Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
16 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud datblygiadau mawr yn ei chynlluniau i sefydlu ail Ganolfan Gweithgynhyrchu ac Ymchwil Uwch yng Ngogledd Cymru
 
13 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi bod yn ymweld â busnesau a phrosiectau adeiladu ynn Nghwm Rhymni ac yn gofyn barn pobl am yr heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu'r rhanbarth.
 
11 Gorffennaf 2018
Mae cynrychiolwyr dros 80 o gwmnïau o Gymru ar fin dod ynghyd yng Nghaerdydd heddiw ar gyfer yr ail uwchgynhadledd i'w chynnal yng Nghymru ar gyfer busnesau Heathrow.
 
10 Gorffennaf 2018
Mae'r cwmni pacio o Ystrad Mynach sydd wedi sicrhau contract sylweddol i gyflenwi gwellt papur i gwmni McDonald's yn ehangu'n gyflym, yn rhannol oherwydd pecyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
06 Gorffennaf 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi wedi bod yng Nghrymlyn i agor pencadlys rhyngwladol y cwmni gwyddorau bywyd, BBI Group.
 
02 Gorffennaf 2018
Mae Llywodraeth Cymru’n mynd â chriw o allforwyr i Brasil er mwyn gweld pa gyfleoedd allforio sy’n bodoli yno a gwella eu dealltwriaeth o’r farchnad Ladin-Americanaidd.  
 
02 Gorffennaf 2018
Heddiw bydd Airbus ac allforwyr blaenllaw eraill yn y Gogledd yn ymuno â Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, i drafod dyfodol masnach ar ôl Brexit.
 
28 Mehefin 2018
Bydd gwaith i baratoi safle yng Nghaerffili ar gyfer 200 o dai newydd a mwy na 6000 m sg o ofod busnes yn dechrau’r wythnos nesaf, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi.
 
26 Mehefin 2018
Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod mwy na 3000 o swyddi newydd wedi'u creu yng Nghymru'r llynedd diolch i fuddsoddiadau gan gwmnïau o dramor.
 
21 Mehefin 2018
Heddiw agorwyd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, swyddfeydd newydd Boots Hearingcare yn Llandudno. Cawsant eu datblygu gyda £250,000 o cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
20 Mehefin 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi croesawu cynhadledd niwclear ryngwladol fawr i Gymru.
 
20 Mehefin 2018
Bydd Ken Skates Ysgrifennydd y Cabinet yn tynnu sylw at lwyddiannau a phroblemau'r sector modurol yng Nghymru yn ystod ei brif araith yn nigwyddiad Autolink eleni.
 
18 Mehefin 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi cyhoeddi £3.5 miliwn ar gyfer prosiect a fydd yn helpu busnesau Cymru i drosglwyddo ymchwil a dadansoddeg gwyddor data yn gynhyrchion a phrosesau'r dyfodol.
 
25 Mai 2018
Wrth ymweld â'r cwmni, mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi dweud bod buddsoddiad Llywodraeth Cymru wedi helpu DMM Engineering o Lanberis i dyfu ac wedi rhoi hwb i'r economi leol.
 
24 Mai 2018
Sicrhau bod marchnadoedd yr UE ar agor i fusnesau Cymru ar ôl Brexit fydd prif bwnc yr agenda heddiw pan fydd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn siarad â chwmnïau sydd am gynyddu'u hallforion.
 
21 Mai 2018
O heddiw ymlaen, bydd yn rhaid i fusnesau sy’n ceisio cymorth gan Lywodraeth Cymru arwyddo contract economaidd newydd.
 
17 Mai 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn dadlau'n gryf y byddai safle yng Nghymru yn ddewis perffaith ar gyfer un o'r Canolfannau Logistig ar gyfer prosiect ehangu Heathrow.
 
17 Mai 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn falch o glywed bod y gwaith adeiladu wedi dechrau ar Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRI) Llywodraeth Cymru ym Mrychdyn.
 
11 Mai 2018
Croesawyd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, cynlluniau am ganolfan ragoriaeth diogelwch seiber a digidol newydd a fyddai’n cael ei leoli yn fan canolog prosiect Cymoedd Technoleg Llywodraeth Cymru.
 
10 Mai 2018
Mae prosiect Agor IP yn dod ag academyddion, clinigwyr a busnesau ynghyd i gynnal ymchwil arloesol i'r technolegau diweddaraf un ac i sbarduno llwyddiant masnachol.
 
Tudalen 1 o 23 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i