Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Busnes a'r economi

Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
Yn dangos:
12 Rhagfyr 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates a'r Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi addo parhau â'u cefnogaeth i sector bwyd Cymru.
 
11 Rhagfyr 2018
Calsonic Kansei yn datblygu ac yn cynhyrchu technoleg flaenllaw ar gyfer Cerbydau Electronig yn eu gweithfeydd yn Llanelli, gan greu 85 o swyddi ychwanegol
 
10 Rhagfyr 2018
Bydd Cyfleuster Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch arloesol newydd Cymru yn cael ei reoli gan Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) Prifysgol Sheffield
 
07 Rhagfyr 2018
Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates, wedi llongyfarch busnesau yng Nghymru ar ôl clywed y newyddion bod cynnydd o £500 miliwn yng ngwerth allforion o Gymru o gymharu â'r un cyfnod y llynedd.
 
07 Rhagfyr 2018
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi heddiw y bydd Llywodraeth Cymru'n cyfrannu'r un faint â Llywodraeth y DU at Fargen Twf y Gogledd.
 
06 Rhagfyr 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig £3 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol i Gyngor Sir Benfro i dalu am gostau dileu tollau Pont Cleddau, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi.
 
03 Rhagfyr 2018
Dylai Llywodraeth Cymru wneud popeth o fewn ei gallu i geisio annog busnesau o Gymru i beidio â defnyddio olew palmwydd sy'n ddrwg i'r amgylchedd yn eu cynnyrch a'u prosesau gweithgynhyrchu.
 
28 Tachwedd 2018
Mae Cymru yn barod i fanteisio ar y cyfleoedd enfawr sy'n cael eu cynnig gan Gerbydau Trydan a Hydrogen.
 
23 Tachwedd 2018
Heddiw, cyhoeddwyd bod Llywodraeth Cymru wedi sefydlu cronfa newydd sy'n werth £1 filiwn i helpu busnesau bach a chanolig (BBaChau) baratoi ar gyfer Brexit.
 
22 Tachwedd 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi wedi cyhoeddi £9.4 miliwn yn ychwanegol o gyllid yr UE a Llywodraeth Cymru i helpu pobl gyda chyflyrau iechyd meddwl a chorfforol i aros mewn gwaith.
 
21 Tachwedd 2018
Mae Ysgrifennydd yr Economi wedi cyhoeddi heddiw mai Gaerwen, Y Drenewydd, Caerffili a Chaerfyrddin fydd y lleoliadau ar gyfer pedair canolfan Fenter ranbarthol i annog a chefnogi entrepreneuriaeth.
 
20 Tachwedd 2018
Mae adeilad yn Nghasnewydd sy'n berchen i Lywodraeth Cymru bellach yn gartrefi i rai o gwmnïau technegol mwyaf a gorau y byd, meddai Ken Skates, Gweinidog yr Economi heddiw.
 
19 Tachwedd 2018
Mae Ken Skates wedi rhoi canmoliaeth i 'ddatblygiad gwych' safle Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru gwerth £84 miliwn.
 
12 Tachwedd 2018
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas yn galw ar sêr ffilm a theledu y dyfodol i gamu i'r goleuni.
 
10 Tachwedd 2018
Bydd Llywodraeth Cymru yn arwain dirprwyaethau masnach i ddwy o sioeau masnach mwyaf y byd yr wythnos hon, wrth i Gymru geisio sicrhau bod busnesau mor barod â phosib ar gyfer Brexit.
 
06 Tachwedd 2018
Siopau Cymru - defnyddiwch nhw neu fe gollwch chi nhw, medd Ysgrifennydd yr Economi
 
02 Tachwedd 2018
Mae tri-chwarter o fusnesau Cymru welodd y twf cyflymaf yn 2018 wedi elwa o gymorth gan Lywodraeth Cymru, meddai Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi heddiw.
 
26 Hydref 2018
Aeth Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, i Drefforest heddiw er mwyn ymweld â chwmni adeiladu tai lleol sy'n gweithio'n ddiflino i ddatblygu ei weithlu.
 
24 Hydref 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, yn cyhoeddi bod £7.5 miliwn ychwanegol ar gael i helpu busnesau i wella cydnerthedd er mwyn ymdopi â heriau Brexit.
 
19 Hydref 2018
Mae Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi, wedi cyhoeddi cronfa grant newydd i annog a helpu entrepreneuriaeth mewn Addysg Bellach ac Uwch.
 
Tudalen 1 o 5 « Blaenorol| Tudalen: 1 2 3 4 5 | Nesaf »
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Chwefror 2019
Ll M M I G S S
<< Ion    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
I'n dilyn ni trowch i