Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ysgrifennydd yr Economi yn agor Carpeo Estate Planning yn swyddogol, sy’n creu 300 o swyddi yng Nghasnewydd dros y pum mlynedd nesaf

Heddiw, bydd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi ym Mharc Cleppa yn agor Carpeo Estates Planning yn swyddogol. Mae’r cwmni yn ceisio symleiddio y broses o wneud ewyllysiau a chynllunio angladdau.  
Dydd Iau 19 Hydref 2017

Cychwynnodd Carpeo weithio yng Nghasnewydd ym mis Gorffennaf, yn cyflogi 24 o bobl yn y ganolfan gyswllt newydd yno.

Dri mis yn ddiweddarach, ar ddiwrnod y lansiad swyddogol, mae 80 o bobl yn gweithio ar y safle ym Mharc Cleppa, ac mae’r cwmni ar y ffordd i gyrraedd y targed o gyflogi 300 o bobl yno erbyn 2022. 

Bu’r cwmni’n pendroni rhwng Teeside a Chymru wrth benderfynu ar leoliad y prosiect hwn. Dewiswyd Casnewydd ar ôl i Lywodraeth Cymru gynnig ei chefnogaeth. 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi: 


“Pleser yw agor swyddfa gyntaf Carpeo Estates Planning yn swyddogol. 

“Mae’r cwmni yn ddeinamig ac mae ganddynt gynlluniau twf uchelgeisiol. Mae Carpeo, felly yn ychwanegiad gwerthfawr i’n sector gwasanaeth cwsmeriaid, sy’n mynd o nerth i nerth ac yn cyflogi mwy na 30,000 o bobl mewn dros 200 o ganolfannau ledled Cymru.

“Fel Llywodraeth, rydym wedi cydweithio â Carpeo i gefnogi eu cynlluniau busnes a darparu cyfleoedd cyflogi a hyfforddiant cryf. Bydd cynlluniau Carpeo i gyflogi 300 o bobl yma yng Nghasnewydd erbyn 2022 yn eu gwneud yn gyflogwr lleol o bwys. Pob lwc iddynt.”

Dywedodd Mike Minahan, Prif Swyddog Gweithredol Carpeo Estate Planning: 

“Drwy fod yn aelod o fwrdd Fforwm Canolfannau Cyswllt Cymru dros y 15 mlynedd diwethaf, rwy’n gwybod bod gan Gymru nifer o fanteision cystadleuol i’w cynnig i fusnesau canolfannau cyswllt.  Mae rhinweddau’r bobl sydd ar gael, a’u profiadau o weithio ym marchnad y gwasanaethau a reoleiddir, yn fantais enfawr.  Yn ogystal, mae acen pobl Cymru yn gydymdeimladol a chysurlon, rhywbeth sy’n bwysig iawn yn ein marchnad ni.

"Rydym yn falch dros ben o gael cynnig swyddi â thâl da, a chyfleodd gwaith, i Gasnewydd.” 

Am ffi fach fisol, mae pobl sy’n aelodau o wasanaeth newydd Carpeo Estate Planning, sy’n seiliedig ar danysgrifiad, yn gallu manteisio ar wasanaethau fforddiadwy ar gyfer ysgrifennu ewyllys neu drefnu angladd.  Gall aelodau hefyd ddefnyddio porthol disgownt er mwyn arbed miloedd o bunnau bob blwyddyn ar gyfer eu siopa cartref, gan gynnwys yn archfarchnadoedd Tesco, Sainsbury’s, Morrisons ac Asda. 

Defnyddir meddalwedd arloesol ddibynadwy i adnabod y bobl hynny y mae’r adnoddau a’r gwasanaethau hyn yn arbennig o berthnasol ar eu cyfer ac mae marchnad bosibl o 3 miliwn o bobl wedi’i nodi.
 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 19 Hydref 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i