Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Diwylliant, twristiaeth a chwaraeon

Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Rhagfyr 2017
Bydd Luke Evans, yr actor o Gymru sy'n enwog am ffilmiau hynod lwyddiannus fel Beauty and the Beast, Girl on the Train a The Hobbit, i'w weld unwaith eto ar ein sgriniau teledu Ddydd Nadolig
 
19 Rhagfyr 2017
Mae'r Llywodraeth Cymru yn barod i gydweithio ag Abertawe i ddarparu rhai o'r elfennau a gafodd eu cynnwys yn y cais i fod yn Ddinas Diwylliant 2021.  
 
11 Rhagfyr 2017
Heddiw, bydd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Twristiaeth, yn lansio trydedd blwyddyn thematig Cymru - Blwyddyn y Môr 2018.
 
05 Rhagfyr 2017
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw yn dangos arwyddion fod  2017 yn flwyddyn lwyddiannus arall i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru.
 
29 Tachwedd 2017
Mae Venue Cymru yn Llandudno wedi ennill buddsoddiad o £2.8 miliwn, a fydd yn gwneud y Gogledd yn fwy deniadol i’r sector digwyddiadau busnes.
 
22 Tachwedd 2017
Mae Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2018 yn gwahodd enwebiadau yn awr.
 
21 Tachwedd 2017
Heddiw, mewn datganiad, cadarnhaodd y Gweinidog Diwylliant, yr Arglwydd, y bydd gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, Cadw, yn parhau yn rhan o Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd.
 
20 Tachwedd 2017
Cafodd ymgyrch ryngwladol ei lansio Marchnad Teithio’r Byd (World Travel Market) ar gyfer denu mwy o ymwelwyr tramor â Chymru, ac fe gafodd yr ymgyrch groeso cynnes gan drefnwyr teithiau rhyngwladol.
 
02 Tachwedd 2017
Heddiw, cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, fod £2.4 miliwn ar gael ar gyfer 26 o brosiectau ar draws Cymru a fydd yn gwella profiadau i ymwelwyr â Chymru.  
 
27 Hydref 2017
Mae’r adroddiad blynyddol ar ystadegau Defnydd Llety Twristiaeth Cymru ar gyfer 2016 yn dangos bod y flwyddyn honno wedi bod yn un brysur i'r sectorau lletygarwch yng Nghymru. 
 
26 Hydref 2017
Unwaith eto bydd Cymru yn rhoi croeso i Rali Cymru GB pan fydd 160 o geir yn rasio ar ffyrdd byd-enwog Cymru yn ystod y penwythnos, yn rownd gynderfynol gyffrous Pencampwriaeth FIA Rali’r Byd
 
26 Hydref 2017
Cyhoeddodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, bod y cylch cyllido diweddaraf ar gyfer prosiectau twristiaeth arloesol i gefnogi Blwyddyn y Môr bellach ar agor ar gyfer cynigion.
 
19 Hydref 2017
Mae Croeso Cymru wedi cydweithio â VisitBritain a BBC StoryWorks mewn ymgais i ysbrydoli teithwyr o Ogledd America i ymweld â gwledydd a rhanbarthau Prydain.
 
05 Hydref 2017
Cymru yw'r lle ar gyfer gwyliau anhygoel yr hydref hwn wrth i'r ffigurau ddangos cynnydd yn nifer yr ymwelwyr ac ym maint y gwariant dros yr haf
 
26 Medi 2017
Mae'r ffigurau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cyhoeddi heddiw yn dangos bod Twristiaeth yng Nghymru wedi cael haf hynod brysur, ac yn awgrymu inni gael mwy o ymwelwyr na llynedd.
 
12 Medi 2017
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod Cymru'n para i fod yn ddewis poblogaidd ar gyfer tripiau undydd ym misoedd yr haf.
 
07 Medi 2017
Yn dilyn cynnal y seibiant i ailystyried a gyhoeddwyd yn gynharach yn yr haf, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau na fydd yn bwrw ymlaen â dau osodwaith celf mawr i ddathlu Blwyddyn y Chwedlau.
 
07 Medi 2017
Mae ffigurau a gyhoeddwyd heddiw ar ymwelwyr â Chymru o Brydain yn dangos bod Cymru wedi perfformio’n well na gweddill Prydain yn y 12 mis sy’n dod i ben fis Mai 2017.  
 
07 Medi 2017
Heddiw, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi'r argymhellion a wnaethpwyd gan Dr Simon Thurley mewn adolygiad a gomisiynwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates.
 
31 Awst 2017
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos cynnydd yn nifer y bobl sy'n defnyddio llety yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
Tudalen 1 o 4 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i