Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
20 Mehefin 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi croesawu cynhadledd niwclear ryngwladol fawr i Gymru.
 
20 Mehefin 2018
Bydd Ken Skates Ysgrifennydd y Cabinet yn tynnu sylw at lwyddiannau a phroblemau'r sector modurol yng Nghymru yn ystod ei brif araith yn nigwyddiad Autolink eleni.
 
18 Mehefin 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi cyhoeddi £3.5 miliwn ar gyfer prosiect a fydd yn helpu busnesau Cymru i drosglwyddo ymchwil a dadansoddeg gwyddor data yn gynhyrchion a phrosesau'r dyfodol.
 
25 Mai 2018
Wrth ymweld â'r cwmni, mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi dweud bod buddsoddiad Llywodraeth Cymru wedi helpu DMM Engineering o Lanberis i dyfu ac wedi rhoi hwb i'r economi leol.
 
24 Mai 2018
Sicrhau bod marchnadoedd yr UE ar agor i fusnesau Cymru ar ôl Brexit fydd prif bwnc yr agenda heddiw pan fydd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn siarad â chwmnïau sydd am gynyddu'u hallforion.
 
21 Mai 2018
O heddiw ymlaen, bydd yn rhaid i fusnesau sy’n ceisio cymorth gan Lywodraeth Cymru arwyddo contract economaidd newydd.
 
17 Mai 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn dadlau'n gryf y byddai safle yng Nghymru yn ddewis perffaith ar gyfer un o'r Canolfannau Logistig ar gyfer prosiect ehangu Heathrow.
 
17 Mai 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn falch o glywed bod y gwaith adeiladu wedi dechrau ar Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRI) Llywodraeth Cymru ym Mrychdyn.
 
11 Mai 2018
Croesawyd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, cynlluniau am ganolfan ragoriaeth diogelwch seiber a digidol newydd a fyddai’n cael ei leoli yn fan canolog prosiect Cymoedd Technoleg Llywodraeth Cymru.
 
10 Mai 2018
Mae prosiect Agor IP yn dod ag academyddion, clinigwyr a busnesau ynghyd i gynnal ymchwil arloesol i'r technolegau diweddaraf un ac i sbarduno llwyddiant masnachol.
 
09 Mai 2018
Mae'r cwmni Dresd, sy'n cynnig gwasanaethau cynaliadwy er budd yr amgylchedd ar gyfer cynyrchiadau, wedi sefydlu math newydd o gyfleuster stiwdio yn Ne Cymru.
 
09 Mai 2018
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn buddsoddi £25 miliwn dros y tair blynedd nesaf i helpu i wneud Blaenau Gwent a’r Cymoedd yn ganolfan byd enwog o ran meithrin a chynnal technolegau
 
30 Ebrill 2018
Mae gan y Gogledd gyfradd cyflogaeth uwch, cyfradd diweithdra is a chyfradd anweithgarwch economaidd is na Chymru gyfan, yn ôl rhifyn diweddara’r Proffil Rhanbarthol Marchnad Lafur ac Economaidd.
 
20 Ebrill 2018
Bu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn cyfarfod â Steve Rotherham, Maer Metro rhanbarth Dinas Lerpwl i drafod gwella trafnidiaeth drawsffiniol
 
17 Ebrill 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi wedi llongyfarch cwmni o Gasnewydd, Tiny Rebel Games, ar lwyddiant eu gêm fideo ddiweddaraf
 
17 Ebrill 2018
Mae mynediad at farchnadoedd yr UE yn y dyfodol yn hanfodol ar gyfer swyddi yn Sir y Fflint, rhybuddiodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, heddiw.
 
12 Ebrill 2018
Mae Ynni a Thwf Glân yn cynnig cyfleoedd delfrydol i gydweithio ar draws ffiniau, gan helpu i ddenu prosiectau mawr i'r Gogledd ac i Ogledd-orllewin Lloegr, meddai Ysgrifennydd dros yr Economi.
 
11 Ebrill 2018
Rhaid i nwyddau a phobl allu symud yn ddirwystr trwy borthladdoedd Cymru ar ôl Brexit rhag niweidio economi Cymru, meddai Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates heddiw.
 
29 Mawrth 2018
Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, wedi croesawu’r newyddion bod 70 o swyddi yswiriant newydd i gael eu creu yng Nghaerdydd yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
27 Mawrth 2018
Mae cwmni o Drefynwy yn dangos enghreifftiau o ddylunio ac arloesedd Cymru yn Ninas Efrog Newydd mewn arddangosfa yn y Smithsonian Design Museum, Cooper Hewitt.
 
Tudalen 1 o 22 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i