Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn chi am y pecyn terfynol o fesurau i wella ansawdd yr aer ar ffyrdd Cymru.

Mae busnesau o Gymru gyda chynnyrch sy'n amrywio o iogwrt organig i baent wyneb organig yn bwriadu teithio i Malaysia a Singapore fel rhan o daith fasnach Llywodraeth Cymru.

Bydd grŵp fydd yn rhoi cyngor ar sut y gall £100 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru gael ei fuddsoddi i gefnogi technolegau newydd yng Nghymoedd De Cymru yn cyfarfod am y tro cyntaf heddiw.

Mynd i'r afael â newid hinsawdd oedd ar ben yr agenda wrth i  Lesley Griffiths, gwrdd ag arweinwyr cenedlaethol ac is-genedlaethol yn yr Uwchgynhadledd Newid Hinsawdd yng Nghaliffornia.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Medi 2018
Ll M M I G S S
<< Aws    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i