Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Mehefin 2018
Yn ôl canlyniadau arolwg twristiaeth a gyhoeddwyd heddiw, mae'r tywydd da yn ystod mis Mai a dechrau Mehefin wedi rhoi hwb i'r diwydiant − ac mae’n  llawn hyder am yr haf sydd ar ddod.
 
15 Mehefin 2018
Bydd Taith Merched OVO Energy yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf y penwythnos hwn, wrth i’r ras UCI Women’s World Tour ddod i ben yng Ngwynedd a Chonwy ddydd Sul, 17 Mehefin.
 
24 Mai 2018
Caiff ail Ŵyl Tân a Môr Harlech ei chynnal ar 27 Mai. A hithau'n Flwyddyn y Môr, bydd yr Ŵyl yn llwyfan i glywed chwedlau lleol a'u cysylltiadau â'r môr.
 
22 Mai 2018
Bydd amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn elwa ar dros £1.35 miliwn o gyllid cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu a gwella eu cyfleusterau a'u gwasanaethau.
 
18 Mai 2018
Castell Caergwrle yw’r 43fed castell yng ngofal Cadw ar ôl cytundeb mewn egwyddor gyda cheidwaid presennol y castell, cyngor cymuned Yr Hob. Dyma'r castell newydd cyntaf i Cadw ei brynu am 25 mlynedd.
 
14 Mai 2018
I cychwyn Wythnos Twristiaeth Cymru mae'r Gweinidog, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn Sir Benfro i ganmol diwydiant twristiaeth a phobl Cymru am wneud Cymru yn gyrchfan o radd flaenaf i ymwelwyr.
 
04 Mai 2018
Roedd newyddiadurwyr blaenllaw o Qatar, Tsieina, India ac Awstralia yn Neuadd Llangoed ddoe i drafod pob peth Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon gydag un o Weinidogion Cymru, yr Arglwydd Elis Thomas.
 
30 Ebrill 2018
Heddiw cyhoeddodd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, fod cronfa o £1.7 miliwn ar gyfer Cymorth Buddsoddi Mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) ar agor ar gyfer ceisiadau.
 
13 Ebrill 2018
Y Gweinidog Twristiaeth yn cael cyfle i weld atyniadau Zip World
 
03 Ebrill 2018
Yr wythnos hon, mae Ken Skates ar yr Arfordir Aur, i gefnogi Tîm Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad ac i hyrwyddo Cymru fel gwlad arbennig i ymweld â hi ac i drafod busnes ynddi.
 
27 Mawrth 2018
Mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon wedi argymell bod pobl yn edrych o'r newydd ar yr hyn sydd ar gael yn eu hamgueddfeydd lleol y Pasg hwn.
 
26 Mawrth 2018
Cyn penwythnos y Pasg, mae’r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas wedi pwysleisio pwysigrwydd safonau fel rhan annatod o ddatblygiad twristiaeth a’r ddarpariaeth dwristaidd yng Nghymru
 
21 Mawrth 2018
Y sioe deithio yw prif ddigwyddiad y diwydiant teithio ar gyfer twristiaeth ddomestig ym Mhrydain.
 
20 Mawrth 2018
Mae perchenogion adeiladau cymunedol rhestredig ledled Cymru yn cael ymgeisio nawr am nawdd y Cynllun Grant Adeiladau Hanesyddol, meddai'r Gweinidog Diwylliant, yr Arglwydd Elis-Thomas.
 
16 Mawrth 2018
Yr wythnos hon, bu'r Gweinidog Twristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn ymweld â'r Gogledd lle mae busnesau twristiaeth yn paratoi ar gyfer y Pasg.
 
15 Mawrth 2018
Bydd y cytundeb partneriaeth Marchnata yn sicrhau safle mwy amlwg ar gyfer Gymru, o fewn marchnadoedd allweddol megis cyrchfan am wyliau a busnes.
 
09 Mawrth 2018
Â'r tymor gwobrwyo ar ein gwarthaf, cafodd enillwyr Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru eu datgelu neithiwr mewn seremoni ar gyfer Oscars y byd Twristiaeth yn y Celtic Manor Resort.
 
06 Mawrth 2018
Wrth i Flwyddyn y Môr fynd yn ei blaen, mae'r ymgyrchoedd marchnata sy'n hyrwyddo Cymru mewn marchnadoedd amlwg yn cynyddu
 
27 Chwefror 2018
Bu’r Gweinidog Twristiaeth yn ymweld â Pentywyn i gyhoeddi bod y fenter wedi cymryd cam arall ymlaen wedi iddi dderbyn cymeradwyaeth o gyllid gwerth £3 miliwn o gronfeydd yr UE.
 
26 Chwefror 2018
Heddiw, mae'r Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, Dafydd Elis-Thomas wedi cyhoeddi prosiect newydd gwerth €2m i annog mwy o ymwelwyr i grwydro ardaloedd llai adnabyddus Cymru ac Iwerddon.
 
Tudalen 1 o 11 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i