Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Taith fusnes Llywodraeth Cymru i Gynhadledd Sefydliad Technoleg Massachusetts ar Arloesi ym maes Rheoli

Bydd Llywodraeth Cymru'n mynd â chynrychiolaeth o bum cwmni blaengar i Gynhadledd Sefydliad Technoleg Massachusetts, sy'n fyd enwog, ar Arloesi ym maes Rheoli.
Dydd Iau 21 Medi 2017

Caiff y gynhadledd hon ei chynnal fel rhan o Raglen Gyswllt Ddiwydiannol Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT - ILP). Bydd cyfle i'r cwmnïau elwa ar wrando ar siaradwyr uchel eu bri a chymryd rhan mewn gweithdai a bydd cyfle iddynt hefyd gael cyfarfodydd un i un a fydd wedi'u teilwra i'w hanghenion gydag arbenigwyr amrywiol. 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith:

"Credwn fod economi gadarn a chydnerth yn gwbl allweddol i lwyddiant Cymru. Mae datblygu amgylchedd sy'n ffafriol i fusnesau ac sy'n creu cyfleoedd i fusnesau gychwyn, tyfu a ffynnu'n flaenoriaeth allweddol. Mae nifer ynghyd â phroffil y cwmnïau sydd eisoes yn gweithredu yng Nghymru'n tystio i lwyddiant Cymru mewn marchnadle byd eang. 

"Nid yw Cymru'n gorffwys ar ei rhwyfau, fodd bynnag. Mae'n cydnabod pwysigrwydd allweddol hyrwyddo sgiliau, arbenigedd, arloesedd a blaengaredd heb eu hail er mwyn sicrhau llwyddiant economaidd parhaus."

"Dim ond un agwedd ar y cymorth amrywiol i fusnesau y mae Llywodraeth Cymru'n ei ddarparu yw galluogi cwmnïau i ddysgu gan y goreuon. Gall wneud hyn yn sgil ei chysylltiadau â Rhaglen Gyswllt Ddiwydiannol Sefydliad Technoleg Massachusetts. Mae'r rhaglen hon yn galluogi arweinwyr busnes i gysylltu'n uniongyrchol â'r arbenigwyr a'r ymarferwyr uchaf eu bri o fewn Sefydliad Technoleg Massachusetts ac mae hefyd yn creu cyfleoedd unigryw ar gyfer rhwydweithio a rhannu gwybodaeth. 

"Rwy'n gobeithio y bydd y mewnbwn unigryw gan yr arbenigwyr a fydd yn cyflwyno yn y gynhadledd yn ysgogi ac yn cyflymu twf busnesau ac yn annog blaengaredd a chydweithredu er mwyn atgyfnerthu a gwarchod economi Cymru at y dyfodol."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 21 Medi 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Gorffennaf 2018
Ll M M I G S S
<< Meh    
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
I'n dilyn ni trowch i