Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
12 Tachwedd 2018
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas yn galw ar sêr ffilm a theledu y dyfodol i gamu i'r goleuni.
 
10 Tachwedd 2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn arwain dirprwyaethau masnach i ddwy o sioeau masnach mwyaf y byd yr wythnos hon, wrth i Gymru geisio sicrhau bod busnesau mor barod â phosib ar gyfer Brexit.
 
06 Tachwedd 2018
Siopau Cymru - defnyddiwch nhw neu fe gollwch chi nhw, medd Ysgrifennydd yr Economi
 
02 Tachwedd 2018
Mae tri-chwarter o fusnesau Cymru welodd y twf cyflymaf yn 2018 wedi elwa o gymorth gan Lywodraeth Cymru, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi heddiw.
 
26 Hydref 2018
Aeth Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, i Drefforest heddiw er mwyn ymweld â chwmni adeiladu tai lleol sy'n gweithio'n ddiflino i ddatblygu ei weithlu.
 
24 Hydref 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn cyhoeddi bod £7.5 miliwn ychwanegol ar gael i helpu busnesau i wella cydnerthedd er mwyn ymdopi â heriau Brexit.
 
19 Hydref 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi cyhoeddi cronfa grant newydd i annog a helpu entrepreneuriaeth mewn Addysg Bellach ac Uwch.
 
16 Hydref 2018
Heddiw, mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu ystadegau sy'n dangos bod cynnydd o un pwynt canrannol yn y gyfradd gyflogaeth yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.
 
12 Hydref 2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi gweithwyr Refinitiv sydd bellach yn wynebu dyfodol ansicr yn dilyn y cyhoeddiad dirybudd i gau eu safle yn Wrecsam.
 
04 Hydref 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £300,000 i Vox Pictures i greu ail gyfres o'r ddrama hynod lwyddiannus 'Un Bore Mercher'/'Keeping Faith'.
 
04 Hydref 2018
Bydd 13 o gwmnïau awyrofod gorau Cymru yn ymuno ag Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn Toulouse heddiw wrth i Lywodraeth Cymru fynd ati i hyrwyddo a chryfhau cysylltiadau ar draws y sector.
 
27 Medi 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod yr UE wedi neilltuo £2.7m i helpu busnesau cymdeithasol i dyfu a chreu swyddi cynaliadwy mewn cymunedau ledled Cymru.
 
25 Medi 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi lansio porthol newydd a ddatblygwyd i helpu busnesau Cymru i baratoi ar gyfer Brexit ac i ymateb i newidiadau a heriau’r dyfodol.
 
21 Medi 2018
Mae busnesau o Gymru gyda chynnyrch sy'n amrywio o iogwrt organig i baent wyneb organig yn bwriadu teithio i Malaysia a Singapore fel rhan o daith fasnach Llywodraeth Cymru.
 
20 Medi 2018
Bydd grŵp fydd yn rhoi cyngor ar sut y gall £100 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru gael ei fuddsoddi i gefnogi technolegau newydd yng Nghymoedd De Cymru yn cyfarfod am y tro cyntaf heddiw.
 
07 Medi 2018
Mae'r newyddion bod allforion Cymru wedi cynyddu mwy na 4% wedi'i groesawu gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
 
07 Awst 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi llongyfarch GwerthwchiGymru, sef gwasanaeth caffael ar-lein am ddim Llywodraeth Cymru
 
01 Awst 2018
Cyn i Weinidogion y Deyrnas Unedig gynnal cyfarfod ynghylch Brexit, aeth Rebecca Evans i ymweld â Chanolfan Dechnoleg TWI ym Mhort Talbot i glywed pa mor bwysig mae mynediad i’r farchnad sengl.
 
31 Gorffennaf 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi croesawu ffigurau sy'n dangos bod rhaglen Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru wedi cefnogi 1,550 o swyddi yn 2017/18.  
 
25 Gorffennaf 2018
Mae ymgynghoriaeth beirianyddol ac adeiladu sy'n arbenigo yn y sector gwyddorau bywyd wedi symud i Gaerdydd fel rhan o raglen ehangu yn dilyn pecyn cymorth gan Lywodraeth Cymru.
 
Tudalen 1 o 24 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2018
Ll M M I G S S
<< Hyd    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
I'n dilyn ni trowch i