Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

SC2 yn barod i greu egni yn 2019

Mae'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth,  yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas, newydd gael gweld sut mae'r gwaith yn mynd yn ei flaen ar ddatblygiad fydd yn un o atyniadau penna'r Rhyl.
Dydd Mercher 19 Rhagfyr 2018

Mae'r atyniad newydd gwerth £15 miliwn wedi cael £720,000 o grant Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth gan Lywodraeth Cymru. 

Bydd SC2 yn agor i'r cyhoedd ar 5 Ebrill 2019 ac mae'r gwaith adeiladu'n mynd rhagddo'n dda ar safle wrth ymyl Tŵr yr Awyr ar brom y Rhyl.  O dan ei do y bydd arena chwarae TAGactive cyntaf Cymru, y TAG Plant cyntaf yn y DU, ynghyd â man chwarae dŵr awyr agored a than do i bobl o bob oed a gallu, ffordd ddŵr, man padlo, llithrenni arbennig a phum lle bwyd thematig. 

Ar ôl ei agor, bydd SC2 yn creu neu'n diogelu 65 o swyddi a disgwylir iddo ddenu mwy na 350,000 o ymwelwyr i'r ardal. 

Cafodd y Gweinidog gyfle i weld sut mae'r atyniad yn dod yn ei flaen.  Mae'r ochrau i gyd yn eu lle ac mae adeilad TAGactive yn dechrau siapio.  Y cam nesaf yw ychwanegu'r dŵr yn yr wythnosau nesaf. 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas: 

"Mae'n wych gweld y gwaith sydd wedi'i wneud ar SC2 ac rydyn ni'n awr yn disgwyl ymlaen at ei agor flwyddyn nesaf yn atyniad bob tywydd ac un o atyniadau penna'r dref. Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu cefnogi'r prosiect ac yn hapus hefyd i weld y gwelliannau mawr eraill ar y prom.  Wrth ymyl SC2 y mae Theatr y Pafiliwn ar ei newydd wedd ac mae busnesau eraill y sector preifat hefyd yn dangos hyder ac yn buddsoddi yn y dref." 

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Cynghorydd dros Les ac Annibyniaeth:

"Rydym yn falch iawn bod cymaint o gyffro wrth ddisgwyl i’r  SC2 agor ac roeddem yn falch iawn o groesawu'r Dirprwy Weinidog i'r Rhyl.  Gwelodd drosto'i hun y cynnydd aruthrol sy'n cael ei wneud gyda'r gwaith adeiladu, a sut mae SC2 yn cyd-fynd ag adfywiad ehangach y Glannau yn y Rhyl.

"Bydd yn atyniad o'r radd flaenaf i holl arfordir Gogledd Cymru a disgwylir y bydd yn denu 350,000 o ymwelwyr ychwanegol i'r dref bob blwyddyn. Bydd hyn o fantais fawr i economi y Rhyl, Sir Ddinbych a rhanbarth ehangach Gogledd Cymru, yn ogystal â darparu profiad hamdden unigryw sy'n gwneud i bobl fod eisiau ymweld â'r Rhyl dro ar ôl tro ".

Cafodd y Dirprwy Weinidog gyfle i ymweld hefyd â Pro Kitesurfing a agorodd yn 2014.  Dyma ganolfan unigryw sy'n dod â phentref barcudfyrddio Olympaidd cyffrous a chwaraeon ffasiwn newydd i ganol y Rhyl.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon 19 Rhagfyr 2018 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i