Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
21 Medi 2018
Mae busnesau o Gymru gyda chynnyrch sy'n amrywio o iogwrt organig i baent wyneb organig yn bwriadu teithio i Malaysia a Singapore fel rhan o daith fasnach Llywodraeth Cymru.
 
20 Medi 2018
Bydd grŵp fydd yn rhoi cyngor ar sut y gall £100 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru gael ei fuddsoddi i gefnogi technolegau newydd yng Nghymoedd De Cymru yn cyfarfod am y tro cyntaf heddiw.
 
07 Medi 2018
Mae'r newyddion bod allforion Cymru wedi cynyddu mwy na 4% wedi'i groesawu gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
07 Awst 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi llongyfarch GwerthwchiGymru, sef gwasanaeth caffael ar-lein am ddim Llywodraeth Cymru
 
01 Awst 2018
Cyn i Weinidogion y Deyrnas Unedig gynnal cyfarfod ynghylch Brexit, aeth Rebecca Evans i ymweld â Chanolfan Dechnoleg TWI ym Mhort Talbot i glywed pa mor bwysig mae mynediad i’r farchnad sengl.
 
31 Gorffennaf 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu ffigurau sy'n dangos bod rhaglen Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru wedi cefnogi 1,550 o swyddi yn 2017/18.  
 
25 Gorffennaf 2018
Mae ymgynghoriaeth beirianyddol ac adeiladu sy'n arbenigo yn y sector gwyddorau bywyd wedi symud i Gaerdydd fel rhan o raglen ehangu yn dilyn pecyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
24 Gorffennaf 2018
Bu Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn siarad â’r gymuned fusnes yn y canolbarth am yr heriau a’r cyfleoedd sy'n wynebu'r rhanbarth.
 
19 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi ail-ddatgan ei ymrwymiad i gydweithio â busnesau dros y blynyddoedd nesaf i gryfhau economi Cymru.
 
19 Gorffennaf 2018
Mae’r Gogledd-ddwyrain yn elwa ar ffrwyth swyddi o ansawdd da a buddsoddi mewn seilwaith, diolch i’r polisïau sy’n sail i Gynllun Gweithredu newydd Llywodraeth Cymru ar yr Economi
 
16 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud datblygiadau mawr yn ei chynlluniau i sefydlu ail Ganolfan Gweithgynhyrchu ac Ymchwil Uwch yng Ngogledd Cymru
 
13 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi bod yn ymweld â busnesau a phrosiectau adeiladu ynn Nghwm Rhymni ac yn gofyn barn pobl am yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r rhanbarth.
 
11 Gorffennaf 2018
Mae cynrychiolwyr dros 80 o gwmnïau o Gymru ar fin dod ynghyd yng Nghaerdydd heddiw ar gyfer yr ail uwchgynhadledd i'w chynnal yng Nghymru ar gyfer busnesau Heathrow.
 
10 Gorffennaf 2018
Mae'r cwmni pacio o Ystrad Mynach sydd wedi sicrhau contract sylweddol i gyflenwi gwellt papur i gwmni McDonald's yn ehangu'n gyflym, yn rhannol oherwydd pecyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
06 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi wedi bod yng Nghrymlyn i agor pencadlys rhyngwladol y cwmni gwyddorau bywyd, BBI Group.
 
02 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru’n mynd â chriw o allforwyr i Brasil er mwyn gweld pa gyfleoedd allforio sy’n bodoli yno a gwella eu dealltwriaeth o’r farchnad Ladin-Americanaidd.  
 
02 Gorffennaf 2018
Heddiw bydd Airbus ac allforwyr blaenllaw eraill yn y Gogledd yn ymuno â Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, i drafod dyfodol masnach ar ôl Brexit.
 
28 Mehefin 2018
Bydd gwaith i baratoi safle yng Nghaerffili ar gyfer 200 o dai newydd a mwy na 6000 m sg o ofod busnes yn dechrau’r wythnos nesaf, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi.
 
26 Mehefin 2018
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod mwy na 3000 o swyddi newydd wedi'u creu yng Nghymru'r llynedd diolch i fuddsoddiadau gan gwmnïau o dramor.
 
21 Mehefin 2018
Heddiw agorwyd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, swyddfeydd newydd Boots Hearingcare yn Llandudno. Cawsant eu datblygu gyda £250,000 o cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2018
Ll M M I G S S
<< Aws    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i