Skip to content

Biliau Senedd y DU

Cynnig i lunio cyfraith  newydd, neu gynnig i newid cyfraith sydd eisoes mewn grym, a gyflwynirgerbron Senedd y DU i’w drafod yw bil.

Dim ond drwy filiau Seneddol y DU y gellir gwneud cyfreithiau newydd i Gymru mewn meysydd polisi nad ydynt wedi’u datganoli (ee trethu ac amddiffyn).

Gall biliau seneddol y DU wneud darpariaeth i Gymru hefyd mewn meysydd sydd wedi’u datganoli, ond mae angen cydsyniad Cynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud hyn drwy gynnig cydsyniad deddfwriaethol (gwefan allanol).

I gael rhagor o wybodaeth am weithdrefnau seneddol a chofnod trafodaethau Hansard, ewch i parliament.uk (gwefan allanol).