Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Lefel cynnydd allforion Cymru ymysg yr uchaf yn y DU

Mae'r newyddion fod allforion Cymru wedi cynyddu 18% yn ystod y flwyddyn hyd fis Mehefin 2017 wedi'i groesawu gan Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.
Dydd Iau 12 Hydref 2017

Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos bod allforion o Gymru i wledydd yr UE wedi cynyddu bron £1.3bn neu 15.4 y cant yn ystod y flwyddyn, a bod allforion i wledydd y tu allan i'r UE wedi cynyddu dros £1.1bn neu 21.2 y cant. 

Roedd allforion i'r UE yn cyfrif am 59.8 y cant o gyfanswm Cymru dros y flwyddyn. 

Lefel cynnydd Cymru o ran allforion oedd yr ail lefel uchaf o blith deuddeg o wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, ac nid oedd ond ychydig yn llai na chynnydd yr Alban o 21.1 y cant. Yng Ngogledd-ddwyrain Lloegr y gwelwyd y cynnydd lleiaf, sef 6.3 y cant. 

Yr Almaen oedd brif gyrchfan Cymru o hyd o safbwynt allfori gan fod 19.4 y cant o'r holl allforion yn mynd yno. Yn ogystal, y sector Peiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth oedd y prif sector o hyd, gan gyfrif am 53.4 y cant o holl allforion Cymru. 

Dywedodd Ken Skates: 

"Mae'r ffigurau diweddaraf yn dangos perfformiad rhagorol gan ein cwmnïau sy'n allforio, o fewn yr UE a'r tu allan iddo, ac mae lefel y cynnydd yn ail ymysg y DU gyfan. 

"Mae cwmnïau o Gymru yn amlwg yn gweithio'n galed i gynyddu eu cyfran o'r marchnadoedd tramor a hoffwn eu llongyfarch ar eu gwaith a'u llwyddiannau. 

"Yn sicr gall allforio drawsnewid busnes a'i symud ymlaen i'r lefel nesaf. Dyma pam y mae cynyddu gwerth allforion ynghyd â nifer yr allforwyr yn parhau'n flaenoriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn bwysicach nag erioed wrth i ni baratoi i adael yr UE. 

"Mae Llywodraeth Cymru'n cynnig pecyn cynhwysfawr o gymorth sydd wedi'i deilwra ar gyfer cwmnïau sy'n dymuno cynyddu eu gwaith allforio, gan gynnig y gefnogaeth gywir iddynt lle bynnag y maent arni." 

"Byddwn yn annog cwmnïau sy'n awyddus i ystyried allforio gysylltu â Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 12 Hydref 2017 Y De-ddwyrain
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i