Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ysgrifennydd y Cabinet yn cyhoeddi penodiadau i Gyngor y Celfyddydau

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod tri aelod newydd wedi'u penodi i Gyngor Celfyddydau Cymru (CCC).
Dydd Gwener 17 Mawrth 2017

Bydd cyfnodau Ms Kate Eden, Dr Rachel O’Riordan a Mr Dafydd Rhys yn y swydd yn dechrau ar 1 Ebrill 2017, gan bara tair blynedd yn y lle cyntaf.

Mae aelodau Cyngor CCC yn gyfrifol am bennu nodau ac amcanion Cyngor y Celfyddydau, ac am sicrhau eu bod yn cyd-fynd â blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru. Mae cyfrifoldeb arnynt hefyd i sicrhau bod cyllid yng Nghymru yn cael ei fuddsoddi mewn ffordd effeithiol.

Mae'r tri aelod newydd yn ychwanegol at y ddau aelod a benodwyd ar 1 Tachwedd  2016, ac yn ychwanegu hefyd at aelodaeth bresennol y Cyngor.  Ar ôl y penodiadau hyn, bydd gan y Cyngor bellach13 o aelodau, ynghyd â’r Cadeirydd, Dr Phil George.  

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet:

“Mae'n bleser gennyf gyhoeddi bod y tri aelod newydd hyn o'r Cyngor wedi'u penodi. Mae gan y bobl a benodwyd brofiad personol a phroffesiynol helaeth ym maes y celfyddydau, ond maent yn dod o gefndiroedd cwbl wahanol.

“Bydd y sgiliau, yr wybodaeth a'r arbenigedd sydd gan yr unigolion hyn yn ychwanegu'n fawr at y cryfderau sydd gan y Cyngor ar hyn o bryd, a hynny ar adeg o newid wrth iddo wynebu heriau a chyfleoedd y dyfodol.

Ychwanegodd Phil George, Cadeirydd CCC:

“Mae'n bleser mawr cael croesawu'r tri aelod newydd hyn a fydd yn dod â sgiliau a phrofiad helaeth, yn ogystal â gwir angerdd dros y celfyddydau, i'n Cyngor.

“Byddan nhw'n eiriolwyr ac yn genhadon gwych dros y celfyddydau yng Nghymru, a dw i'n edrych 'mlaen at eu cyfraniad wrth inni ymdrechu i sicrhau bod pob cymuned yng Nghymru yn gallu mwynhau a manteisio ar gelfyddydau o ansawdd uchel.

"Rydyn ni'n edrych 'mlaen at eu croesawu'n Aelodau o'r Cyngor yn ein cyfarfod ym mis Mai."

Bydd dau o’r aelodau presennol, Dr Kate Woodward a Mrs Margaret Jervis, sydd wedi rhoi o'u gwasanaeth i’r Cyngor ers amser hir, yn cyrraedd diwedd eu trydydd cyfnod – a’u cyfnod olaf ‒ ar 31 Mawrth 2017.  

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon 17 Mawrth 2017 Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i