bydd y cysylltiad arbennig rhwng amaethyddiaeth a thwristiaeth yng Nghymru yn cael ei ddathlu gan Lywodraeth Cymru mewn digwyddiad yn y Sioe Frenhinol yr wythnos hon.  
 
19 Gorffennaf 2018
Gall cael pawb yng Nghymru i fod yn egnïol arwain at amrywiaeth o fanteision - gan gynnwys gwella iechyd a lles a chymunedau mwy cysylltiedig.
 
16 Gorffennaf 2018
Mae’r Gweinidog Twristiaeth wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £409,000 o Gronfa Busnesau Bach a Micro i adnewyddu Neuadd Llechwen, sy’n adeilad hanesyddol ger Pontypridd.
 
13 Gorffennaf 2018
Mae prosiect gwerth £4 miliwn ar gyfer trawsnewid camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn ganolfan antur wedi derbyn cyllid gan yr UE.
 
Tudalen 1 o 12 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2018
Ll M M I G S S
<< Hyd    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i