Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Ken Skates yn ymweld â Chongqing a Shanghai i gryfhau cysylltiadau Cymru â Tsieina

Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, yn ymweld â Chongqing a Shanghai yr wythnos nesaf fel rhan o'r gwaith i gryfhau'r cysylltiadau cryf sydd eisoes yn bodoli rhwng Cymru â Tsieina.
Dydd Gwener 17 Chwefror 2017
Bydd taith fasnach o 18 cwmni o Gymru yn ymuno ag Ysgrifennydd y Cabinet yn Shanghai. Mae'r cwmnïau'n cynnwys Clogau Gold, i2L Research, Timberkits a Tiny Rebel ac maent i gyd am wella eu perthynas fasnachol gydag ail economi fwyaf y byd. 

Fel rhan o'i ymweliad, bydd Ken Skates yn cynnal digwyddiadau Dydd Gŵyl Dewi i arweinwyr llywodraeth, busnes a diwylliant yn Chongqing a Shanghai, a bydd yn hyrwyddo Cymru fel cenedl sy'n edrych tuag allan ac i'r dyfodol, ac sy'n awyddus i gryfhau cysylltiadau a'i phartneriaid masnach byd-eang. 

Bydd Ysgrifennydd yr Economi hefyd yn cwrdd â chwmnïau Tsieinaidd a chynrychiolwyr y Llywodraeth i drafod sut y gellir cryfhau cysylltiadau masnachol a diwylliannol y gwledydd ac i ystyried sut y gall Cymru weithio i gynyddu ei hallforion i farchnad enillfawr Tsieina. 

Mae dirprwyaeth ddiwylliannol o Gymru hefyd yn teithio i Tsieina. Gobeithir y bydd hyn yn arwain at bartneriaethau newydd, cyfleoedd dysgu newydd, a chyfleoedd i gyfnewid arddangosfeydd a pherfformwyr rhwng y ddwy wlad.

Wrth siarad am ei ymweliad â Tsieina, dywedodd Ken Skates:

"Mae Tsieina yn rym rhyngwladol anferth ac yn wlad y mae Cymru yn awyddus i gryfhau ei chysylltiadau â hi. 

"Ar hyn o bryd mae 19 o gwmnïau o Tsieina yn gweithredu yng Nghymru, a rhyngddynt, maent yn cyflogi dros 2500 o bobl. Mae'r ffigurau diweddaraf yn nodi bod allforion Cymru i Tsieina werth £209 miliwn.

"Mae'r rhain yn ffigurau gwych, ond ar ôl fy ymweliad a'r daith fasnach,  byddwn yn ceisio adeiladu ar y llwyddiant hwnnw er mwyn cynyddu ein cyfran o allforion i Tsieina ac i ddenu mwy o fuddsoddwyr Tsieinaidd i Gymru.

"Mae gan Gymru lawer iawn i'w gynnig fel partner masnach, fel cyrchfan i dwristiaid ac fel partner diwylliannol. Yn dilyn y penderfyniad i adael yr UE mae'n fwy pwysig nag erioed ein bod yn estyn llaw i Tsieina a phartneriaid rhyngwladol eraill a pharhau i weithio i adeiladu economi gryfach a thecach i Gymru ac i bawb."

 

Rhannu

Delicious
Delicious
Digg
Digg
reddit
reddit
Facebook
Facebook
 
Ynglyn a nodi tudalennau cymdeithasol

Perthnasol

Tagiau

Busnes a'r economi 17 Chwefror 2017 Y Canolbarth Y Gogledd Y De-ddwyrain Y De-orllewin
 
 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Mai 2018
Ll M M I G S S
<< Ebr    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
I'n dilyn ni trowch i