Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Cyfle i safleoedd newydd yn Ardal Fenter Glyn Ebwy ymgeisio am gylch diweddaraf y Cynllun Ardrethi Busnes

Bydd cyfle i fusnesau o fewn ardaloedd Ardal Fenter Glyn Ebwy, sydd bellach yn fwy eang, ymgeisio am gymorth o gylch diweddaraf Cynllun Ardrethi Busnes yr Ardaloedd Menter.
Dydd Iau 16 Mawrth 2017

Cafodd Ardal Fenter Glyn Ebwy ei hehangu’n ddiweddar er mwyn cynnwys tri safle ychwanegol – Ystad Ddiwydiannol Tafarnaubach, Ystad Ddiwydiannol Waun Y Pound a Pharc yr Ŵyl/Victoria. 

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates: 

“Mae Cynllun Ardrethi Busnes yr Ardaloedd Menter wedi helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fusnesau. Pleser yw cyhoeddi bod cyllid ychwanegol ar gael fel y gall busnesau cymwys o fewn ardaloedd ehangach Ardal Fenter Glyn Ebwy ymgeisio amdano ac elwa arno.”

Mae’r cynllun yn canolbwyntio ar fentrau bach a chanolig sy’n dangos twf, busnesau newydd neu fusnesau sy’n cynyddu maint eu gweithlu amser llawn. Caiff ystyriaeth ei rhoi hefyd i weithgarwch busnes arall sydd ynghlwm wrth sectorau, cynhyrchiant uwch ac arloesi/ymchwil a datblygu. 

Mae Cynllun Ardrethi Busnes yr Ardaloedd Menter ar gael i fusnesau o fewn wyth Ardal Fenter Cymru a gallent sicrhau gostyngiad sylweddol yn yr ardrethi busnes blynyddol ar gyfer 2016-17. 

Bydd modd cyflwyno cais ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17 hyd ddydd Gwener, 31 Mawrth 2017

I gael rhagor o wybodaeth am y Cynllun, gall busnesau ffonio llinell gymorth Busnes Cymru ar rhadffon 03000 6 03000 neu gysylltu â thîm Cynllun Ardrethi Busnes yr Ardaloedd Menter drwy anfon e-bost at: EZBRS@wales.gsi.gov.uk gan ofyn am ffurflen gais.

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 16 Mawrth 2017 Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mehefin 2018
Ll M M I G S S
<< Mai    
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
I'n dilyn ni trowch i